Vakantiedagen uitbetalen regels
Vakantiedagen uitbetalen regels

Vakantiedagen uitbetalen, hoe werkt dat?

Vakantiedagen uitbetalen, mag dat? Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Bekijk de regels voor ondernemers met personeel.

Je werknemer kan met het verzoek komen om zijn vakantiedagen om te zetten in extra salaris. Je kunt dit niet zomaar doen. Let goed op de wettelijke regels over vakantiedagen.

Vakantiedagen uitbetalen, mag dat?

 • Nee 
  Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitgekeerd zolang het arbeidscontract van kracht is.
 • Ja 
  Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald als dit is vastgelegd in de cao voor jouw bedrijf of in het contract met je werknemer.
 • Ja 
  Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten alle overgebleven vakantiedagen worden uitbetaald.

Wettelijke vakantiedagen uitbetalen?

Wettelijke vakantiedagen mogen tijdens de contractduur niet omgezet worden in geld. Iedere werknemer in Nederland heeft namelijk recht op een minimumaantal vakantiedagen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen krijgt een werknemer? Omgerekend vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer met een fulltime contract van 40 uur heeft dus recht op 160 uur vakantie. Dat zijn 20 vakantiedagen per jaar.

Uitzondering bij einde dienstverband

Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen wel worden uitbetaald. Dit doe je bij de zogenoemde eindafrekening

Daarnaast moet je een werknemer bij ontslag of vertrek ook de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen?

Je mag bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen in goed overleg met je werknemer. Deze optie moet wel zijn vastgelegd in het contract met je werknemer of in de cao voor jouw bedrijf.

Je mag een werknemer nooit dwingen om zijn bovenwettelijke vakantiedagen om te laten zetten in salaris. Andersom mag jouw werknemer ook niet eisen dat hij zijn bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaald krijgt. Als je werknemer daarom vraagt, mag je dit weigeren, behalve als er al een toezegging is gedaan in een cao of arbeidscontract.

Extra vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen die een werknemer krijgt bovenop de wettelijke vakantiedagen.

Als werkgever mag je met een werknemer afspreken hoeveel extra vakantiedagen hij krijgt naast het wettelijke minimum. Dit leg je vast in de arbeids­overeenkomst

Als er een cao van toepassing is, kunnen daar regels in staan over bovenwettelijke vakantiedagen. Het kan zijn dat je bent gebonden aan een minimum- of maximumaantal bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen kopen en verkopen?

Vakantie dagen kopen verkopen vakantiedagen uitbetalenEen werknemer kan ook met de vraag komen of hij extra vakantiedagen kan kopen. Dus salaris inleveren tegen extra verlof. Mag dat?

Ja, in sommige cao's is al een regeling opgenomen over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen. Je kunt ook zelf een regeling invoeren binnen je bedrijf, zolang dit niet in strijd is met een eventuele cao en je werknemers ermee akkoord gaan. 

Een eigen regeling voor het kopen en verkopen van vakantiedagen moet je duidelijk vastleggen in het contract met je werknemer(s) of in een personeels­handboek of bedrijfsreglement. Laat je hierover goed informeren, want er zitten voorwaarden aan het invoeren van deze regeling.

Onbetaald verlof in plaats van vakantiedagen

Je kunt een werknemer ook onbetaald verlof geven. Dat werkt vaak een stuk eenvoudiger.

Waarde vakantiedag bepalen

Hoeveel is een vakantiedag waard? Bij de berekening moet je een ruim loonbegrip hanteren. Dat betekent dat je niet alleen het salaris per dag meeneemt, maar ook een deel van de vakantietoeslag, bonussen, een dertiende maand en eventueel pensioen.

Vakantie en verlof bijhouden

Zorg ervoor dat je vakantiedagen goed registreert. Dan weet je precies hoeveel vrije dagen je werknemer al heeft opgenomen en hoeveel recht hij nog heeft op vakantiedagen. Dit is ook belangrijk om het bedrag te berekenen voor het uitbetalen van vakantiedagen. Lees meer over slimme verlofregistratie.

Naast het registreren van verlof en vakantie is het ook slim om het verzuim goed bij te houden. Lees meer over verzuim­registratie.

Vragen over vakantiedagen

 • Wanneer mag je vakantiedagen uitbetalen?

  Je mag met een werknemer afspreken om zijn bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen in geld. Deze optie moet wel zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld in het contract met je werknemer, een personeels­handboek of in de cao voor jouw bedrijf. Wettelijke vakantiedagen mag je alleen uitbetalen als je werknemer uit dienst gaat.

 • Wanneer moet je vakantiedagen uitbetalen?

  Bij ontslag of vertrek van een werknemer moet je alle vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen uitbetalen. Dit doe je bij de zogenoemde eindafrekening. Het gaat om wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

 • Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

  Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen die een werknemer krijgt bovenop de wettelijke vakantiedagen. Als werkgever mag je met een werknemer afspreken hoeveel extra vakantiedagen hij krijgt naast het wettelijke minimum. Dit leg je vast in de arbeids­overeenkomst of eventuele verplichte cao.

 • Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar?

  Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in 2023 heeft opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2024. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte.

 • Hoe lang zijn bovenwettelijke vakantiedagen houdbaar?

  Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Na deze verjaringstermijn vervallen de vakantiedagen. Zo kan een werknemer de bovenwettelijke vakantiedagen die hij in 2023 heeft opgebouwd tot en met 2028 opnemen.

 • Wat zijn atv-dagen?

  Naast vakantiedagen kun je atv-dagen geven in ruil voor overwerk. Dit is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor personeel. Je werknemers bouwen atv-uren op als zij overwerken en kunnen dit opsparen om een roostervrije dag te nemen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Onbetaald verlof geven, dit zijn de regels

Onbetaald verlof wordt steeds populairder. De ene werknemer wil zorgverlof, de ander een sabbatical, een derde gaat studeren. Wat zijn de regels rond onbetaald verlof en waar moet je als werkgever rekening mee houden?

Whitepapers en online tests