Verzuim gesprek voeren
Verzuim gesprek voeren

Verzuim­gesprek voeren?

10041 Een verzuim­gesprek voeren, wanneer doe je dat? Hoe doe je dat? En wat zijn de voordelen van een gesprek over verzuim? Bekijk de antwoorden, 6 tips en een formulier verzuim­gesprek om te downloaden.

Verzuim­gesprek voeren, wanneer?

Je kunt er zelf voor kiezen wanneer je een verzuim­gesprek voert met je werknemer. Veel ondernemers houden een verzuim­gesprek als een werknemer zich drie keer of vaker ziek heeft gemeld in een jaar tijd. Er wordt dan gesproken van frequent ziekte­verzuim.

Verzuim goed registreren

Als je ziekte­verzuim goed registreert, kun je precies zien wanneer iemand zich drie keer ziek heeft gemeld. Dat kan het teken zijn om met je werknemer in gesprek te gaan. Je kunt ook jaarlijks op een vast moment het ziekte­verzuim bespreken, bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek.

Maak verzuim een vast onderdeel van het functioneringsgesprek. Gebruik dit voorbeeld formulier functioneringsgesprek.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Verzuim­gesprek voeren, waarom?

Het is belangrijk om op tijd in gesprek te gaan met een werknemer die zich vaker ziek meldt. Het kan namelijk een signaal zijn dat iemand zich niet prettig voelt binnen je bedrijf of in zijn huidige functie.

Misschien is er wel sprake van veel werkstress, een conflict, pesten, intimidatie of discriminatie.

Voorkom langdurig verzuim

Als je niet in gesprek gaat met je werknemer is de kans groot dat hij zich vaker ziek gaat melden of zelfs langdurig uitvalt, bijvoorbeeld met een burn-out. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Door een verzuim­gesprek te voeren, laat je zien dat je de gezondheid van je werknemer belangrijk vindt. Je geeft iemand het gevoel dat hij onmisbaar is voor je bedrijf. Die aandacht en waardering zijn heel belangrijk. Onderschat je rol als werkgever dus niet.

Langdurig verzuim kan je bedrijf veel geld kosten. Bereken je verzuim­kosten.

Verzuim­gesprek voeren, hoe?

Een gesprek over verzuim kan lastig lijken. Hoe ga ik het gesprek aansnijden? Wat zal de reactie zijn? Wat als er allerlei medische details naar boven komen? Ik ben toch geen dokter?

Dat zijn logische gedachten. Maar wees niet bang. Als werkgever bespreek je verzuim vanuit jouw rol. Volg de volgende richtlijnen voor een goed verzuim­gesprek.

Voorbeeld checklist verzuim

Minder zieke werknemers? Gebruik dan onze gratis Checklist verzuim voorkomen!

Tips voor een goed verzuim­gesprek

  • Geef geen medisch adviesTijdens een verzuim­gesprek hoef je geen doktersadvies te geven. Dat laat je over aan de bedrijfsarts. Stel dus ook geen vragen over de aard van de ziekte of de symptomen ervan. Dat is privé. Mocht je werknemer er uit eigen beweging iets over vertellen, dan kun je vriendelijk luisteren.
  • Maak het doel duidelijkZorg voor een ontspannen sfeer. Leg uit waarom je verzuim wil bespreken, namelijk om te kijken of er vanuit je bedrijf en de functie van je werknemer mogelijke oplossingen zijn.
  • Wees meelevend in het verzuim­gesprekHoud het niet te zakelijk. Je werknemer wil misschien zijn gevoelens delen. Luister goed, leef mee en veroordeel je werknemer niet. Zorg eventueel voor een vertrouwenspersoon bij wie je werknemer terechtkan.
  • Betrek je werknemer bij de oplossingRicht je vooral op de toekomst: hoe gaan we de situatie verbeteren? Vraag je werknemer of hij mogelijke oplossingen ziet en wat hij nodig heeft van jou als werkgever.
  • Maak afsprakenSpreek af wat jullie eraan gaan doen. Schrijf de actiepunten op. Misschien kun je het takenpakket van je werknemer aanpassen of je arbobeleid verbeteren. Benoem wat er wordt gedaan, door wie en wanneer.
  • Evalueer na een paar maandenVerwacht niet dat na één gesprek alles is opgelost. Blijf aandacht besteden aan je werknemer. Laat zien dat je betrokken bent. Plan een tweede verzuim­gesprek of evaluatiegesprek in, bijvoorbeeld na twee of drie maanden.

Formulier verzuim­gesprek

Wat bespreek je precies tijdens een verzuim­gesprek? En hoe leg je de gemaakte afspraken en actiepunten vast? Gebruik een formulier voor het verzuim­gesprek en vul dit in.

Er zijn online meerdere voorbeelden beschikbaar. Download bijvoorbeeld het formulier frequent verzuim van arbodienstverlener Perspectief.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33352 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests