Arbeidsvoorwaardengesprek bouwpersoneel arbeidsvoorwaarden gesprek
Arbeidsvoorwaardengesprek bouwpersoneel arbeidsvoorwaarden gesprek

Arbeidsvoorwaardengesprek in de bouw, 6 tips

Vaklui in de bouw zijn schaars. Als je goede arbeidsvoorwaarden biedt, zullen sollicitanten eerder kiezen voor jouw bedrijf. Zes aandachtspunten bij het arbeidsvoorwaardengesprek.

Over het arbeidsvoorwaardengesprek in de bouw:

Werkgevers in de bouw hebben moeite om voldoende vakmensen te vinden. Het personeels­aanbod blijft achter bij de grote vraag. Daardoor is er een groot personeels­tekort in de bouw.

Heb je op korte termijn nieuwe mensen nodig, dan zul je dus moeten opvallen tussen je concurrenten. Een manier om werknemers aan je bedrijf te binden is het bieden van goede arbeidsvoorwaarden. De afspraken hierover maak je in een arbeidsvoorwaardengesprek.

Zo’n gesprek vereist de nodige voorbereiding, omdat je met veel verschillende onderwerpen te maken hebt.

Verplichte cao in de bouw

Alle bedrijven die behoren tot de bouwsector vallen onder een verplichte bedrijfstak-cao. Dat is een contract met arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle werknemers. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de specifieke cao voor jouw bedrijfstak. Je kunt het je tijdens de onderhandelingen namelijk niet veroorloven toezeggingen te doen die in strijd zijn met de cao.

Zo zijn de primaire arbeidsvoorwaarden en een deel van de secundaire arbeidsvoorwaarden al in de cao vastgelegd. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden vallen salaris, arbeidsduur, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen.

Bij secundaire arbeidsvoorwaarden die vastliggen, kan het bijvoorbeeld gaan om vergoedingen voor reiskosten en reisuren, verblijfs- en verhuiskosten, werkkleding en gereedschap.

Naast secundaire arbeidsvoorwaarden heb je ook nog tertiaire arbeidsvoorwaarden en quartaire arbeidsvoorwaarden. Je hebt dus allerlei mogelijkheden om een sollicitant over de streep te trekken. Maak daar een goed gebruik van.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Tips voor het arbeidsvoorwaardengesprek

Waar moet je op letten als je gaat onderhandelen? Houd rekening met de volgende zes aandachtspunten tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek:

1. Geef een passend salaris

De salarissen voor werknemers zijn vastgelegd in de cao. Elke functie heeft een eigen salarisschaal waarvan de onder- en bovengrens al zijn bepaald. De onderhandelingsruimte zit hem in de hoogte van het aanvangssalaris, de trede in de salarisschaal waarop de werknemer begint.

Zet altijd iets lager in dan wat je op het oog hebt. De werknemer zet waarschijnlijk hoger in, waardoor de kans groot is dat jullie uitkomen op een bedrag dat voor beide partijen acceptabel is. Vergeet niet dat jij uiteindelijk leidend bent in het gesprek en de uitkomst bepaalt.

Je mag een hoger uurloon afspreken dan de cao voorschrijft. Voorwaarde is wel dat dit voor alle werknemers gelijk moet zijn.

2. Bied secundaire arbeidsvoorwaarden

Een gesprek over arbeidsvoorwaarden gaat niet alleen over het salaris, maar juist ook over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals gezegd, ben je verplicht om een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden vanuit de cao. In de meeste gevallen mag je daar in positieve zin van afwijken, zodat je iets extra’s kunt bieden. Bijvoorbeeld een net iets ruimere kilometervergoeding dan de cao voorschrijft.

Dit kun je uitbreiden met zaken die niet in de cao staan. Denk aan prestatiebeloningen, een telefoon van de zaak, en diverse verzekeringen voor personeel.

Zorg er wel voor dat de arbeidsvoorwaarden passen binnen de werkkostenregeling.

3. Doe aan maatwerk

Niet alle werknemers willen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Je kunt daar flexibel mee omspringen en zo maatwerk bieden. Werknemers met kinderen zijn wellicht gevoelig voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang of een studietoelage voor de kinderen.

Anderen geven de voorkeur aan een dertiende maand boven de prestatiebeloning. Weer anderen willen misschien graag een abonnement op de sportschool of liever sociale activiteiten, zoals een jaarlijkse barbecue, een kerstborrel of andere festiviteiten van de personeels­vereniging.

Probeer je werknemers in elk geval iets te bieden wat zij niet zo snel bij een andere werkgever vinden.

4. Let op vakantiedagen

Een vast onderdeel van het arbeidsvoorwaardengesprek is het toekennen van het aantal vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantie-uren per jaar is vier keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt.

Als een werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar. Maar in de cao’s voor de bouwsector staan ook afspraken over extra vrije dagen, de zogenoemde ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Je bent verplicht om die afspraken te volgen.

Vergeet daarbij niet dat je ook een vakantietoeslag moet uitkeren. Deze toeslag bedraagt minimaal 8 procent van het brutojaarsalaris.

5. Geef extra scholing

Op basis van cao-afspraken ben je verplicht om je medewerker extra cursussen of bijscholing aan te bieden. Het is handig om dit al tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek ter sprake te brengen, zodat een werknemer weet wat hij kan verwachten.

Zeker voor starters en personeel met weinig ervaring is het volgen van een training of opleiding een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Maak wel duidelijke afspraken over het terugbetalen van de kosten als de werknemer binnen een bepaalde periode na de scholing vertrekt. Je kunt daarbij onder voorwaarden gebruikmaken van een studiekostenbeding.

Arbeidsvoorwaardengesprek bouw tips6. Bespreek reis- en verblijfskosten

Ook het toekennen van een vergoeding voor reiskosten en reisuren is verplicht vanuit de cao’s in de sector bouwnijverheid. Hetzelfde geldt voor eventuele verblijfskosten van werknemers op verafgelegen bouwlocaties. De vergoedingen die een werknemer krijgt, verschillen per cao.

Het staat je als werkgever vrij om in het arbeidsvoorwaardengesprek een hogere vergoeding af te spreken, maar daarover betaal je meer belasting. Aan de onbelaste vergoeding van een ov-abonnement worden voorwaarden gesteld door de Belastingdienst.

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Nu je de aandachtspunten kent, kun je gaan onderhandelen. Maar hoe doe je dat op een tactische manier? Je wilt natuurlijk een goede kandidaat niet afschrikken, maar ook jezelf niet in de vingers snijden. Hoe je slim kunt onderhandelen, lees je in het artikel Salaris onderhandelen, 7 tips voor werkgevers. Succes!

Vragen over arbeidsvoorwaardengesprek bouw:

 • Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

  Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de extra afspraken die je met je medewerker maakt over bijvoorbeeld de dertiende maand, extra beloningen, personeels­verzekeringen, lease-auto en telefoon van de zaak. Alles wat eenvoudig in een geldwaarde is uit te drukken valt onder de secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder heb je ook nog tertiaire arbeidsvoorwaarden en quartaire arbeidsvoorwaarden.

 • Waar moet je op letten bij het aannemen van personeel?

  Voordat je werknemers in dienst neemt is het nuttig je te verdiepen in het arbeidsrecht. Als werkgever wil je goed voor je personeel zorgen. Je moet daarbij voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap. Volg de juiste stappen in de sollicitatieprocedure en geef je werknemers waar ze recht op hebben. Houd je aan de regels in de bouw cao.

 • Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

  Als je een of meerdere werknemers in dienst wil nemen doorloop je een aantal stappen. Je begint met het zoeken naar een geschikte werknemer: de werving. Daarna volgt de selectie: je zoekt kandidaten uit voor sollicitatiegesprekken. Als je eenmaal een goede kandidaat hebt gekozen, ga je de arbeidsvoorwaarden bespreken. De uitkomst leg je vast in een arbeids­overeenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst heb je een nieuwe werknemer in dienst.

 • Wat kost een werknemer?

  Goede werknemers zijn kostbaar voor jou als ondernemer. Met een goed team van gemotiveerd personeel kun je je onderneming laten groeien. Met het whitepaper Wat kost personeel? kun je de balans opmaken en krijg je een overzicht van de kosten per werknemer.

 • Welke personeels­verzekeringen heb je nodig?

  Als je werknemers aanneemt is het slim een aantal verzekeringen af te sluiten. Je hebt bijvoorbeeld een verzuim­verzekering nodig om je werknemers door te betalen als ze ziek zijn. Ook een ongevallen­verzekering, aansprakelijkheids­verzekering en nabestaanden­verzekering zijn nuttig. Bekijk de top 5 personeels­verzekeringen.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests