Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Kosten zieke kantoormedewerker
Kosten zieke kantoormedewerker

Kostenplaatje zieke kantoormedewerker

Een zieke of geblesseerde werknemer kan je kantoor veel geld kosten. Maar hoeveel precies? En hoe voorkom je onnodige kosten? Tips voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening.

Ziekte­verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn grote risico’s in de zakelijke dienstverlening. Zeker voor kantoren of bedrijven met slechts enkele werknemers kan het uitvallen van een werknemer door ziekte verstrekkende gevolgen hebben.

Want hoe houd je de zaak draaiende als je senior accountmanager in het ziekenhuis belandt? Een vervanger is moeilijk te vinden. Bovendien kost het je iedere dag geld.

Kosten ziekte­verzuim zakelijke dienstverlening

Welk kostenplaatje kun je verwachten als een van je werknemers ziek wordt? Reken in elk geval op de volgende vier kostenposten:

1. Loondoorbetaling bij ziekte

Als de werknemer bij jou in dienst is, moet je hem een groot deel van het loon doorbetalen. Hoeveel je precies moet betalen, kun je vinden in je cao.

De wet verplicht je om in het eerste jaar van ziekte minimaal 70 procent van het loon te betalen. Daarbij mag je niet onder het minimumloon komen.

In je cao kan echter een hoger percentage staan. Veel cao’s schrijven tijdens het eerste ziektejaar 100 procent loondoorbetaling voor en tijdens het tweede ziektejaar 70 of 80 procent.

 • Ook bij oproepovereenkomsten kan het zijn dat je het loon moet doorbetalen. Dit hangt af van het type contract en de situatie.
 • Zet je personeel in via een uitzendbureau of een payrollbedrijf? Dan hoef je geen loon door te betalen bij ziekte.
 • Houd bij de loonkosten ook rekening met de opbouw van het vakantiegeld en het afdragen van de loonheffingen. Dat loopt gewoon door als je werknemer ziek is.

Check in je cao welke afspraken voor jouw bedrijf gelden over loon bij ziekte. Raadpleeg ook de wettelijke regels voor loondoorbetaling bij ziekte.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Vervanging zieke werknemer

Je zieke werknemer moet natuurlijk ook vervangen worden. Dat kost geld. Een interne oplossing is waarschijnlijk het goedkoopst. Denk bijvoorbeeld aan het extra inzetten van andere vaste werknemers of oproepkrachten. Maar ook uitzendkrachten, payrollers of zzp’ers kunnen hier uitkomst bieden.

De kosten voor vervanging kunnen flink uiteenlopen. Als je extern een invaller inhuurt, ben je al snel 30 procent meer kwijt dan het loon van je zieke werknemer.

3. Omzetverlies

Vaak betekent het uitvallen van een kantoormedewerker ook dat je omzet tijdelijk afneemt. Het inwerken van een eventuele nieuwe kracht kost tijd. In het begin zal hij daardoor minder productief zijn en misschien ook fouten maken. Dat brengt extra personeels­kosten met zich mee.

Bij het berekenen van je omzetverlies moet je ook de tijd meetellen die je kwijt bent aan de zieke werknemer en zijn vervanging. Die tijd had je namelijk ook kunnen gebruiken om meer omzet te genereren.

4. Re-integratie

Als je werknemer langdurig ziek is, zul je ook te maken krijgen met extra kosten voor zijn re-integratie.

Denk aan extra rekeningen van je arbodienst. Of aan uitgaven voor het aanpassen van de werkplek, de werkomstandigheden of de functie, zodat je werknemer sneller weer aan de slag kan.

Beperk onnodig verzuim. Gebruik de Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag!

Rekenvoorbeeld zieke kantoormedewerker

Een voorbeeld uit de praktijk. Stel: de chef boekhouding van een administratiekantoor komt van wintersport terug met een gescheurde kruisband en een gebroken middenvoetsbeentje. Zijn herstel duurt minimaal een halfjaar. Hoeveel geld gaat dat kosten?

Loonkosten chef boekhouding tijdens verzuim:

 • Hij heeft een bruto maandsalaris van 4.000 euro.
 • Hij is 6 maanden uit de roulatie.
 • Volgens je cao betaal je tijdens zijn ziekte 100 procent van het loon. In de periode van ziekte is dat 24.000 euro.
 • Doorlopende werkgeverslasten (loonheffingen): 6.779 euro.
Kantoormedewerker ziek
Totaal loonkosten tijdens ziekte: 30.779 euro

Extra kosten door verzuim:

 • Kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie: 860 euro.
 • Vervanging door tijdelijke chef boekhouding: 31.200 euro.
 • Omzetverlies door verzuim: 5.871 euro.
 
Totaal extra kosten door verzuim: 37.931 euro

Calculator verzuim­kosten zakelijke dienstverleningKosten zieke kantoormedewerker berekenen

De exacte kosten verschillen per situatie. Wil je weten wat het jouw bedrijf precies kost als een werknemer kort of lang ziek is? Maak dan zelf een nauwkeurige berekening van de kosten.

Gebruik bijvoorbeeld de handige verzuim­calculator. Binnen enkele minuten weet je hoeveel je kwijt bent aan verzuim en hoe dat zich verhoudt tot andere bedrijven in de zakelijke dienstverlening (benchmark).

Rekentool zieke kantoormedewerker

Wil je weten hoeveel je precies kwijt bent als jouw werknemer ziek is? Gebruik de rekentool zieke werknemer.

Verzuim­kosten beperken, 2 tips

Hoe houd je grip op het kostenplaatje van een zieke kantoormedewerker? Twee tips om verzuim­kosten te voorkomen en te beperken:

 1. Voorkom onnodig ziekte­verzuim binnen je bedrijf. Ga actief aan de slag met de praktische adviezen in het artikel 7 tips voor het terugdringen van ziekte­verzuim.
 2. Kies voor zekerheid. Neem een verzuim­verzekering met arbodienstverlening. Dit pakket geeft jou als ondernemer in de zakelijke dienstverlening financiële zekerheid als je een zieke werknemer moet uitbetalen. Bovendien biedt het je handvatten om het ziekte­verzuim in je bedrijf effectief aan te pakken.

Vragen over zieke kantoormedewerker

 • Hoeveel loon krijgt een zieke kantoormedewerker?

  Volgens de wet ben je verplicht het salaris van een zieke werknemer door te betalen tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. Het gaat om minimaal 70 procent van het salaris, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen. Let op: In de cao voor jouw branche kunnen hogere percentages staan.

 • Wat is de Wet verbetering poortwachter?

  De Wet verbetering poortwachter gaat over het helpen van werknemers die ziek zijn. Als werkgever wil je de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen; je bent verplicht de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter te volgen. Daarin staan verplichtingen voor werkgevers en werknemers.

 • Hoe duur is een zieke kantoormedewerker?

  De kosten van ziekte voor jouw kantoor kun je eenvoudig berekenen met de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in je eigen verzuim­kosten en het gemiddelde in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast kun je eenvoudig de kosten per zieke werknemer berekenen met de rekentool zieke werknemer.

 • Waarom een verzuim­verzekering voor kantoormedewerkers?

  Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een ziekte­verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de loondoorbetaling van zieke werknemers. Dat kan je veel geld schelen.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests