Stukloon
Stukloon

Stukloon, wat is het en hoe werkt het?

2777 Stukloon is loon dat werknemers betaald krijgen per stuk afgeleverd werk. Als je werknemers op deze manier betaalt, moeten zij voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon verdienen. Lees wat dit inhoudt en hoe het in zijn werk gaat.

Wat houdt stukloon in?

Stukloon is een vorm van prestatiebeloning. Van oudsher kun je het tegenkomen bij werkzaamheden als:

  • groente en fruit plukken;
  • pakketten bezorgen;
  • administratieve werkzaamheden.

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor stukloon. Deze regels maken het voor de Arbeidsinspectie eenvoudiger om te bepalen of een werknemer met stukloon het wettelijk minimumloon krijgt. Daarnaast moet het zorgen voor meer duidelijkheid bij werkgevers en werknemers.

Hoe gaat stukloon in zijn werk?

Wil je werknemers betalen met stukloon? En geldt voor jouw bedrijfstak geen uitzondering (zie hierna)? Dan zul je op het volgende moeten letten:

Wettelijk minimumloon

Een werknemer die je betaalt met stukloon, moet voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon verdienen. Als een werknemer één uur werkt en niet zorgt voor de gewenste productie, moet je hem dus nog steeds het minimumloon betalen. 

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Om te bewijzen dat er geen sprake is van onderbetaling, moet je zorgen voor een goede administratie. Daarin registreer je het aantal uren dat je werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen.

Voor het minimumloon moet je in de basis dus rekening houden met het aantal uren dat iemand werkt. Ook bij betaling in stukloon.

Loon dat het minimumloon te boven gaat

Het stukloon is dus van betekenis voor het loon dat het minimumloon te boven gaat. Dit betekent dat je waarschijnlijk toezicht zult houden op de werkzaamheden van je werknemer. Op die manier weet je of de productie ook klopt met het loon dat hij verdient en kun je eventueel bijsturen.

Let op

Het minimumloon wordt twee keer per jaar vastgesteld, op 1 januari en 1 juli. Daarbij moet je rekening houden met wat in jouw bedrijf telt als een volledige werkweek. Op basis hiervan kun je het minimumloon per uur berekenen.

Uitzondering op de regels

In sommige gevallen kunnen werkgevers onvoldoende toezicht houden op de werkzaamheden en heeft de werknemer een zekere vrijheid om de werkzaamheden zelf in te richten. Voor deze werkzaamheden bestaat er een mogelijkheid om af te wijken van de regels voor stukloon.

Je kunt niet zomaar gebruikmaken van deze uitzondering op de regels. Hiervoor moet je namelijk aankloppen bij een werkgeversorganisatie. Die kan vervolgens al dan niet samen met een vakbond een stukloonnorm vaststellen. Dit is een berekening van de tijd die een werknemer redelijkerwijs nodig heeft voor het werk.

De Stichting van de Arbeid moet de stukloonnorm vervolgens beoordelen. Dit overlegorgaan kan daarna een verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als aan de criteria is voldaan, kan de minister een stukloonnorm voor een bedrijfstak bepalen.

Voordelen en nadelen

Stukloon kan voor sommige werkgevers aantrekkelijk zijn. Een voordeel is bijvoorbeeld dat het de productiviteit kan verhogen. Werknemers hebben namelijk de kans om bovenop het wettelijk minimumloon extra te verdienen door meer gedaan te krijgen.

Daarnaast heeft stukloon ook nadelen. Als je werknemers op deze manier betaalt, ligt bijvoorbeeld de nadruk op de kwantiteit en niet op de kwaliteit. Daar komt bij dat stukloon een slechte naam heeft gekregen door onderbetaling in bepaalde sectoren.

Wil je toch betalen met stukloon? Dan zul je hoe dan ook je administratie goed op orde moeten hebben. Op deze manier kun je bij een eventuele controle van de Arbeidsinspectie namelijk aantonen dat je werknemers het minimumloon betaalt.

Tip

Het ministerie van SZW heeft een handige factsheet voor werkgevers samengesteld. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe regels voor stukloon.

Bron: ministerie van SZW

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

249632 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

182686 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Er is sprake van een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023?

Dit zijn de kosten van personeel

169614 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests