Veilig en gezond werken op kantoor
Veilig en gezond werken op kantoor

Veilig en gezond werken op kantoor

Het kantoor is het kloppende hart van bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Hoe maak je hier een veilige en gezonde werkplek van? Aandachtspunten voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening.

Werken op kantoor is niet zonder risico’s. Het Steunpunt RI&E-instrumenten – een organisatie die branches ondersteunt op het gebied van arbeidsomstandigheden – spreekt zelfs van de schijnveiligheid van een kantoor. Want ook als je werknemers achter een bureau zitten, kunnen ze ziek worden van hun werk.

Net als werkgevers in andere branches ben je verplicht om te voorkomen dat het zover komt. De wet schrijft namelijk voor dat je werknemers recht hebben op veilig en gezond werk. Maar ook los van die wettelijke verplichting wil je natuurlijk voorkomen dat een uitgevallen werknemer jou tot twaalf jaar lang geld kost.

Arbeidsrisico’s in de zakelijke dienstverlening

Werknemers in de zakelijke dienstverlening kunnen om allerlei redenen ziek worden van hun werk. Deze arbeidsrisico’s kunnen per bedrijf verschillen. Toch zijn er drie arbeidsrisico’s die veel worden genoemd in relatie tot werken op kantoor:

1. Psychosociale arbeidsbelasting

Bij psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kun je onder meer denken aan:

Werknemers in de zakelijke dienstverlening kunnen hiermee te maken krijgen in hun dagelijkse omgang met collega’s, leidinggevenden en klanten. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een werknemer uitvalt met een burn-out.

Lees meer over het maken van je eigen PSA-beleid.

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

2. Beeldschermwerk

Computers zijn een onmisbaar gereedschap voor veel werknemers in de zakelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld voor een adviseur die adviesrapporten typt, een programmeur die de code van software schrijft of een grafisch ontwerper die brochures ontwerpt.

Al dat beeldschermwerk kan leiden tot gezondheidsklachten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om klachten die worden omschreven als Klachten aan Arm, Nek en Schouder (KANS). Verder kan beeldschermwerk onder meer leiden tot oogklachten bij je werknemers.

3. Langdurig zitten

Dit arbeidsrisico ligt in feite in het verlengde van het vorige. Beeldschermwerk gaat in veel gevallen namelijk samen met langdurig zitten. Dit is niet zo onschuldig als het lijkt. Het wordt namelijk in verband gebracht met vroegtijdig overlijden en daarom ook wel ‘het nieuwe roken’ genoemd.

Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van de gezondheidsrisico’s die zittend werk met zich meebrengt. Dit terwijl Nederlanders relatief veel zitten op het werk. Zo blijkt uit een factsheet (pdf) van TNO dat Nederlandse werknemers gemiddeld 10,1 uur zitten op een doordeweekse dag.

Let op

Binnen de zakelijke dienstverlening kan sprake zijn van bedrijven waar werknemers daarnaast andere, heel specifieke arbeidsrisico’s lopen. Voor de Arbeidsinspectie zijn dat bijvoorbeeld zakelijke dienstverleners die zich bezighouden met uitzendwerk en detachering.

Veilige en gezonde werkplek

Een veilige en gezonde werkplek begint met het ontwikkelen van goed arbobeleid. Hiermee kun je arbeidsomstandigheden goed regelen en voorkom je dat de Arbeidsinspectie je op de vingers tikt. Daarbij zijn er zeven dingen waar je als zakelijke dienstverlener mee aan de slag moet:

1. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) brengt de risico’s voor je personeel in kaart. Op de website van het Steunpunt RI&E-instrumenten vind je een handig stappenplan voor een RI&E. Ook vind je daar meer informatie over RI&E-instrumenten voor de dienstverlening.

Let op

Een RI&E moet je laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. In sommige gevallen kun je een toetsingsvrijstelling krijgen.

2. Plan van Aanpak

Met een RI&E ben je er nog niet. Je moet namelijk ook maatregelen nemen om arbeidsrisico’s aan te pakken. Daarvoor maak je een Plan van Aanpak.

3. Voorlichting en instructie

Voorlichting en instructie wil zeggen dat je niet alleen vertelt over de risico’s, maar ook wijst op de maatregelen om risico’s te voorkomen of beperken. Verder geef je aandacht aan de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld.

4. Ziekte­verzuim­beleid

In het ziekte­verzuim­beleid leg je vast hoe je omgaat met verzuim door ziekte. Een verzuim­protocol is daar een onderdeel van.

5. Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is op de hoogte van de risico’s in je bedrijf en geeft hierover voorlichting.

6. Bedrijfshulpverlening

Voor de veiligheid van zowel werknemers als gasten moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Die komen bijvoorbeeld in actie als zich een calamiteit voordoet op kantoor.

7. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk.

Gezonde en fitte medewerkers

Meer tips voor gezond personeel?

Lees het gratis e-book met 7 initiatieven voor gezonde en fitte medewerkers.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests