Contracten zakelijke dienstverlening
Contracten zakelijke dienstverlening

Contracten in de zakelijke dienstverlening

Contracten sluiten, dat doe je als zakelijke dienstverlener regelmatig. Niet alleen met leveranciers en klanten, maar bijvoorbeeld ook met medewerkers. Uitleg en voorbeelden van contracten in de zakelijke dienstverlening.

Een contract is volgens Van Dale een ‘al dan niet schriftelijke overeenkomst’. Zoals uit deze definitie blijkt, kan een overeenkomst dus ook mondeling zijn. Toch zullen veel zakelijke dienstverleners afspraken schriftelijk vastleggen. Met mondelinge afspraken sta je meestal namelijk niet sterk.

Bij een contract horen ook verplichtingen, zowel voor jou als voor de andere partij. Een freelance ontwerper kan zich bijvoorbeeld verplichten tot het ontwerpen van een logo voor jouw adviesbureau. Daar kan weer tegenover staan dat jij aan de ontwerper een bepaald honorarium betaalt.

Meest voorkomende contracten

Contracten kun je onderverdelen in de volgende categorieën:

  • Vast (vaste contracten)
  • Flexibel (denk aan tijdelijke contracten, uitzendcontracten of oproepcontracten)
  • Zzp (freelancers)

Uit de Flexbarometer van onder meer TNO blijkt dat het vaste contract het meest voorkomt in de zakelijke dienstverlening. Afhankelijk van de sector volgen respectievelijk zzp en flexibel of flexibel en zzp. Daarbij worden overigens ook eenmanszaken meegeteld. Bekijk de Flexbarometer als je benieuwd bent naar de actuele cijfers. Op de startpagina kun je doorklikken naar de verhouding vast-flex in allerlei sectoren, waaronder ICT, advies en onderzoek en verhuur en overige zakelijke diensten.

oplossingen zakelijke dienstverleners

Oplossingen voor jou

Als zakelijk dienstverlener kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Sommige tegenslagen kunnen een grote impact hebben op je bedrijf.

6 soorten contracten

Als zakelijke dienstverlener heb je de keuze uit allerlei soorten contracten. Namelijk:

1. Vast contract

Bij een vast contract gaat het om een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit contract loopt in principe dus door, tenzij je een van de mogelijke ontslagroutes bewandelt. Beëindigingsmogelijkheden zijn onder meer ontslag met wederzijds goedvinden en ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Een werknemer kan bijvoorbeeld een vast contract krijgen als zijn tijdelijke contract op grond van de ketenregeling hierin overgaat. En hoewel het niet heel gebruikelijk is, kan een werknemer ook direct een vast contract krijgen.

2. Tijdelijk contract

Je hebt bij een tijdelijk contract te maken met een arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd. Dat kan bijvoorbeeld voor een halfjaar of een jaar zijn. Daarna eindigt het contract meestal automatisch. Als je een tijdelijk contract van zes maanden of langer niet verlengt, moet je als werkgever wel rekening houden met de aanzegtermijn.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een architect een jaarcontract krijgt voor een project bij een architectenbureau. Maar ook kun je denken aan een accountantskantoor dat een tijdelijk contract gebruikt om te kijken of iemand past in de functie en bij het bedrijf.

3. Oproepcontract

Bij een oproepcontract kan ook sprake zijn van een arbeids­overeenkomst. Met een nulurencontract kan een reclamebureau een student bijvoorbeeld inzetten voor incidentele klusjes. Dit biedt veel flexibiliteit, maar hieraan zitten wel haken en ogen. Zo kan in bepaalde gevallen een vast contract ontstaan.

4. Uitzendcontract

Een uitzendcontract is een arbeidscontract tussen een uitzendbureau en een uitzendkracht. Deze contractvorm biedt jou als zakelijke dienstverlener de nodige flexibiliteit. Door het zogeheten uitzendbeding kom je in veel gevallen namelijk makkelijk weer van een uitzendkracht af.

Vanwege de grote flexibiliteit worden uitzendkrachten vaak ingezet voor het opvangen van piek en ziek. Als je in een administratiekantoor tot over je oren in het werk zit, kun je bijvoorbeeld extra mensen aantrekken via een uitzendbureau. Meestal kun je dan snel over goed personeel beschikken.

5. Detacheringscontract

Een detacheringscontract lijkt op een uitzendcontract. Een verschil is dat een werknemer bij detachering een arbeidscontract heeft met een detacheringsbureau. Dat bureau zet een gedetacheerde werknemer vaak voor een langere tijd in bij één of meer bedrijven. Daarbij gaat het vaak om specialistische werknemers, zoals ICT’ers.

6. Modelcontract

Een modelcontract is een contract tussen een opdrachtgever en een zzp’er. Met dit contract kun je duidelijkheid krijgen of er loonheffingen moeten worden afgedragen. Daarvoor moet je werken volgens dit modelcontract. Een zzp’er kan bijvoorbeeld werken binnen een project waarbij geen sprake is van werkgeversgezag.

Voorbeelden van contracten

Bekijk het artikel met voorbeelden van arbeidscontracten als je wilt weten hoe arbeidscontracten er globaal uitzien. In het genoemde artikel vind je een verwijzing naar voorbeeldcontracten van het UWV.

Voorbeelden van modelcontracten met zzp’ers staan op de website van de Belastingdienst. Naast algemene modelcontracten kun je hier modelcontracten voor onder andere de zakelijke dienstverlening downloaden. De laatstgenoemde contracten zijn vaak afkomstig van werkgeversorganisaties of vakbonden.

Vraag je wel goed af wat nodig is voor je bedrijf en laat je altijd adviseren door een advocaat of jurist voordat je gebruikmaakt van voorbeeldcontracten of voorbeelden van modelcontracten.

Let op

Als je onderneming valt onder een cao, moet je rekening houden met de bepalingen die daarin staan. Soms staan er voorschriften in over de vorm en inhoud van het arbeidscontract. Ook kan er sprake zijn van een (verplicht) modelcontract.

Bron: Flexbarometer van TNO, ABU, FNV en CBS

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests