Persoonlijk ontwikkelingsplan POP
Persoonlijk ontwikkelingsplan POP

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan bevat concrete afspraken over de loopbaan van je werknemer. Het is in feite een contract waarin jullie samen vastleggen welke stappen hij gaat zetten om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Jouw taak als werkgever is om hem daarin te ondersteunen. Over deze ondersteuning maken jullie ook concrete afspraken. Bij een persoonlijk ontwikkelingsplan is het de kunst om de individuele doelen van de medewerker en je eigen bedrijfsdoelstellingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer meer verantwoordelijkheden krijgt, maar dit moet dan wel aansluiten bij de strategie die jij als ondernemer voor ogen hebt.

Voordelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan kost geld en uren die jij en je werknemer niet in andere zaken kunnen steken. Deze investering wordt echter dubbel en dwars terugverdiend, want een goed geïmplementeerde persoonlijk ontwikkelingsplan heeft veel voordelen voor beide partijen.

Voordelen werkgever:

 • deskundiger personeel
 • meer vakkennis in het bedrijf
 • hogere motivatie bij medewerkers
 • bredere inzetbaarheid van personeel (binnen en, indien nodig, buiten het bedrijf)
 • betere match tussen bedrijfsdoelstellingen en ambities van medewerkers
 • hogere werknemerstevredenheid
 • minder ziekte­verzuim en verloop
 • minder kosten voor werving en selectie

Voordelen werknemer:

 • de kans om zijn talenten te ontwikkelen
 • de mogelijkheid om zich te bekwamen in zijn vak
 • meer bevlogenheid doordat hij beter wordt in zijn werk
 • afwisselender en uitdagender werk
 • meer overstap- en doorgroeimogelijkheden
 • minder risico om uitgekeken te raken op zijn huidige functie

Stappenplan voor een persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het opstellen en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan kun je het beste een vast stappenplan volgen. Lees hieronder welke stappen je kunt zetten.

Stap 1. Stel een strategie op

Begin niet in het wilde weg met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Bepaal eerst hoe je dit het beste kunt implementeren. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is namelijk een onderdeel van je personeels­beleid.

Heeft jouw bedrijf een sterk ontwikkeld personeels­beleid?

Zorg er dan voor dat het persoonlijk ontwikkelingsplan hierbij aansluit. Combineer een POP-gesprek bijvoorbeeld met het planningsgesprek. Of maak een koppeling met het opleidingsbeleid.

Heb je (nog) geen goed ontwikkeld personeels­beleid?

Voer het persoonlijk ontwikkelingsplan dan stapsgewijs in. Zo vergroot je de kans op succes. Begin hier bijvoorbeeld mee op vrijwillige basis, voor medewerkers die er behoefte aan hebben. Of start een proef met één afdeling.

Stap 2. Voer een POP-gesprek

De basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan is een gesprek tussen de werknemer en de leidinggevende. Beide partijen moeten dit POP-gesprek goed voorbereiden. Gebruik daarvoor het stappenplan voor een POP-gesprek. Daarin lees je meer over de voorbereiding, de bespreking van het persoonlijk ontwikkelingsplan en het vastleggen van afspraken.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Stap 3. Bespreek de voortgang

Staat het persoonlijk ontwikkelingsplan eenmaal op papier? Dan is het tijd voor actie. Het is handig als je vaste momenten inplant om de voortgang van het plan te bespreken. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek of als vast punt in het periodieke werkoverleg.

Kijk of alles op rolletjes loopt en vraag of de werknemer extra ondersteuning nodig heeft.

Stap 4. Evalueer het persoonlijk ontwikkelingsplan

In het persoonlijk ontwikkelingsplan heb je volgens het SMART-principe vastgelegd wanneer de werknemer bepaalde doelen heeft bereikt. Na verloop van tijd zul je het plan dus evalueren.

Bekijk samen welke uitkomsten wel en welke uitkomsten niet of onvoldoende zijn behaald. Inventariseer ook of je medewerker nog meer ontwikkelpunten heeft. Op basis hiervan kunnen jullie aan de slag gaan met een nieuw persoonlijk ontwikkelingsplan. Je begint dan weer van voor af aan.

Als je steeds een nieuw plan opstelt, dan blijf je medewerkers uitdagen. Dit draagt bij aan hun motivatie en inzetbaarheid en geeft ze het gevoel dat ze zelf de regie hebben over hun werk.

Voorbeeld persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan bestaan verschillende formats. Je kunt in een formulier bijvoorbeeld de volgende zaken op een rij zetten:

 • ontwikkelpunten
 • ontwikkelactiviteiten
 • uitkomst
 • planning

POP-formulier

Een POP-formulier voor een restaurantmedewerker kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Ontwikkelpunten Ontwikkelactiviteiten Uitkomst Planning
1. Leidinggeven Opleiding volgen over leidinggeven in de horeca. Het keuken­personeel op een prettige en effectieve wijze aansturen. Van 4 januari tot en met 7 maart.
2. Inkopen Meelopen met Corné tijdens het plaatsen en controleren van bestellingen. De inkoop van het restaurant zelfstandig uitvoeren. Voor 1 mei afgerond.
3. ... ... ... ...
Ondertekening medewerker:   Ondertekening leidinggevende:  

Vergeet hierbij niet om ook de ondersteuning goed te regelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je collega’s moet vrijmaken voor begeleiding of een leerbudget moet reserveren. De bal daarvoor ligt bij jou als leidinggevende.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

SLIM subsidie vervangt STAP budget voor scholing

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. Wat is SLIM subsidie? En hoeveel subsidie is er in 2024?

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.
Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat
Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en hoe bevorder je het binnen je bedrijf?

Whitepapers en online tests