Zorgverlof werkgevers
Zorgverlof werkgevers

Zorgverlof, hoe werkt dat voor werkgevers?

33240 Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die ze nodig hebben. Lees wanneer werknemers recht hebben op zorgverlof, of dit betaald is en hoe ze het kunnen aanvragen.

Zorgverlof heeft een bredere reikwijdte dan andere soorten verlof. Waar deze verlofregelingen vaak specifiek het gezinsverband gelden, denk aan ouderschapsverlof of adoptieverlof, kan zorgverlof ook worden opgenomen om mantelzorg te verlenen aan leden buiten het gezin.

Denk aan andere familieleden of bekenden, zoals (schoon)ouders, een buurvrouw of een vriend.

Steeds meer werknemers verlenen mantelzorg. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in hun omgeving.

Ongeveer 33% van de volwassen Nederlanders geeft een vorm van mantelzorg.

Zorgverlof tijdens coronacrisis

Door het coronavirus zijn er veel vragen over zorgverlof. Wat als een werknemer voor familieleden moet zorgen of zijn kinderen moet opvangen?

Je mag een werknemer niet verplichten om vakantie of onbetaald verlof op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat.

  1. Je kunt in sommige gevallen calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven van maximaal twee weken. Je betaalt minimaal 70 procent van het loon door.
  2. Als de situatie dit vereist kan je werknemer ook een beroep doen op langdurend zorgverlof van maximaal zes weken. Je hoeft geen loon te betalen over deze uren.

Geef je werknemer in ieder geval de tijd om voor opvang te zorgen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover en leg ze vast.

Kom je financieel in de knel door de gevolgen van het coronavirus? Lees meer over werktijdverkorting en het noodfonds NOW.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

1. Hoeveel uur zorgverlof moet je geven?

Voor het verlenen van zorg hebben werknemers recht op een maximaal aantal uur zorgverlof per 12 maanden, verspreid over het jaar. Hierbij is een onderscheid te maken tussen kortdurend en langdurend zorgverlof:

Kortdurend zorgverlof

Als ondernemer verleen je dit aan werknemers die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden.

Let op! Dit is alleen het geval als de werknemer de enige is die deze zorg kan geven.

In dat geval heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 10 dagen (80 uur) verlof.

Langdurend zorgverlof

Dit verleen je aan werknemers die voor langere tijd voor een naaste met een levensbedreigende ziekte moeten zorgen.

Per 12 maanden kan een werknemer maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 30 dagen (240 uur) verlof. En deze mag hij over 18 weken verdelen.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over het wettelijk recht op zorgverlof.

2. Wanneer is zorgverlof betaald?

Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald.

Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan ben je verplicht om het minimumloon te betalen. Langdurend zorgverlof hoef je niet door te betalen.

Wel bouwt de werknemer vakantie-uren op over de uren waarover hij verlof heeft opgenomen.

Het is niet toegestaan om de opgenomen verlofuren van het vakantietegoed af te trekken.

3. Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Werknemers die kortdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit zo snel mogelijk bij jou melden.

Als ondernemer kun je vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een doktersrekening of een afspraakbevestiging van het ziekenhuis.

Schriftelijk aanvragen

Werknemers die langdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit schriftelijk bij jou aanvragen. Dit moeten ze minstens twee weken voorafgaand aan het verlof doen.

Ook hier mag je om een bewijs vragen, zoals een doktersverklaring. Zo kun je beoordelen of de werknemer recht heeft op verlof.

4. Kun je zorgverlof weigeren?

Wanneer een van je werknemers zorgverlof opneemt, heeft dat natuurlijk consequenties voor jou als ondernemer. Want wie gaat de taken waarnemen van degene die tijdelijk wegvalt? En dan moet je de werknemer bij kortdurend zorgverlof ook nog eens doorbetalen.

Je zou je daarom kunnen afvragen of je zorgverlof mag weigeren. Hier geldt: zorgverlof weigeren mag alleen als je bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Als je werknemer al met verlof is gegaan, mag je dit niet meer stopzetten.

5. Wat levert het op?

Door een werknemer zorgverlof toe te kennen, kun je hem ondersteunen in een moeilijke periode. Dit is van groot belang voor de werk-privébalans van je werknemers.

Deze goed houden, heeft bovendien directe gevolgen voor je onderneming. Zo is sprake van fors minder ziekte­verzuim bij bedrijven waar werknemers een goede werk-privébalans ervaren.

Vragen over zorgverlof

  • Wat is zorgverlof?Als ondernemer verleen je zorgverlof aan werknemers die noodzakelijke zorg moeten bieden aan naasten. Zorgverlof heeft een bredere reikwijdte dan andere soorten verlof. Het gaat om zorg voor zieke gezinsleden, maar bijvoorbeeld ook om mantelzorg aan leden buiten het gezin.
  • Hoeveel zorgverlof mag een werknemer opnemen?Bij kortdurend zorgverlof heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt (2 weken). Bij langdurend zorgverlof kan een werknemer in een jaar maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij per week werkt (6 weken).
  • Wanneer is zorgverlof betaald?Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald. Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan ben je verplicht om het minimumloon te betalen. Langdurend zorgverlof hoef je niet door te betalen.
  • Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?Werknemers die kortdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit zo snel mogelijk bij jou melden. Als ondernemer kun je vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is. Werknemers die langdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit schriftelijk bij jou aanvragen. Dit moeten ze minstens twee weken voorafgaand aan het verlof doen. Ook hier mag je om een bewijs vragen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Bijzonder verlof geven, wanneer?

188699 Een bruiloft, begrafenis, verhuizing of doktersbezoek. Wanneer moet je een werknemer bijzonder verlof geven? Dit zijn de regels.

Whitepapers en online tests