Vakantiedagen uitbetalen
Vakantiedagen uitbetalen

Vakantiedagen uitbetalen, hoe werkt dat?

45187 Vakantiedagen uitbetalen, mag dat? Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Bekijk de regels voor ondernemers met personeel.

Je werknemer kan met het verzoek komen om zijn vakantiedagen om te zetten in extra salaris. Je kunt dit niet zomaar doen. Let goed op de wettelijke regels over vakantiedagen.

Vakantiedagen uitbetalen, mag dat?

 • Nee 
  Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitgekeerd zolang het arbeidscontract van kracht is.
 • Ja 
  Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald als dit is vastgelegd in de cao voor jouw bedrijf of in het contract met je werknemer.
 • Ja 
  Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten alle overgebleven vakantiedagen worden uitbetaald.

Wettelijke vakantiedagen uitbetalen?

Wettelijke vakantiedagen mogen tijdens de contractduur niet omgezet worden in geld. Iedere werknemer in Nederland heeft namelijk recht op een minimumaantal vakantiedagen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen krijgt een werknemer? Omgerekend vier keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Een werknemer met een fulltime contract van 40 uur heeft dus recht op 160 uur vakantie. Dat zijn 20 vakantiedagen per jaar.

Uitzondering bij einde dienstverband

Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen wel worden uitbetaald. Dit doe je bij de zogenoemde eindafrekening

Daarnaast moet je een werknemer bij ontslag of vertrek ook de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen?

Je mag bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen in goed overleg met je werknemer. Deze optie moet wel zijn vastgelegd in het contract met je werknemer of in de cao voor jouw bedrijf.

Je mag een werknemer nooit dwingen om zijn bovenwettelijke vakantiedagen om te laten zetten in salaris. Andersom mag jouw werknemer ook niet eisen dat hij zijn bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaald krijgt. Een verzoek daartoe kun je weigeren.

Extra

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen die een werknemer krijgt bovenop de wettelijke vakantiedagen.

Als werkgever mag je met een werknemer afspreken hoeveel extra vakantiedagen hij krijgt naast het wettelijke minimum. Dit leg je vast in de arbeids­overeenkomst

Als er een cao van toepassing is, kunnen daar regels in staan over bovenwettelijke vakantiedagen. Het kan zijn dat je bent gebonden aan een minimum- of maximumaantal bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen kopen en verkopen?

Een werknemer kan ook met de vraag komen of hij extra vakantiedagen kan kopen. Dus salaris inleveren tegen extra verlof. Mag dat?

Ja, in sommige cao's is al een regeling opgenomen over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen. Je kunt ook zelf een regeling invoeren binnen je bedrijf, zolang dit niet in strijd is met een eventuele cao en je werknemers ermee akkoord gaan. 

Een eigen regeling voor het kopen en verkopen van vakantiedagen moet je duidelijk vastleggen in het contract met je werknemer(s) of een bedrijfsregeling. Laat je hierover goed informeren, want er zitten haken en ogen aan het invoeren van deze regeling.

Onbetaald verlof

Je kunt een werknemer ook onbetaald verlof geven. Dat werkt een stuk eenvoudiger.

Andere vragen over vakantiedagen

 • Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen die een werknemer krijgt bovenop de wettelijke vakantiedagen. Als werkgever mag je met een werknemer afspreken hoeveel extra vakantiedagen hij krijgt naast het wettelijke minimum. Dit leg je vast in de arbeids­overeenkomst of eventuele verplichte cao
 • Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar?Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in 2020 heeft opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2021. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.
 • Hoe lang zijn bovenwettelijke vakantiedagen houdbaar?Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Na deze verjaringstermijn vervallen de vakantiedagen. Zo kan een werknemer de bovenwettelijke vakantiedagen die hij in 2020 heeft opgebouwd tot en met 2025 opnemen.
 • Wat zijn atv-dagen?Naast vakantiedagen kun je atv-dagen geven in ruil voor overwerk. Dit is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor personeel. Je werknemers bouwen atv-uren op als zij overwerken en kunnen dit opsparen om een roostervrije dag te nemen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests