Arbeidsvoorwaardengesprek in de bouw, 6 tips

195 Vaklui in de bouw zijn schaars. Als je goede arbeidsvoorwaarden biedt, zullen sollicitanten eerder kiezen voor jouw bedrijf. Zes aandachtspunten bij het arbeidsvoorwaardengesprek.

Werkgevers in de bouw hebben moeite om voldoende vakmensen te vinden. Het personeels­aanbod blijft achter bij de grote vraag. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. De verwachting is dat er voor eind 2018 ongeveer 13.000 nieuwe banen bijkomen in de bouw. Het aantal vacatures stijgt hiermee tot 35.000.

Heb je op korte termijn nieuwe mensen nodig, dan zul je dus moeten opvallen tussen je concurrenten. Een manier om werknemers aan je bedrijf te binden is het bieden van goede arbeidsvoorwaarden. De afspraken hierover maak je in een arbeidsvoorwaardengesprek. Zo’n gesprek vereist de nodige voorbereiding, omdat je met veel verschillende onderwerpen te maken hebt.

Verplichte cao in de bouw

Alle bedrijven die behoren tot de bouwsector vallen onder een verplichte bedrijfstak-cao. Dat is een contract met arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle werknemers. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de specifieke cao voor jouw bedrijfstak. Je kunt het je tijdens de onderhandelingen namelijk niet veroorloven toezeggingen te doen die in strijd zijn met de cao. 

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Zo zijn de primaire arbeidsvoorwaarden en een deel van de secundaire arbeidsvoorwaarden al in de cao vastgelegd. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden vallen salaris, arbeidsduur, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen. Bij secundaire arbeidsvoorwaarden die vastliggen, kan het bijvoorbeeld gaan om vergoedingen voor reiskosten en reisuren, verblijfs- en verhuiskosten, werkkleding en gereedschap.

Tips voor het arbeidsvoorwaardengesprek

Houd rekening met de volgende zes aandachtspunten als je in onderhandeling gaat over de arbeidsvoorwaarden.

1. Geef een passend salaris

De salarissen voor werknemers zijn vastgelegd in de cao. Elke functie heeft een eigen salarisschaal waarvan de onder- en bovengrens al zijn bepaald. De onderhandelingsruimte zit hem in de hoogte van het aanvangssalaris, de trede in de salarisschaal waarop de werknemer begint. Zet altijd iets lager in dan wat je op het oog hebt. De werknemer zet waarschijnlijk hoger in, waardoor de kans groot is dat jullie uitkomen op een bedrag dat voor beide partijen acceptabel is. Vergeet niet dat jij uiteindelijk leidend bent in het gesprek en de uitkomst bepaalt.

Let op

Je mag een hoger uurloon afspreken dan de cao voorschrijft. Voorwaarde is wel dat dit voor alle werknemers gelijk moet zijn.

2. Bied secundaire arbeidsvoorwaarden

Een gesprek over arbeidsvoorwaarden gaat niet alleen over het salaris, maar juist ook over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals gezegd, ben je verplicht om een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden vanuit de cao. In de meeste gevallen mag je daar in positieve zin van afwijken, zodat je iets extra’s kunt bieden. Bijvoorbeeld een net iets ruimere kilometervergoeding dan de cao voorschrijft.

Dit kun je uitbreiden met zaken die niet in de cao staan. Denk aan prestatiebeloningen, een telefoon van de zaak, en diverse verzekeringen voor personeel. Zorg er wel voor dat de arbeidsvoorwaarden passen binnen de werkkostenregeling.

3. Doe aan maatwerk

Niet alle werknemers willen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Je kunt daar flexibel mee omspringen en zo maatwerk bieden. Werknemers met kinderen zijn wellicht gevoelig voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang of een studietoelage voor de kinderen. Anderen geven de voorkeur aan een dertiende maand boven de prestatiebeloning. Weer anderen willen misschien graag een abonnement op de sportschool of liever sociale activiteiten, zoals een jaarlijkse barbecue, een kerstborrel of andere festiviteiten van de personeels­vereniging. Probeer je werknemers in elk geval iets te bieden wat zij niet zo snel bij een andere werkgever vinden.

4. Let op vakantiedagen

Een vast onderdeel van het arbeidsvoorwaardengesprek is het toekennen van het aantal vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantie-uren per jaar is vier keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Als een werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar. Maar in de cao’s voor de bouwsector staan ook afspraken over extra vrije dagen, de zogenoemde ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Je bent verplicht om die afspraken te volgen. Vergeet daarbij niet dat je ook een vakantietoeslag moet uitkeren. Deze bedraagt minimaal 8 procent van het brutojaarsalaris.

5. Geef extra scholing

Op basis van cao-afspraken ben je verplicht om je medewerker extra cursussen of bijscholing aan te bieden. Het is handig om dit al tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek ter sprake te brengen, zodat een werknemer weet wat hij kan verwachten. Zeker voor starters en personeel met weinig ervaring is het volgen van een training of opleiding een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Maak wel duidelijke afspraken over het terugbetalen van de kosten als de werknemer binnen een bepaalde periode na de scholing vertrekt. Je kunt daarbij onder voorwaarden gebruikmaken van een studiekostenbeding.

6. Bespreek reis- en verblijfskosten

Ook het toekennen van een vergoeding voor reiskosten en reisuren is verplicht vanuit de cao’s in de sector bouwnijverheid. Hetzelfde geldt voor eventuele verblijfskosten van werknemers op verafgelegen bouwlocaties. De vergoedingen die een werknemer krijgt, verschillen per cao. Het staat je als werkgever vrij om in het arbeidsvoorwaardengesprek een hogere vergoeding af te spreken, maar daarover betaal je meer belasting. Aan de onbelaste vergoeding van een ov-abonnement worden voorwaarden gesteld. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Nu je de aandachtspunten kent, kun je gaan onderhandelen. Maar hoe doe je dat op een tactische manier? Je wilt natuurlijk een goede kandidaat niet afschrikken, maar ook jezelf niet in de vingers snijden. Hoe je slim kunt onderhandelen, lees je in het artikel Salaris onderhandelen, 7 tips voor werkgevers. Succes!

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests