Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

uurloon zakelijke dienstverlening personeel
uurloon zakelijke dienstverlening personeel

Uurloon in de zakelijke dienstverlening, 5 tips

De zakelijke dienstverlening kent veel verschillende beroepen. In welke beroepen heb je te maken met een uurloon? En hoe bereken je dat in 2024? Vijf tips.

Uurloon zakelijke dienstverlening

De schoonmaakbranche kent bijvoorbeeld uurlonen. De salarissen van werknemers van accountantskantoren, architectenbureaus of dienstverleners in de ICT worden meestal berekend op basis van het maandloon.

Toch kun jij als ondernemer weleens vragen krijgen van werknemers over de hoogte van het uurloon. Bijvoorbeeld tijdens de salarisbesprekingen bij het aannemen van nieuw personeel.

Uurloon zakelijke dienstverlening bepalen

De hoogte van het uurloon is van drie factoren afhankelijk:

Deze factoren worden hieronder verder uitgelegd. Op basis hiervan kun je het uurloon in de zakelijke dienstverlening bepalen. Verder in dit artikel lees je nog over:

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

1. Neem het minimumloon als basis

Je moet een werknemer minimaal het wettelijke minimumloon betalen. Dit bedrag verandert twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli). Je bent verplicht die wettelijke loonsverhoging door te voeren. Als je dat niet doet, kan het loon onder de grens van het minimumloon zakken. Dat kan je op een flinke boete komen te staan, dus let hier goed op.

Uurloon jonge werknemers

Jonge werknemers (tot 21 jaar) hebben recht op het minimum jeugdloon. Ook dat wordt twee keer per jaar aangepast. Bovendien stijgt het salaris nog eens extra als de werknemer een jaartje ouder wordt.

2. Afspraken uurloon in de cao

Als jouw bedrijf onder een wettelijk verplichte cao valt, moet je je houden aan de regels van die cao over salaris en minimumloon.

De CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf kent bijvoorbeeld een loonindeling naar zes functies. Per functie is vastgelegd welk uurloon je de desbetreffende werknemer moet betalen. Check altijd of er loontabellen beschikbaar zijn. Dat maakt het berekenen een stuk makkelijker.

CAO voor jou?

Wil je weten of jouw bedrijf onder een verplichte cao valt? Check het artikel CAO’s in de zakelijke dienstverlening.

3. Onderhandeling met werknemer Uurloon zakelijke dienstverlening berekenen

Je mag een werknemer in de meeste gevallen ook een hoger loon geven dan in de cao staat. Een hoger salaris bieden kan je veel voordeel opleveren.

Om te beginnen bewijs je daarmee dat je werk wilt maken van goed werkgeverschap. Hiermee kweek je tevreden en gemotiveerde werknemers.

Daarnaast kan het bieden van een marktconform salaris, of liever nog ietsje meer, je helpen bij het oplossen van je personeels­tekort.

Goed uurloon zakelijke dienstverlening

Een goed salaris trekt nu eenmaal meer sollicitanten aan. Maak onderhandelen over het salaris  daarom een vast onderdeel van de werving van nieuw personeel.

Betaal je een werknemer een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan, ook al blijf je boven het minimumloon uit de cao.

4. Bereken uurloon zakelijke dienstverlening

In een cao worden meestal loontabellen met uurlonen gehanteerd. Je hoeft het uurloon dan niet zelf te berekenen. Je vindt er eenvoudig de huidige uurlonen per:

 • type werknemer
 • functiegroep
 • niveau
 • leeftijd
 • aantal dienstjaren

Heeft je bedrijf geen cao?

Dan zul je zelf de uurlonen van je werknemers moeten berekenen op basis van de maandlonen. Hiervoor kun je boekhoudsoftware gebruiken, maar er zijn ook handige online rekentools beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld op rijksoverheid.nl, salaris-informatie.nl en berekenen.nl.

5. Stem je uurtarieven af op de uurlonen

Factureer jij jouw klanten op basis van vaste uurtarieven? Houd dan scherp in de gaten of de tarieven nog wel goed zijn afgestemd op de uurlonen die je aan je medewerkers betaalt. Voor je het weet gaat een te groot deel van het geld dat binnenkomt op aan loonkosten.

Omdat de zakelijke dienstverlening een zeer arbeidsintensieve branche is, kun je ervan uitgaan dat de personeels­kosten gemiddeld zo’n 30 procent van de omzet bedragen.

Daarbij gaat het niet alleen om de (bruto)lonen. Ook andere personeels­kosten tellen mee. Denk aan premies, pensioenen, onkosten, verzekeringen en scholing.

Uurtarief op basis van uurloon

Zijn de personeels­kosten in jouw bedrijf fors hoger dan 30 procent van de omzet? Dan is het slim je bedrijfsvoering aan te passen. Je kunt dat natuurlijk doen door je tarieven te verhogen, maar de vraag is of je klanten daar blij mee zijn. Een alternatief is: meer grip krijgen op je personeels­kosten. Tips hiervoor vind je in het whitepaper Wat zijn de kosten van personeel in 2024?

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over uurloon zakelijke dienstverlening

 • Wat is uurloon?

  Uurloon is de beloning van een medewerker per uur. Het loon kun je uitdrukken in een bedrag per jaar (jaarloon), per maand (maandloon), per week (weekloon), per dag (dagloon) en per uur (uurloon). In 2024 is er een wettelijk minimum uurloon.

 • Hoe bepaal je het uurloon zakelijke dienstverlening?

  Hoe hoog het uurloon moet zijn is afhankelijk van het minimumloon in je cao en de individuele afspraken die je met je medewerker maakt. Bij de cao horen loontabellen per functie die je moet hanteren. Deze bedragen kunnen elk halfjaar veranderen.

 • Wat als je onder het minimumloon betaalt?

  Als je minder dan het minimumloon in de cao betaalt, is dat onderbetaling. Je kunt dan een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Het levert je ook ontevreden personeel op en een slechte reputatie als werkgever. Dat kan je duur komen te staan tijdens een personeels­tekort.

 • Welke loonheffingen zijn er?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Wie betaalt de loonbelasting?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op personeels­kosten?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je lasten lager worden. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.

 • Wat is het minimum uurloon in 2024?

  Per 1 januari 2024 is er voor het eerst een wettelijk minimum uurloon. Tot nu toe werd het wettelijk minimumloon uitgedrukt in een brutobedrag per maand op basis van een fulltime dienstverband. Daardoor ontstonden er verschillen tussen full-time werknemers die 36 of 40 uur werkten. Door de invoering van het wettelijk uurloon komt daar verandering in.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests