uurloon detailhandel retail
uurloon detailhandel retail

Uurloon in de detailhandel, hoe bereken je dat?

De maandsalarissen van winkel­personeel zijn gebaseerd op uurlonen. Hoe bereken je het uurloon? En moet je op zon- en feestdagen een hoger uurloon betalen? Dit zijn de regels voor 2024.

Als je personeel aanneemt horen daar salarisbesprekingen bij. Een nieuwe werknemer wil uiteraard weten wat hij per uur gaat verdienen. Zijn uurloon is van drie factoren afhankelijk:

 1. Het wettelijke minimumloon
 2. Het minimumloon in je cao
 3. De individuele afspraken die je met je winkelmedewerker maakt

Wettelijk minimumloon

Je moet een werknemer minimaal het wettelijke minimumloon betalen. De wet gaat hierbij uit van maandlonen, een wettelijk minimumuurloon bestaat nog niet. Je moet het uurloon dus zelf berekenen op basis van het wettelijke minimummaandloon.

De overheid past het wettelijke minimumloon twee keer per jaar aan, op 1 januari en op 1 juli. Als werkgever ben je verplicht die wettelijke loonsverhoging toe te passen. Doe je dit niet, dan kan het salaris van je werknemers onder de grens van het minimumloon komen. Dat kan je op een flinke boete komen te staan.

Let op

Houd ook de minimumjeugdlonen in de gaten. Jonge werknemers (tot 22 jaar) hebben recht op loonsverhoging als zij een jaartje ouder worden. Dit staat los van de verhogingen op 1 januari en 1 juli.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Wettelijk uurloon 2024

Per 1 januari 2024 is er een wettelijk minimum uurloon. Hoe bereken je nu het uurloon? Je leest het in het artikel over uurloon berekenen.

Uurloon detailhandel in cao

Valt jouw bedrijf onder een verplichte cao? Check dan goed wat er in deze cao staat over salaris en minimumloon.

De detailhandel kent veel verschillende cao’s. Een van de grootste is de Cao Retail non food, die in 2018 is ontstaan door samenvoeging van meerdere cao’s.

De Cao Retail non food is van toepassing op onder andere werknemers in de detailhandel in mode, sportartikelen, juweliers, tuincentra, schoenendetailhandel, verf/behangwinkels en woonwinkels.

Uurloon detailhandel bepalen

In de cao is voor de verschillende ‘functiefamilies’ binnen deze bedrijfstakken vastgelegd hoe hoog het loon moet zijn. Het aantal functieniveaus verschilt per functiefamilie, de maximale schaal loopt van A t/m I.

Je vindt de indeling in functiefamilies en -niveaus in bijlage 1c van de Cao Retail non food (pagina 48). Aan de functieniveaus zijn vaste salarisschalen gekoppeld. De actuele salarisschalen vind je op de website van brancheorganisatie INretail.

Meer cao's detailhandel

Wil je weten welke cao’s er nog meer zijn in de detailhandel? Bekijk het overzicht onderaan het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Uurloon op zondagen en feestdagen

Voor werken op zondag gelden er wat betreft het uurloon geen wettelijke regels. Wel kan in jouw cao zijn vastgelegd dat je je werknemers een toeslag moet betalen als je hen op zondagen inroostert.

Zo kent de Cao Retail non food een toeslag van 50 procent voor het werk op zondag. Voor het werken op erkende feestdagen voorziet deze cao zelfs in een toeslag van 100 procent. Kijk in je eigen cao welke toeslagregeling voor jouw bedrijf geldt.

Compensatie nieuwe cao

Hoort jouw bedrijf sinds kort bij een nieuwe cao? Dan geldt mogelijk een compensatieregeling voor het afbouwen van de zondagstoeslag, als de toeslag onder de oude cao een ander percentage bedroeg. Bekijk je nieuwe cao voor de details.

Afspraken met je werknemer Uurloon detailhandel berekenen cao

Wil je een werknemer een hoger salaris bieden dan de cao voorschrijft? Geen probleem, want in de meeste gevallen is dat toegestaan, behalve als er in je cao ook regels staan over een maximum uurloon.

Als je een hoger loon betaalt dan het minimum, zien je werknemers dat je serieus werk wilt maken van goed werkgeverschap. Bovendien kan het je veel voordeel opleveren.

Zeker nu veel ondernemers in de detailhandel kampen met een tekort aan winkel­personeel, kun je met een hoger salaris eerder goed opgeleide en ervaren winkelmedewerkers binnenhalen. Maak onderhandelen over het salaris daarom een vast onderdeel van de werving van nieuw personeel.

Periodieke loonsverhoging toepassen

Betaal je een werknemer een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om de wettelijk voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan, zelfs niet als je daarmee boven het minimum cao-loon blijft.

Uurloon detailhandel berekenen, 4 tips

 1. Hoe bereken je het salaris? Gebruik een stappenplan voor salarisberekening.
 2. Vraagt je winkelmedewerker naar een bruto-nettoberekening van het uurloon? Op de site van Loonwijzer.nl staat een handige tool.
 3. Wil je een maandsalaris omrekenen naar een uurloon of andersom? Handige rekentools vind je op rijksoverheid.nl, salaris-informatie.nl en berekenen.nl.
 4. Naast het loon heb je nog allerlei andere kosten rondom personeel. Bekijk het overzicht in het gratis whitepaper ‘Wat zijn de kosten van personeel?

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over uurloon detailhandel

 • Wat is uurloon?

  Uurloon is de beloning van een medewerker per uur. Het loon kun je uitdrukken in een bedrag per jaar (jaarloon), per maand (maandloon), per week (weekloon), per dag (dagloon) en per uur (uurloon). In 2024 is er een wettelijk minimum uurloon.

 • Hoe bepaal je het uurloon detailhandel?

  Hoe hoog het uurloon moet zijn is afhankelijk van het minimumloon in de cao detailhandel en de individuele afspraken die je met je medewerker maakt. Bij de cao horen loontabellen per functie die je moet hanteren. De bedragen kunnen elk halfjaar veranderen.

 • Wat als je onder het minimumloon betaalt?

  Als je minder dan het minimumloon in de cao betaalt, is dat onderbetaling. Je kunt dan een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Het levert je ook ontevreden personeel op en een slechte reputatie als werkgever. Dat kan je duur komen te staan tijdens een personeels­tekort.

 • Welke loonheffingen zijn er?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Wie betaalt de loonbelasting?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op loonkosten?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je lasten lager worden. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.

Meest gelezen

Salaris en minimumloon in de detailhandel

Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel over het minimumloon detailhandel.

Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Heb je een winkel? Dan is de kans groot dat jouw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op jouw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Zo duur is winkel­personeel

Als ondernemer weet je natuurlijk wat je personeel waard is. Maar weet je ook wat een werknemer je kost? Alle kosten van winkel­personeel op een rij, inclusief een handig rekenvoorbeeld.

Whitepapers en online tests