Mantelzorg
Mantelzorg

Hoe ondersteun je werknemers bij mantelzorg?

519 Steeds meer werknemers verlenen mantelzorg. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een ziek of hulpbehoevend familielid. Als je deze mantelzorgers ondersteunt, blijven zij gemotiveerd en verklein je de kans op uitval.

Het percentage werkenden met mantelzorgtaken is flink gegroeid. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat dit tussen 2004 en 2012 is toegenomen van 13 procent naar bijna 18 procent van de werkenden. Een andere conclusie is dat deze groep een groter risico heeft op langdurend verzuim.

Veel mantelzorgers vinden het lastig om arbeid en zorg te combineren. Het gevolg is dat zij overbelast kunnen raken. Wanneer je hen als werkgever ondersteunt bij mantelzorg, draag je bij aan hun motivatie. Ook zullen zij minder snel uitvallen door overbelasting, zodat de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar komt.

Mantelzorgers ondersteunen

Ga in gesprek met je personeel

Zowel werkgevers als werknemers vinden het vaak moeilijk om mantelzorg ter sprake te brengen. De zorg voor een naaste speelt zich immers af in de privésfeer. Toch kan zo’n gesprek voor beide partijen veel opleveren. Je kunt hiermee namelijk de werk-privébalans van je personeel verbeteren. Zo kun je eventuele knelpunten op dit gebied bespreken en samen op zoek gaan naar een oplossing.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Kijk of meer flexibiliteit mogelijk is

Flexibiliteit is in een groot aantal functies mogelijk en levert vaak veel op voor mantelzorgers. Met flexibele werktijden kan een werknemer bijvoorbeeld makkelijker een chronisch zieke partner in het ziekenhuis bezoeken. Als het aantal werkuren daarbij niet verandert, heeft dit geen nadelige invloed op het inkomen. Daarnaast is thuiswerken een optie, zodat werknemers minder reistijd hebben.

Informeer over nuttige regelingen

Werknemers zijn niet altijd op de hoogte van nuttige regelingen. Deze regelingen kunnen hen helpen om arbeid en zorg beter te combineren. Dan kun je denken aan wettelijke verlofregelingen of regelingen die staan in een cao. Daarnaast bieden sommige zorgverzekeraars ondersteuning op dit gebied en is het mogelijk dat een mantelzorger recht heeft op een persoons­gebonden budget.

Wijs op een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar neemt al het regelwerk uit handen. Dit zorgt ervoor dat mantelzorgers minder worden belast. Zij krijgen dan bijvoorbeeld ondersteuning bij het invullen van formulieren of het op orde krijgen van hun administratie. Je kunt mantelzorgers wijzen op deze mogelijkheid. Ook kun je dit financieel ondersteunen als het niet wordt vergoed vanuit de zorg­verzekering.

Bron: Mezzo, SCP

Meest gelezen

Stappenplan werkoverleg met personeel

27429 Een werkoverleg kom je tegen in ieder bedrijf, maar is niet overal even effectief. Als je het overleg op de juiste manier voert, verhoog je de betrokkenheid van je personeel.

5 manieren om werkplezier te vergroten

12612 Heeft jouw personeel plezier in het werk? Werkplezier is een cruciale factor voor een succesvol bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat het werk leuker wordt voor je werknemers? 5 tips.

Whitepapers en online tests