Verzuim bonus gezond personeel
Verzuim bonus gezond personeel

Verzuim­bonus voor je personeel, hoe werkt dat?

Ziekte kun je niet voorkomen, maar verzuim soms wel. Bijvoorbeeld met een verzuim­bonus. Werknemers worden door zo'n bonus gestimuleerd gezond te leven en zich niet zomaar ziek te melden. Zo werkt het.

Wat is een verzuim­bonus? Hoe kun je die bonus instellen? Wat zijn de regels? Werkt het ook in de praktijk? En wat zijn de voor- en nadelen? Daar krijg je in dit artikel antwoord op.

Verzuim­bonus, wat is dat?

Een verzuim­bonus wordt ook wel een niet-verzuim­bonus genoemd, een aanwezigheidspremie of een continuïteitsbonus. Het gaat in alle gevallen om een beloning van werknemers die zich in een bepaalde periode niet of weinig ziekmelden.

Verzuim­bonus bepalen

In de meeste gevallen kun je als ondernemer zelf bepalen of je een verzuim­bonus gaat instellen binnen je bedrijf. In sommige cao's is al een soortgelijke regeling opgenomen. In dat geval ben je dus verplicht je te houden aan de cao-bepalingen. Controleer dus je cao of dat het geval is.

Als je zelf een verzuim­bonus gaat bedenken is het belangrijk om na te denken over de exacte formulering ervan. Je bepaalt daarbij de volgende vier zaken:

 1. de gemeten periode (maand / kwartaal / jaar) 
 2. de beloning (vast geldbedrag / % van het loon / extra vrije dagen)
 3. de voorwaarden (nulverzuim / aanwezigheidspercentage)
 4. het moment van uitbetalen (maand / kwartaal / jaar)

Je kunt zelf varianten op bovenstaande elementen verzinnen. Bijvoorbeeld: 'bij minder dan twee dagen verzuim per jaar krijg je een extra vrije dag of een extra dagloon'.

Hoogte beloning

Denk goed na over de hoogte van de beloning en wat het verwachte effect is. Je wilt wel een redelijke beloning instellen om je personeel te stimuleren, maar je bedrijf moet er natuurlijk ook niet failliet door gaan.

Bereken bijvoorbeeld hoeveel het je zou kosten als je naar de aanwezigheid van personeel over het afgelopen jaar kijkt.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Verzuim­bonus, de voordelen

Een verzuim­bonus of niet-verzuim­bonus gebruik je om het ziekte­verzuim binnen je bedrijf terug te dringen.

Het gaat dan vooral om het voorkomen van zwart en grijs verzuim - werknemers die zich ziekmelden terwijl ze eigenlijk wel hadden kunnen werken.

Terecht ziekte­verzuim kun je hiermee meestal niet verminderen. Al kan het voor werknemers wel een extra stimulans zijn om gezonder te gaan leven.

De voordelen van een verzuim­bonus zijn:

 • Het verlaagt onterecht ziekterverzuim.
 • Het stimuleert werknemers om gezond te blijven.
 • Het stimuleert werknemers om eerlijk te zijn. (Niet spijbelen)
 • Het zorgt voor coninuïteit op de werkvloer.
 • Het verlaagt je verzuim­kosten.

Hoe kun jij verzuim verlagen? Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

Verzuim­bonus, de nadelen

Er is binnen veel bedrijven kritiek op de invoering van een bonus tegen verzuim. Het kan namelijk ook nadelig uitpakken voor je bedrijf. De nadelen zijn:

 • Het is een onzekere investering.
 • Het levert extra administratie op.
 • Het levert mogelijk arbeidsconflicten op.
 • Zieke werknemers voelen zich extra benadeeld.
 • Het levert roze verzuim op (zieke werknemers steken anderen aan).
 • De werkdruk neemt toe.

Effecten verzuim­bonus in de praktijk

De vraag is dan, werkt het wel? Uit onderzoeken blijkt dat het kortdurend verzuim wel te beïnvloeden is met een bonus, maar het totale verzuim niet.

Minder verzuim­gevallen

In de praktijk zorgt een verzuim­bonus vaak voor minder verzuim­gevallen (aantal ziekmeldingen), maar de verzuim­duur (aantal dagen) gaat niet omlaag, soms zelfs omhoog.

Verzuim bonus regelingPersonen die zich toch ziekmelden, nemen er dan sneller 'een paar dagen verzuim bij', omdat ze de bonus toch al zijn misgelopen. Het heeft dan een averechts effect.

Uit onderzoeken blijkt verder dat een bonus of aanwezigheidspremie in het begin wel effect heeft, maar na verloop van tijd steeds minder. Alleen als de bonusregeling goed ingericht is op kortdurend verzuim, kan het stimulerend werken.

Verzuim­bonus instellen, 5 tips

Als je een bonus tegen verzuim gaat gebruiken binnen je bedrijf, gebruik dan deze 5 tips:

 1. Probeer vooral kort verzuim aan te pakken. Werknemers die langdurig ziek zijn moeten er geen extra nadeel van krijgen.
 2. Kies voor een korte meetperiode: liever per maand of kwartaal een bonusregeling dan over een heel jaar. Dat geeft werknemers regelmatig een nieuwe kans om de bonus wel te halen.
 3. Werk met een aanwezigheidspercentage om het helemaal eerlijk te maken.
 4. Noem het liever een 'aanwezigheidspremie'. Dat klinkt positiever.
 5. Zet de regeling zwart op wit, bijvoorbeeld in een personeels­handboek. Zorg er in ieder geval voor dat je werknemers goed geïnformeerd worden over deze regeling.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over verzuim­bonus

 • Wat is een verzuim­bonus?

  Een verzuim­bonus is een beloning voor werknemers die zich in een bepaalde periode niet of weinig ziekmelden. Het wordt ook wel een niet-verzuim­bonus genoemd, een aanwezigheidspremie of een continuïteitsbonus. Het kan een beloning zijn in geld of in extra vrije tijd.

 • Waarom een verzuim­bonus instellen?

  Een verzuim­bonus kan werknemers stimuleren gezonder te leven en zich minder snel onnodig ziek te melden. Daarmee kun je het verzuim verlagen in je bedrijf en besparen op verzuim­kosten.

 • Hoe kun je de bonus invoeren?

  Denk goed na over de effecten binnen je bedrijf. Vraag werknemers om mee te denken over een positieve insteek van de bonusregeling. Informeer je personeel goed over de voorwaarden. Leg het bijvoorbeeld vast in een personeels­handboek of verzuim­protocol.

 • Welke manieren zijn er om verzuim te verlagen?

  Naast een bonusregeling kun je nog veel meer doen om het verzuim binnen je bedrijf te verlagen. Probeer vooral langdurig verzuim te beperken. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

 • Wanneer geef je werknemers een bonus?

  Een bonus is meestal een financiële beloning na een goede prestatie. Je kunt bijvoorbeeld een bonus geven als je werknemer bepaalde doelen heeft gehaald. Er zijn meerdere vormen van prestatieloon.

 • Waar staan de verplichtingen voor werkgevers bij ziekte?

  De belangrijkste verplichtingen staan in de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Zo ben je verplicht te zorgen voor goede begeleiding van zieke werknemers. Op basis van deze twee wetten kun je zelf een arbobeleid samenstellen voor jouw bedrijf. In je cao kunnen aanvullende verplichtingen staan voor werken in jouw branche.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests