Salarisverhoging verplicht verzoek MKB
Salarisverhoging verplicht verzoek MKB

Salarisverhoging geven?

Je werknemer wil meer salaris. Hoe ga je om met dit verzoek? Wanneer ben je verplicht salarisverhoging te geven? En wat zijn de alternatieven? Bekijk de antwoorden en aandachtspunten voor ondernemers met personeel.

Verzoek om salarisverhoging

Wat als je werknemer vraagt om salarisverhoging? Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek. Hoe reageer je dan als werkgever? Het is in ieder geval verstandig om het verzoek van je werknemer serieus te nemen.

Door de toenemende inflatie en arbeidskrapte zullen werknemers sneller om salarisverhoging vragen. Toon in ieder geval begrip voor dit verzoek.

Verzoek salarisverhoging beantwoorden

Je hoeft niet direct inhoudelijk te reageren op het verzoek van je werknemer. Een eerste reactie kan vaak de verkeerde zijn. Laat weten dat het verzoek wordt genoteerd en dat je hier serieus naar zult kijken.

Vraag je werknemer waarom hij meer salaris wil. Schrijf zijn motivatie op. Je kunt afspreken dat je hierop terugkomt tijdens het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar - behalve als er een dringende reden is om er sneller over te beslissen.

De jaarwisseling is vaak een goed moment om een eventuele verhoging van het salaris in te voeren. Het geeft je ook wat tijd om te berekenen wat er mogelijk is en wat een passende salarisverhoging is. 

Redenen voor salarisverhoging

Door de salarisverhoging te koppelen aan een beoordeling, laat je zien dat werknemers niet zomaar opslag krijgen. Er moet wel een goede reden voor zijn. Bekijk meer redenen voor loonsverhoging.

Afweging salarisverhoging

Natuurlijk wil je ervoor zorgen dat je werknemer een redelijk salaris krijgt. Dat is goed voor de werkrelatie en de prestaties van je werknemer. Als je te star bent zullen werknemers gedemotiveerd raken.

Daarnaast probeer je als ondernemer de kosten van personeel in de hand te houden. Een salarisverhoging moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Als je de kosten en de waarde van personeel in kaart hebt, kun je een goede afweging maken.

Werknemers behouden is cruciaal in de strijd tegen personeels­tekort. Bedenk dat nieuw personeel aantrekken vaak veel duurder is.

Salarisverhoging verplicht Salarisverhoging geven cao wet contract

In sommige gevallen ben je verplicht salarisverhoging te geven. Wanneer is dat zo? Dit zijn vier belangrijke oorzaken van verplichte salarisverhoging:

 1. Periodieke salarisverhoging cao
  Als jouw bedrijf onder een cao valt, ben je gebonden aan afspraken over het salaris. Zo kan er sprake zijn van een periodieke salarisverhoging. Je bent verplicht die verhoging toe te passen.

  Daarnaast staan er in sommige cao's salarisschalen per functie. Ook hier ben je aan gebonden. Soms mag je werknemers wel een hoger salaris betalen dan het minimum. Toch moet je dan ook de verplichte salarisverhogingen in jouw branche doorvoeren.
 2. Door stijging minimumloon
  Los van een eventuele cao heb je te maken met het wettelijk minimumloon. Je mag een werknemer nooit onderbetalen. Dus let goed op veranderingen van het minimumloon. Vaak is er op 1 januari en 1 juli een stijging. Dreigt het loon van je werknemer onder die grens te komen, dan ben je verplicht salarisverhoging te geven.
 3. Afspraken in arbeidscontract
  Als er in de arbeids­overeenkomst met je werknemer afspraken staan over salarisverhoging ben je verplicht die toe te passen. Bijvoorbeeld een bepaald percentage per jaar of na een omschreven prestatie. Ook als er in een toevoeging op het contract, zoals in een personeels­reglement, afspraken staan over verhoging van het salaris, moet je die toepassen.
 4. Bij promotie of werkuitbreiding
  Als de functie van je werknemer verandert ben je soms verplicht het salaris te verhogen. Zeker als je werkt met salarisschalen of salarissen die gekoppeld zijn aan het functieprofiel. Bij aanpassing van het contract of als je werknemer meer uren gaat werken is het ook logisch dat hij meer salaris krijgt.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Hoeveel salarisverhoging geven?

Hoeveel salarisverhoging is redelijk? Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een bruto salarisstijging van 2 tot 5 procent per jaar bij goede prestaties.

Ook salarisverhogingen van 6 tot 10 procent komen voor, bijvoorbeeld als werknemers promotie maken naar een betere functie of een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

Om erachter te komen wat een passende verhoging is, kun je het salaris vergelijken of ‘benchmarken’ binnen je regio en branche. Je kunt daarbij gebruik maken van salarisonderzoeken, websites voor salarisvergelijking en salarisschalen in cao's.

Bereken een passend salaris

Gebruik de principes en salarisvergelijkers in het artikel over loon bepalen.

Alternatieven voor salarisverhoging

Je hoeft niet altijd meer salaris te geven om je werknemers te belonen. Welke alternatieven zijn er voor een salarisverhoging? Bekijk de volgende mogelijkheden voor ondernemers met personeel:

 • Aanpassing werkomstandigheden

Door een verbetering van de werkomgeving, de werkplek en de werksfeer kun je werknemers gemotiveerd houden. Je kunt bijvoorbeeld zorgen voor meer ontspanning op het werk, een budget voor teambuilding of verbetering van de thuiswerkplek

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren

Naast het salaris kun je investeren in de secundaire arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Denk aan een smartphone, laptop, auto of fiets van de zaak.

Je kunt ook allerlei vergoedingen bieden om je werknemer tegemoet te komen in zijn kosten. Zoals een reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding. Dit kun je belastingvrij doen. Daardoor is het voordeliger dan een salarisverhoging.

Daarnaast kun je werknemers belonen met meer vrije tijd. Wat dacht je van extra vakantiedagen, atv-dagen of onbetaald verlof? Misschien is dat wel wat je werknemer graag wil.

 • Flexibele werktijden

Werknemers kunnen ook veel waarde hechten aan een aanpassing van de werktijden of het werkrooster. Misschien kun je flexibele werktijden aanbieden of de mogelijkheid om thuis te werken.

 • Prestatiebeloning

Je hoeft het loon niet structureel te verhogen. Je kunt ook kiezen voor een prestatiebeloning, zoals een eenmalige bonus. Naast een bonus zijn er meer vormen van prestatieloon. Je kunt bijvoorbeeld een winstdeling beloven, provisie of een cadeau na een goede prestatie.

Het voordeel van een prestatiebeloning is dat het salaris gekoppeld wordt aan de prestaties van je werknemer en daarmee het bedrijfsresultaat. Zo zul je bij tegenvallende prestaties geen torenhoge salariskosten hebben.

Maak wel goede afspraken over prestatieloon. Koppel het aan meetbare doelen: KPI's voor personeel

 • Meer inspraak of aandelen

Je kunt werknemers ook meer inspraak geven of aandelen in je bedrijf. Zo kun je een werknemer meer betrekken bij de groei van je onderneming.

Is je werknemer een dragende kracht, dan kun je hem zelfs vragen je businesspartner te worden. Hierdoor hoef je hem niet direct een salarisverhoging te geven, maar kan hij delen in de toekomstige winst van je bedrijf.

 • Opleiding of training van de zaak

Meer geld is niet altijd de beste beloning. Met een opleiding of training sla je twee vliegen in één klap. Je werknemer doet meer kennis en vaardigheden op en daar kan hij de rest van zijn leven van profiteren. Daarnaast profiteert je bedrijf daar ook van en kan hij verder doorgroeien.

Je kunt sinds 2022 profiteren van een nieuwe subsidie voor opleidingen. Lees meer over het STAP-budget voor scholing.

Salarisverhoging 2024

Door de flinke inflatie en stijgende energiekosten zullen werknemers waarschijnlijk eerder een salarisverhoging vragen in 2024. Natuurlijk heb je dit zelf in de hand als werkgever, maar de druk neemt wel toe.

Poll salarisverhoging

Bijna de helft van de ondernemers (47%) wil personeel een salarisverhoging geven. Dat blijkt uit een poll van ondernemen met personeel. Bijna een derde (32%) is dat niet van plan en 22 procent zegt 'misschien' het salaris te verhogen. Geef jij een verhoging?

verhoging salaris werknemer 2024

Sommige werkgevers kiezen voor een eenmalige bonus. Die kun je mogelijk belastingvrij geven binnen de werkkostenregeling (WKR).

Hogere vergoedingen in 2024

In 2024 mag je werknemers hogere belastingvrije vergoedingen geven. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding. Daarmee kun je ze ook compenseren voor de stijgende kosten. Lees er meer over in het artikel met nieuwe wetten in 2024.

Daarnaast is het verstandig om geld en tijd te investeren om werkplezier te vergroten en je bedrijf aantrekkelijker te maken. Die investeringen kunnen je later veel opleveren. Want gemotiveerd personeel is goud waard.

Personeels­kosten 2024 berekenen

Heb jij al een volledig beeld van de personeels­kosten in 2024? Bekijk een overzicht en nuttige bespaartips in het gratis whitepaper: Wat zijn de kosten van personeel?

Vragen over salarisverhoging

 • Waarom salarisverhoging geven?

  Goede werknemers zijn goud waard. Door het toenemende personeels­tekort kun je moeilijk vervangers vinden. En als je ze al weet te vinden, kost het veel tijd en geld om ze aan je bedrijf te binden. Denk dus op tijd na over een passende salarisverhoging voor personeel. Daarmee laat je zien dat je een goede werkgever bent.

 • Wanneer geef je salarisverhoging?

  Een loonsverhoging wordt vaak gegeven rondom de jaarwisseling, bij verlening van een contract of op basis van een beoordeling. Ook bij een promotie of bij uitbreiding van het takenpakket kun je het salaris verhogen.

 • Is een salarisverhoging verplicht?

  Soms wel. Je bent verplicht om de periodieke salarisverhogingen uit je cao door te voeren. Ook als het wettelijke minimumloon wordt verhoogd en je werknemer onder de nieuwe grens gaat vallen, ben je verplicht een salarisverhoging te geven.

 • Wat is salarisverhoging door inflatie?

  Er is geen automatische salarisverhoging bij een algemene prijsstijging (inflatie) in Nederland. Je bent dus niet verplicht een salarisverhoging te geven. Houd wel rekening met het minimumloon in jouw branche. Door inflatie kunnen de salariseisen per branche veranderen.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Functioneringsgesprek formulier, een voorbeeld

Een functioneringsgesprek formulier is een mooi hulpmiddel voor ondernemers met personeel. Maar waar vind je een goed formulier? En hoe moet je het invullen? In dit artikel krijg je tips en een voorbeeld om te downloaden.

360 graden feedback, wat en hoe?

Zelf je personeel beoordelen, dat is niet eenvoudig. Verzamel meningen van anderen. Dat doe je bijvoorbeeld met 360 graden feedback. Wat is dat precies en hoe werkt het? Een stappenplan voor ondernemers met personeel, inclusief vragenlijst en formulier.

Beoordelingsgesprek voeren, tips voor leidinggevenden

Een beoordelingsgesprek wordt meestal aan het einde van het jaar gehouden. Als je dit gesprek op de juiste manier voert, profiteer je daarna van een werknemer die gemotiveerd is om (nog) beter te functioneren. Hoe pak je het aan? Tien tips voor leidinggevenden.

Whitepapers en online tests