Gezonde werksfeer
Gezonde werksfeer

5 tips voor een gezonde werksfeer in de groothandel

De werksfeer heeft een grote invloed op de resultaten van je bedrijf. Daarom is het belangrijk om die zo veel mogelijk te bevorderen. Hoe draag je bij aan een gezonde werksfeer?

Een slechte werksfeer wil je zo veel mogelijk voorkomen. Het ziekte­verzuim en personeels­verloop kunnen hierdoor namelijk oplopen. Daarnaast leidt spanning op het werk nogal eens tot onderlinge irritaties. Die kunnen weer uitmonden in arbeidsconflicten.

Met het bevorderen van de werksfeer valt dus veel te winnen. Daarbij heb je dit als werkgever in de groothandel grotendeels zelf in de hand. Bijvoorbeeld door duidelijk te zijn naar je personeel en samen successen te vieren. Hieronder lees je vijf tips voor een gezonde werksfeer in de groothandel.

Tips voor gezonde werksfeer groothandel

1. Geef zelf het goede voorbeeld

Groothandelaar met personeel

Ken jij de risico's in de groothandel?

Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product.

Het gedrag van een leidinggevende is van invloed op de houding van het overige personeel. Als je bijvoorbeeld grappen maakt ten koste van een werknemer, dan geef je een negatief signaal af dat uiteindelijk zelfs tot pesterijen kan leiden. Het is belangrijk om dit te voorkomen, omdat het zorgt voor een negatieve werksfeer die ten koste kan gaan van de productiviteit. Bovendien krijg je ongewenst gedrag er moeilijk uit als het eenmaal onderdeel is van de bedrijfscultuur.

2. Geef duidelijkheid

Werknemers hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Dit betekent dat je doelen helder maakt, zodat iedereen weet wat er van hem wordt verwacht en daar geen discussie over ontstaat. Je gooit werknemers dus niet zomaar in het diepe, maar reikt ook een paar zwembandjes aan om het hoofd boven water te houden. Geef dus gerust een uitdagende klus, maar bespreek vooraf wel duidelijk het doel en de verwachtingen en leg (tussentijdse) evaluatiemomenten vast.

3. Wees aanspreekbaar

Een zekere openheid is essentieel om de werksfeer gezond te houden. Je doet dit door je veel op de werkvloer te begeven, bereid te zijn tot een gesprek en actief te luisteren. Hiermee geef je werknemers het gevoel dat ze door jou serieus worden genomen. Daardoor kunnen ze zonder angst of wantrouwen hun verhaal bij je kwijt. En als je als leidinggevende weet welke zaken er intern spelen, dan kun je hier vervolgens gericht je personeel op aansturen.

4. Bewaak de bedrijfscultuur

Als je op zoek gaat naar een nieuwe werknemer, dan is het van belang dat iemand past bij de cultuur van je bedrijf. Je wilt tenslotte geen conflicten, omdat iemand zich niet kan of wil conformeren aan de waarden van je bedrijf. Beschrijf daarom in de functieomschrijving wat voor bedrijfscultuur er heerst. Is die formeel of informeel? Hecht je veel waarde aan hiërarchie? En stimuleer je het nemen van risico’s? In de groothandel kan een ongeluk grote gevolgen hebben. Maak vooral op dit punt duidelijk wat de onderligne verwachtingen zijn.

5. Vier samen (kleine) successen

Sta gezamenlijk stil bij behaalde resultaten en vier deze ook. Ondernemers zijn veel bezig met het oplossen van problemen of druk met de dagelijkse gang van zaken. Ze stappen snel over behaalde resultaten heen. In een klein bedrijf heeft echter iedereen invloed op het uiteindelijke resultaat en op elkaar. Benadruk dit teamgevoel. Als de salesmanager een nieuwe klant binnenhaalt, heeft dit succes uiteindelijk ook effect op de overige medewerkers.

Meest gelezen

Stappenplan werkoverleg met personeel

Een werkoverleg kom je tegen in ieder bedrijf, maar is niet overal even effectief. Als je het overleg op de juiste manier voert, verhoog je de betrokkenheid van je personeel. Benut dit stappenplan.

5 manieren om werkplezier te vergroten

Heeft jouw personeel plezier in het werk? Werkplezier is een cruciale factor voor een succesvol bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat het werk leuker wordt voor je werknemers? 5 tips.

Whitepapers en online tests