Zorgverlof werkgevers
Zorgverlof werkgevers

Zorgverlof, hoe werkt dat voor werkgevers?

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die ze nodig hebben. Lees wanneer werknemers recht hebben op zorgverlof, of dit betaald is en hoe ze het kunnen aanvragen.

1. Wat is zorgverlof?

Zorgverlof heeft een bredere reikwijdte dan andere soorten verlof. Verlofregelingen zoals ouderschapsverlof en adoptieverlof gelden vaak binnen het gezin van je werknemer.

Verlof voor mantelzorg

Zorgverlof kan ook worden opgenomen om mantelzorg te verlenen aan leden buiten het gezin. Denk aan andere familieleden of bekenden, zoals ouders, schoonouders, een buurvrouw of een vriend.

Steeds meer werknemers verlenen mantelzorg. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in hun omgeving.

Ongeveer 33% van de volwassen Nederlanders geeft een vorm van mantelzorg.

Calamiteitenverlof

Je werknemer heeft volgens de wet ook recht op calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuim­verlof. Bijvoorbeeld als je werknemer met spoed naar het ziekenhuis moet of iemand anders daarheen moet brengen.

Deze vorm van verlof geldt ook voor werknemers die de bevalling van de eigen partner bij willen wonen. Daarnaast is er calamiteitenverlof rondom het overlijden van een huisgenoot of naaste familie. In de wet vind je hierover specifieke richtlijnen per situatie.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

2. Hoeveel uur zorgverlof moet je geven?

Voor het verlenen van zorg hebben werknemers recht op een maximaal aantal uur zorgverlof per 12 maanden, verspreid over het jaar. Hierbij is een onderscheid te maken tussen kortdurend en langdurend zorgverlof:

Kortdurend zorgverlof

Als ondernemer verleen je dit verlof aan werknemers die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden. Dit is alleen verplicht als de werknemer de enige is die deze zorg kan geven.

In dat geval heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 10 dagen (80 uur) verlof.

Langdurend zorgverlof

Deze vorm van verlof verleen je aan werknemers die voor langere tijd voor een naaste met een levensbedreigende ziekte moeten zorgen.

Per 12 maanden kan een werknemer maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 30 dagen (240 uur) verlof. En deze mag hij over 18 weken verdelen.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over het wettelijk recht op zorg verlof.

3. Wanneer is zorgverlof betaald?

Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald.

Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan ben je verplicht om het minimumloon te betalen. Langdurend zorg verlof hoef je niet door te betalen.

Wel bouwt de werknemer vakantie-uren op over de uren waarover hij verlof heeft opgenomen.

Het is niet toegestaan om de opgenomen verlofuren van het vakantietegoed af te trekken.

4. Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Werknemers die kortdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit zo snel mogelijk bij jou melden.

Als ondernemer kun je vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een doktersrekening of een afspraakbevestiging van het ziekenhuis.

Schriftelijk aanvragen Zorgverlof wanneer zorg verlof mantelzorg

Werknemers die langdurend verlof voor zorg willen opnemen, moeten dit schriftelijk bij jou aanvragen. Dit moeten ze minstens twee weken voorafgaand aan het verlof doen.

Ook hier mag je om een bewijs vragen, zoals een doktersverklaring. Zo kun je beoordelen of de werknemer recht heeft op verlof.

5. Kun je zorgverlof weigeren?

Wanneer een van je werknemers verlof voor zorg opneemt, heeft dat natuurlijk consequenties voor jou als ondernemer. Want wie gaat de taken waarnemen van degene die tijdelijk wegvalt? En dan moet je de werknemer bij kortdurend zorgverlof ook nog eens doorbetalen.

Je zou je daarom kunnen afvragen of je dit verlof mag weigeren. Hier geldt: zorgverlof weigeren mag alleen als je bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Als je werknemer al met verlof is gegaan, mag je dit niet meer stopzetten.

6. Wat levert het op?

Door een werknemer zorg verlof toe te kennen, kun je hem ondersteunen in een moeilijke periode. Dit is van groot belang voor de werk-privébalans van je werknemers.

Als je werknemers de ruimte geeft heeft dat vaak goede gevolgen voor je onderneming. Zo is sprake van fors minder ziekte­verzuim bij bedrijven waar werknemers een goede werk-privébalans ervaren.

Ontdek meer manieren om het verzuim in je bedrijf te beperken. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Goed werkgeverschap

Door goed voor je werknemers te zorgen kun je ze langer aan boord houden. Geef je medewerkers dus waar ze recht op hebben. Daarmee verlaag je het personeels­verloop binnen je bedrijf.

Met goed werkgeverschap kun je echt het verschil maken. Dit betekent onder meer dat je voldoet aan je wettelijke verplichtingen en oog hebt voor de behoeften van je werknemers. Als je ze eerlijk en goed behandelt zullen ze hun uiterste best doen voor je onderneming.

Houd verlof goed bij. Lees meer over verlofregistratie.

Zorgverlof en corona

Door het coronavirus zijn er veel vragen over zorg en verlof. Wat als een werknemer voor familieleden moet zorgen of zijn kinderen moet opvangen?

Je mag een werknemer niet verplichten om vakantie of onbetaald verlof op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat.

Calamiteitenverlof geven

 1. Je kunt in sommige gevallen calamiteitenverlof of kortdurend verlof voor zorg geven van maximaal twee weken. Je betaalt minimaal 70 procent van het loon door.
 2. Als de situatie dit vereist kan je werknemer ook een beroep doen op langdurend verlof voor zorg van maximaal zes weken. Je hoeft geen loon te betalen over deze uren.

Geef je werknemer in ieder geval de tijd om voor opvang te zorgen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover en leg ze vast. Dan kunnen er geen misverstanden en arbeidsconflicten ontstaan.

Vragen over zorgverlof

 • Wat is zorgverlof?

  Als ondernemer verleen je zorgverlof aan werknemers die noodzakelijke zorg moeten bieden aan naasten. Zorgverlof heeft een bredere reikwijdte dan andere soorten verlof. Het gaat om zorg voor zieke gezinsleden, maar bijvoorbeeld ook om mantelzorg aan leden buiten het gezin.

 • Hoeveel zorgverlof mag een werknemer opnemen?

  Bij kortdurend zorgverlof heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt (2 weken). Bij langdurend zorg verlof kan een werknemer in een jaar maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij per week werkt (6 weken).

 • Wanneer is zorgverlof betaald?

  Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald. Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan ben je verplicht om het minimumloon te betalen. Langdurend zorgverlof hoef je niet door te betalen.

 • Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?

  Werknemers die kortdurend zorg verlof willen opnemen, moeten dit zo snel mogelijk bij jou melden. Als ondernemer kun je vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is. Werknemers die langdurend verlof voor zorg willen opnemen, moeten dit schriftelijk bij jou aanvragen. Dit moeten ze minstens twee weken voorafgaand aan het verlof doen. Ook hier mag je om een bewijs vragen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests