Regels vakantiedagen
Regels vakantiedagen

Dit zijn de regels rondom vakantiedagen

70655 Je werknemer wil op vakantie. Hoe ga je om met een vakantieaanvraag? Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Wanneer vervallen vakantiedagen? Bekijk de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen.

Je personeel moet voldoende de gelegenheid krijgen om ertussenuit te gaan. Door even los te komen van hun werk, kunnen zij hun batterij weer even opladen. Dit kan een positieve uitwerking hebben op de werkstress die sommige werknemers ervaren. Wat is in Nederland geregeld rondom vakanties?

Regels vakantiedagen

Je hebt twee soorten vakantiedagen:

 1. Wettelijke vakantiedagen
  Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo is bepaald dat een werknemer na een jaar werken aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt.

 2. Bovenwettelijke vakantiedagen
  Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao

  Personeel aannemen ja of nee

  Heb je personeel in dienst?

  Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Vakantiedagen tijdens coronacrisis

Door het coronavirus zijn er veel vragen over vakantiedagen. Wat als een werknemer voor familieleden moet zorgen of als je hem nu even niet kunt inzetten, mag je hem dan vragen vakantie op te nemen?

Je mag een werknemer niet verplichten om vakantie of onbetaald verlof op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat.

 1. Je kunt in sommige gevallen calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven van maximaal twee weken. Je betaalt minimaal 70 procent van het loon door.
 2. Als de situatie dit vereist kan je werknemer ook een beroep doen op langdurend zorgverlof van maximaal zes weken. Je hoeft geen loon te betalen over deze uren.

Geef je werknemer in ieder geval de tijd om voor opvang te zorgen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover en leg ze vast.

Kom je financieel in de knel door de gevolgen van het coronavirus? Lees meer over werktijdverkorting en het noodfonds NOW.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op evenveel vakantiedagen als andere werknemers.

Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao. 

Vakantieaanvraag indienen

De werknemer moet zijn vakantieaanvraag schriftelijk indienen. Dat kan met vakantiebriefjes, maar ook digitaal via een e-HRM-systeem. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie stel je vast conform de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Verstoring bedrijfsvoering

Hiervan is volgens de overheid sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moet je steeds afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor de werknemer.

Geen reactie op vakantieaanvraag

Het is belangrijk dat je tijdig reageert op de vakantieaanvraag van een werknemer. Je moet dit namelijk binnen twee weken doen nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Als je als werkgever eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Ziek tijdens vakantie

Wordt een werknemer ziek tijdens vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. Je spreekt dan met je werknemer af wanneer hij deze tijd alsnog opneemt.

Vervallen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in 2019 heeft opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2020.

Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

Vakantiedagen uitbetalen

In sommige gevallen mag je vakantiedagen ook uitbetalen aan je werknemer. Hoe zit dat precies? Lees er meer over in het artikel Vakantiedagen uitbetalen, hoe werkt dat?.

Vragen over vakantiedagen

 • Welke soorten vakantiedagen bestaan er?Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen worden vastgesteld aan de hand van het aantal uur dat iemand per week werkt. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die een werkgever bovenop het wettelijk minimum aantal dagen geeft.
 • Wat gebeurt er met de opbouw tijdens ziekte?Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op even veel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of cao
 • Vakantieverzoek goedkeuren?Dat hoeft niet altijd. Bedenk wat de gevolgen zijn van de verstoring van de bedrijfsvoering. Weeg dat af tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor je werknemer.
 • Wanneer moet ik reageren op een aanvraag?Je moet binnen twee weken reageren nadat je werknemer zijn vakantie-aanvraag heeft ingediend. Als je mogelijk gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld conform de wensen van je werknemer.
 • Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar?Je werknemer moet wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen tenzij hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.
 • Vakantiedagen of atv-dagen geven?Naast vakantiedagen kun je atv-dagen geven in ruil voor overwerk. Dit is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor personeel. Je werknemers bouwen atv-uren op als zij overwerken en kunnen dit opsparen om een roostervrije dag te nemen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Bijzonder verlof geven, wanneer?

255220 Een bruiloft, begrafenis, verhuizing of doktersbezoek. Wanneer moet je een werknemer bijzonder verlof geven? Dit zijn de regels.

Whitepapers en online tests