Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Second opinion bedrijfsarts Deskundigenoordeel
Second opinion bedrijfsarts Deskundigenoordeel

Second opinion bedrijfsarts of deskundigenoordeel?

Volgens de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet je een werknemer een second opinion aanbieden als hij of zij het oneens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Hoe werkt het?

Naast een second opinion is er ook nog een mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Wat zijn de verschillen tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

Second opinion, wanneer?

Als je werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts, mag hij dus nu om een second opinion vragen van een onafhankelijke bedrijfsarts. Dat betekent dat er contact wordt gezocht met een bedrijfsarts van een andere arbodienst of instantie dan de gebruikelijke bedrijfsarts van je bedrijf.

Deze tweede bedrijfsarts zal ook een advies geven. Dat kan volgens de nieuwe Arbowet op verschillende terreinen. Een second opinion kan gevraagd worden over:

  • de verzuim­begeleiding
  • een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek (met uitzondering van aanstellingskeuringen)
  • de consultatie over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid.

Second opinion aanvragen

Bij een second opinion doet de tweede bedrijfsarts een onafhankelijk onderzoek en geeft zijn eigen advies. Met het aanvragen van een second opinion wordt het advies van de eerste bedrijfsarts niet uitgesteld. Dit advies moet dus in feite gewoon opgevolgd worden, tot er een tweede advies is.

De eerste bedrijfsarts moet alle relevante informatie geven aan de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. De werknemer bepaalt na het uitvoeren van de second opinion of de eerste bedrijfsarts hierover wordt geïnformeerd. De eerste bedrijfsarts blijft in principe wel de verzuim­begeleiding uitvoeren.

Second opinion aanvragen is anoniem

Een second opinion aanvragen gebeurt anoniem, door je werknemer zelf. Als werkgever ontvang je alleen een nota als er gebruik is gemaakt van een second opinion, zonder dat bekend wordt wie dat heeft gedaan. Als werkgever kun je niet om een second opinion vragen.

Deskundigenoordeel, wanneer?

Een deskundigenoordeel vraag je aan bij het UWV. Een werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen, jij als werkgever mag dat ook.

Soorten deskundigenoordelen

Er zijn vier soorten deskundigenoordelen. Een deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

  1. het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk;
  2. het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer;
  3. het aanwezig zijn van passende arbeid bij de werkgever;
  4. het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever.

Deskundigenoordeel UWV aanvragen

Bij een deskundigenoordeel wordt een verzekeringsarts of een Arbeidsdeskundige ingeschakeld, afhankelijk van de exacte vraag. Het UWV kiest een geschikte deskundige. Als er bijvoorbeeld een vraag is over loondoorbetaling, kan de deskundige onderzoeken in hoeverre een werknemer arbeidsgeschikt is en of hij aan zijn verplichtingen voldoet.

Een bedrijfsarts is geen deskundige als het gaat om een gerechtelijke procedure over de vraag of er recht is op loon.

Een deskundigenoordeel van het UWV aanvragen, kost voor jou als werkgever 400 euro. Als een werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt betaalt hij 100 euro. Een second opinion van een bedrijfsarts is altijd op kosten van jou als werkgever.

Verantwoordelijkheid werkgever

Deze informatie is belangrijk voor jou als werkgever. Veel ondernemers vertrouwen volledig op de casemanager, bedrijfsarts en/of de arbodienst die zij inschakelen, maar als werkgever ben jij uiteindelijk verantwoordelijk.

Zorg dat je daarom met de juiste professionals samenwerkt en in ieder geval de basisregels kent van de arbowet. Dan kun je de re-integratie van werknemers tot een succes maken.

Bert van den Berg

Bert van den Berg is Arbeidsdeskundige. Bert heeft veel ervaring in het begeleiden van arbeidsongeschikte ondernemers. Daarnaast is hij actief als interne Arbeidsdeskundige bij bedrijven op het gebied van ziekte­verzuim, preventie, coaching en Wet Verbetering Poortwachter.

Whitepapers en online tests