Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Verzekeringen groothandel
Verzekeringen groothandel

7 verzekeringen voor de groothandel

Elke groothandel loopt risico’s. Als groothandelaar kun je deze risico’s voorkomen, beperken en indien nodig afdekken met verzekeringen. Dit zijn zeven verzekeringen voor de groothandel.

De groothandel is een behoorlijk grote branche. Zo zijn volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna 80.000 bedrijven actief in de groothandel. Onder deze noemer vallen heel verschillende bedrijven, van groothandels in levensmiddelen tot groothandels in machines.

Verzekeringen groothandel

Groothandels hebben te maken met uiteenlopende risico’s. Daarbij zijn er bij bederfelijke goederen andere risico’s dan bij bouwmachines. Een verzekerings­adviseur kan de risico’s van je groothandel in kaart brengen en je adviseren over verzekeringen voor de groothandel.

De 7 belangrijkste verzekeringen op een rij met voorbeeldberekeningen van de kosten per maand:

1. Aansprakelijkheids­verzekering

Als jij of jouw werknemers schade veroorzaken aan een klant of zijn spullen, kan het bedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Ook kun je aansprakelijk worden gesteld voor een onveilig product dat je hebt verkocht.

Je kunt dan een beroep doen op je aansprakelijkheids­verzekering (AVB)voor bedrijven.

Product recall meeverzekeren

Met een aansprakelijkheids­verzekering kun je niet alleen dit risico verzekeren, maar ook kosten voor een product recall oftewel terughaalactie. Een groothandel kan veel geld kwijt zijn aan het terughalen van onveilige producten.

Schadeclaims

Naast een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven is er ook een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV).

Een BAV verzekert je tegen de gevolgen van schadeclaims wanneer jij of je personeel een beroepsfout maakt.

Bedrijven en particulieren gaan soms snel over tot schadeclaims. Ook claimen zij vaak hoge bedragen en de gevolgen hiervan kunnen dus groot zijn voor jouw groothandel.

Verschil tussen aansprakelijkheid en beroeps­aansprakelijk­heid

Het verschil tussen een aansprakelijkheids­verzekering en een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering:

 • Een aansprakelijkheids­verzekering (AVB) voor groothandelaren dekt materiële schade of letselschade.
 • Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) dekt financiële schade als gevolg van een beroepsfout.

Wat kost een aansprakelijkheids­verzekering?

Deze verzekering kost voor een ondernemer met een groothandel in planten en bloemen:

Jaaromzet: 2.100.000 euro
Eigen risico: Niet
Verzekerd bedrag: 2.500.000 per jaar
Kosten per maand: Circa 82 euro

2. Verzuim­verzekering

We spreken van ziekte­verzuim als een zieke werknemer de afspraken in zijn arbeidscontract niet kan nakomen door aantoonbare medische redenen. Ziekte­verzuim is de meest voorkomende vorm van verzuim.

Als een werknemer ziek is moet je zijn salaris doorbetalen.

Volgens de wet betaal je 70 procent van zijn loon in de eerste twee jaar van ziekte, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen.

Een verzuim­verzekering dekt het risico op loondoorbetaling. Dit risico loop je zolang een werknemer bij jou in dienst is. Wordt bijvoorbeeld een magazijnmedewerker ziek, dan ben je verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen.

Daarnaast loop je andere werkgeversrisico’s, tot wel twaalf jaar lang. Deze risico’s kun je afdekken met een:

verzekeringen groothandel risicoIn combinatie met een verzuim­verzekering dek je hiermee het volledige twaalfjarige risico af.

Wat kost een verzuim­verzekering?

De kosten van een verzuim­verzekering zijn afhankelijk van:

 1. wat voor soort bedrijf je hebt in de groothandel,
 2. de samenstelling van je personeel,
 3. het ziekte­verzuim van de afgelopen 3 jaren en
 4. de gekozen dekkingen: denk aan o.a. eigen risico lopen en de hoogte van het dekkingspercentage.

Om je een idee te geven van de maandelijkse kosten, deze verzekering kost voor een detailhandelaar:

Aantal werknemers: 9
Gemiddelde leeftijd werknemers: 38 jaar
Gemiddeld ziekte­verzuim: 2%
Gemiddelde jaarloonsom: 160.000 euro
Kosten per maand: Circa 315 euro

3. Inventaris- en goederen­verzekering

Jouw kantoormeubilair, voorraden en bedrijfsmiddelen in het magazijn kunnen beschadigd raken door een storm, waterschade, brand of diefstal. Onder bedrijfsmiddelen vallen goederen, voorraden, machines, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn in jouw pand.

Deze kun je verzekeren met een inventaris- en goederen­verzekering. Daarmee kun je als ondernemer snel weer de draad oppakken na een brand of een flinke storm.

Verschil tussen inventaris en goederen:

 • Goederen zijn de grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten die bestemd zijn voor de verkoop.
 • Inventaris bestaat uit voorwerpen voor de uitoefening van je onderneming, bijvoorbeeld aan kantoormeubilair, machines en andere gebruiksvoorwerpen.

Koelschade en electronica meeverzekeren

Groothandels met bederfelijke goederen kunnen aanvullend koelschade meeverzekeren. Een andere aanvulling is de elektronica­verzekering, die ook computers, een telefooncentrale of specialistische apparatuur verzekert.

Wat kost een inventaris- en goederen­verzekering?

Deze verzekering kost voor een ondernemer met een groothandel in computerapparatuur:

Verzekerd bedrag inventaris: 45.000 euro
Verzekerd bedrag goederen: 110.000 euro
Eigen risico: 250 euro per keer
Kosten per maand: Circa 46 euro

Groothandelaar met personeel

Ken jij de risico's in de groothandel?

Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product.

4. Collectieve ongevallen­verzekering

Een collectieve ongevallen­verzekering biedt in de eerste plaats financiële dekking bij ongevallen. Daarmee help je om invulling te geven aan je wettelijke plicht om je als goed werkgever te gedragen. Voor een werknemer die blijvend invalide wordt, is dan een eenmalige uitkering geregeld.

In de tweede plaats kun je als onderdeel van deze verzekering hulp krijgen om ongevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een cursus preventiemedewerker.

Wat kost een collectieve ongevallen­verzekering?

Deze verzekering kost voor een ondernemer met een groothandel:

Aantal werknemers: 12
Gemiddelde jaarloonsom: 420.000 euro
Kosten per maand: Circa 27 euro

5. Werkmaterieel­verzekering

Bij werkmaterieel denk je in de groothandel al snel aan heftrucks. Met een werkmaterieel­verzekering kun je deze verzekeren, waarbij je de keuze hebt uit verschillende dekkingen.

 • De WA-dekking is verplicht voor heftrucks, ook als ze alleen op het eigen terrein rondrijden. Hiermee ben je verzekerd voor schade die jij of je werknemer toebrengt aan anderen (zaakschade of personenschade).
 • Met cascodekking ben je ook verzekerd voor schade aan het werkmaterieel zelf.

Het is ook slim om deze verzekering af te sluiten als het werkmateriaal ouder is. Het gaat niet alleen om schade aan jouw materieel maar ook om schade die jij anderen toebrengt.

Wat kost een werkmaterieel­verzekering?

De kosten van een werkmaterieel­verzekering zijn afhankelijk van:

 1. de waarde,
 2. ouderdom en
 3. het soort werkmaterieel.

Om je een idee te geven van de maandelijkse kosten, deze verzekering kost voor een tuinbedrijf:

Waarde materieel: 45.000 euro
Extra dekking: Schade aan ondergrondse kabels en leidingen
Kosten per maand: Circa 64 euro

6. Bedrijfsschade­verzekering

Wanneer jouw groothandel door een brand, waterschade of een websitestoring een periode gesloten is, betekent dit dat je omzet en klanten kunt verliezen. Zo'n calamiteit kan ervoor zorgen dat je bedrijfsactiviteiten (deels) stil komen te liggen, terwijl je vaste lasten gewoon doorlopen.

Je kosten voor personeel en huur lopen gewoon door.

Een bedrijfsschade­verzekering zorgt ervoor dat je bedrijf door kan na een calamiteit.

Met een bedrijfsschade­verzekering heb je dekking voor je vaste lasten en de winst die je onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt. Ook de kosten voor het huren van een vervangende bedrijfsruimte of inventaris worden vaak vergoed.

Wat kost een bedrijfsschade­verzekering?

Deze verzekering kost voor een ondernemer met een groothandel in groente en fruit:

Eigen risico: geen
Uitkeringstermijn: 52 weken
Brutowinst onderneming per jaar: 80.000 euro
Kosten per maand: Circa 8 euro

7. Cyberrisk­verzekering

Cybercriminaliteit staat steeds hoger op de agenda van ondernemers. Ook als groothandelaar zal je dit niet ontgaan, omdat ICT in de groothandel meer en meer toepassingen krijgt.

Een cyberrisk­verzekering biedt een complete oplossing tegen cybercriminaliteit. Die kan bestaan uit hulp bij het voorkomen ervan, maar ook uit een oplossing voor als je er toch mee te maken krijgt. Dat kan in de vorm van hulp bij het herstel of een financiële vergoeding.

Zakelijke cyberrisico's

Tijd voor een overzicht: wat zijn de grootste cyberrisico’s voor jouw bedrijf en hoe kun jij je daartegen beschermen?

Wat kost een cyberrisk­verzekering?

De kosten van een cyberrisk­verzekering zijn afhankelijk van:

 1. wat voor soort bedrijf je hebt in de groothandel,
 2. de jaaromzet van je groothandel en
 3. het bedrag dat je wilt verzekeren.

Om je een idee te geven van de maandelijkse kosten, deze verzekering kost voor een ondernemer met een webshop:

Jaaromzet: 250.000 euro
Verzekerd bedrag: 100.000 euro
Kosten per maand: Circa 39 euro

Verzekeringspakket groothandel

Meerdere verzekeraars bieden een verzekeringspakket voor de groothandel aan. Zo’n pakket bevat verschillende verzekeringen voor de groothandel.

Het voordeel is dat je meerdere verzekeringen overzichtelijk op één polis hebt staan en meestal profiteert van branchespecifieke voordelen of een pakketkorting. Een verzekerings­adviseur kan je hier meer over vertellen.

Groothandel ondernemer

Specialist in de groothandel?

Oei! Een aanrijding met een heftruck, kapotte producten of een hack van je voorraadsysteem. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over verzekeringen voor groothandels

 • Wat is aansprakelijkstelling?

  In elke groothandel gaat weleens iets mis. Als anderen vinden dat zij hierdoor schade ondervinden, kunnen ze overgaan tot een aansprakelijkstelling. Hiermee proberen zij de schade op een andere partij te verhalen. Dit betekent aansprakelijkstelling. Als ondernemer kun je dus aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en zaken die door jou of jouw personeel is veroorzaakt. Met een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven ben je verzekerd voor deze schade.

 • Is een collectieve ongevallen­verzekering verplicht?

  Een collectieve ongevallen­verzekering is niet verplicht voor groothandelsbedrijven. Je hebt wel de zorgplicht als ondernemer om je als een ‘goed werkgever’ te gedragen. Met een ongevallen­verzekering bied je de optie hier invulling aan te geven als groothandel ondernemer.

 • Wil je gratis juridisch advies over leveringsvoorwaarden?

  Twijfel je over de leveringsvoorwaarden en wil je die laten controleren? Dan is de rechtsbijstands­verzekering een slimme verzekering om af te sluiten voor jouw groothandel. Met rechtsbijstand voor ondernemers ben je ook verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten. Dan ontvang je gratis telefonisch advies, bijvoorbeeld over vergunningen of contracten.

Meest gelezen

Cao's in de groothandel, een overzicht

Veel groothandelsbedrijven zijn gebonden aan de bepalingen van een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Wat staat er in een cao? En welke cao's zijn er voor de groothandel?

Minimumloon in de groothandel

Hoe hoog is het minimumloon voor groothandelsbedrijven? En hoeveel betaal je aan werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? Lees alles over het minimumloon groothandel.

Kosten personeel groothandel

In de groothandel moet je ook op de kleintjes letten. Daarom wil je als ondernemer precies weten wat een werknemer je kost. Een overzicht met alle personeels­kosten op een rij.

Ploegenrooster voor ploegendiensten, hoe werkt het?

Een ploegenrooster of dienstrooster gebruik je voor ploegendiensten. Je onderneming krijgt hierdoor meer bedrijfstijd. Hoe werkt een ploegenrooster? Welke soorten zijn er? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n rooster?

Whitepapers en online tests