Oudere werknemers zoeken ouder personeel
Oudere werknemers zoeken ouder personeel

7 pluspunten van oudere werknemers

Ouder personeel kan van grote waarde zijn voor een werkgever. Toch valt tijdens sollicitaties de keuze vaak op een jongere kandidaat. Wat zijn goede redenen om toch te kiezen voor een 50-plusser? 

1. Schat aan kennis en ervaring

Oudere werknemers beschikken meestal over een schat aan kennis en ervaring, gecombineerd met een uitgebreid netwerk. Hierdoor zijn ze sneller dan jongeren in staat om op het juiste niveau te functioneren.

2. Geen jobhoppers

Oudere werknemers zijn in tegenstelling tot veel jongere werknemers geen jobhoppers. Ze zijn loyaler en daardoor minder snel geneigd om van baan te wisselen. Dit draag bij aan je personeels­behoud.

Daardoor hoef je niet steeds op zoek naar een nieuwe werknemer, wat leidt tot een besparing op de wervingskosten. Voor je klanten is dit ook prettig, omdat zij niet steeds hoeven te wennen aan een nieuw gezicht.

Oudere werknemers kunnen weleens dé oplossing zijn voor je personeels­tekort.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

3. Goede werk-privébalans

Oudere werknemers hebben over het algemeen een goede werk-privébalans. Vaak treedt in latere levensfasen namelijk een periode in die zich kenmerkt door rust en stabiliteit.

Zo nemen de verplichtingen in de privésfeer af, omdat er meestal geen sprake meer is van schoolgaande kinderen. Ook komt het nogal eens voor dat de werknemer een stapje terug doet in zijn carrière.

4. Gemotiveerd tot op het bot

Duizenden werkloze ouderen staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Dit betekent dat je de keuze hebt uit een grote groep arbeidskrachten die tot op het bot gemotiveerd zijn. Als deze ouderen eenmaal aan de slag zijn, zijn ze ook nog eens het meest enthousiast over hun baan.

Uit een enquête van TNO en CBS blijkt dat 50- tot 60-jarige werknemers meer enthousiasme aan de dag leggen dan hun jongere collega’s. Bovendien zijn ouderen bij de juiste randvoorwaarden zelfs productievere werknemers.

5. Veelzijdig en divers team

Als je meer ouderen aanneemt, creëer je een veelzijdig en divers team. Daardoor is je personeels­bestand een betere afspiegeling van de samenleving, maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen en werk je aan een beter imago van je bedrijf.

Doordat je ook de positie van oudere werknemers verbetert, geef je invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je reputatie als goede werkgever kan je veel opleveren. Het maakt je aantrekkelijker voor klanten en nieuwe werknemers.

Bekijk de 6 beginselen van goed werkgeverschap.

6. Minder kortdurend verzuim

In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn oudere werknemers minder vaak afwezig dan jongeren. De kans op uitval is daarom veel kleiner. Als een oudere werknemer toch ziek wordt, duurt het ziekte­verzuim meestal wel langer.

Compensatieregeling

Dit risico kun je in bepaalde gevallen grotendeels (voor oudere, voormalig werkloze werknemers) opvangen met een financiële compensatie van het UWV. Die betaalt dan na dertien weken een Ziektewetuitkering. Dit heet ook wel de Compensatieregeling.

7. Subsidie oudere werknemer

Bij het aannemen van een oudere werknemer kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of financieel voordeel. De belangrijkste regeling voor oudere werknemers op dit moment is het loonkostenvoordeel (LKV).

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft, kun jij tot drie jaar lang een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar.

Dit loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers wordt in 2025 verlaagd en in 2026 stopgezet.

Oudere werknemers zijn coolOudere werknemers vinden en aannemen

Voor het vinden van oudere werknemers heb je mogelijk andere wervingsmethoden nodig.

Vraag bijvoorbeeld aan je huidige personeel en in je kennissenkring of iemand nog een 50-plusser kent die graag wil werken.

Verder kun je via werk.nl (cv-bank van het UWV) zoeken naar geschikte kandidaten. En er zijn ook vacaturesites en uitzendbureaus die gericht zijn op ouderen.

Houd je daarbij wel aan de regels voor werving en selectie. Je mag oudere werknemers niet (zomaar) voortrekken.

Wil je iemand vanuit de Ziektewet aannemen? Lees meer over solliciteren vanuit de Ziektewet.

Als je een geschikte kandidaat hebt gevonden, doorloop je de vervolgstappen in de sollicitatieprocedure. Uiteindelijk kun je overgaan tot het in dienst nemen van je nieuwe oude werknemer.

Stel een arbeids­overeenkomst op aan de hand van de afspraken die je hebt gemaakt in het arbeidsvoorwaardengesprek. Zorg dat je de afspraken goed vastlegt. Voldoe aan de laatste wet- en regelgeving en houd rekening met een eventuele cao voor jouw branche.

Bij het aannemen van een oudere werknemer kun je mogelijk gebruikmaken van subsidies voor personeel.

Oudere werknemers aannemenChecklist 50-plusser aannemen

Bij het aannemen van een nieuwe werknemer moet je nog een aantal dingen doen. Zoals:

 • De identiteit van je werknemer controleren (identificatieplicht).
 • De nodige instanties op de hoogte brengen (Belastingdienst, KvK, arbodienst, pensioenfonds, verzekeraar).
 • Eventuele subsidie aanvragen.
 • Je werknemer informeren (personeels­handboek geven).
 • Veilige werkplek inrichten.
 • De nodige werkmiddelen geven.
 • Je werknemer inwerken.

Hoe doe je dat precies? Lees meer over deze stappen in het artikel Nieuwe werknemer in dienst, zo regel je het.

Ben jij een goede werkgever?

Vergoot je kansen op personeel. Test jezelf en breng verbeteringen aan waar nodig.

Vragen over oudere werknemers

 • Waar kan ik ouder personeel vinden?

  Omdat het niet eenvoudig is om geschikt personeel te vinden, is het heel belangrijk gericht te werven. Zorg dat je de juiste doelgroep aanspreekt en maak gebruik van verschillende methodes. Betrek ook je huidige werknemers bij het zoeken naar nieuwe mensen. Vraag of iemand een 50-plusser kent die graag wil werken. Lees meer over goed personeel vinden in het MKB.

 • Wat zijn de eisen voor werkgevers?

  Voordat je werknemers in dienst neemt is het nuttig je te verdiepen in het arbeidsrecht. Als werkgever wil je goed voor je personeel zorgen. Je moet daarbij voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap. Volg de juiste stappen in de sollicitatieprocedure en geef je werknemers waar ze recht op hebben.

 • Hoe neem je een oudere werknemer in dienst?

  Als je een oudere werknemer in dienst wil nemen doorloop je een aantal stappen. Je begint met het zoeken naar een geschikte werknemer: de werving. Daarna volgt de selectie: je zoekt kandidaten uit voor sollicitatiegesprekken. Als je eenmaal een goede kandidaat hebt gekozen, ga je de arbeidsvoorwaarden bespreken. De uitkomst leg je vast in een arbeids­overeenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst heb je een nieuwe werknemer in dienst.

 • Wat kost een oudere werknemer?

  Goede werknemers zijn kostbaar voor jou als ondernemer. Met een goed team van gemotiveerd personeel kun je je onderneming laten groeien. In het whitepaper Wat kost personeel? helpen we je die balans op te maken en krijg je een overzicht van de kosten per werknemer. Voor oudere werknemers kun je mogelijk gebruikmaken van subsidies. Dat scheelt weer in de kosten.

 • Welke verzekeringen voor personeel heb je nodig?

  Als je een nieuwe werknemer in dienst neemt is het slim een aantal verzekeringen af te sluiten. Je hebt bijvoorbeeld een verzuim­verzekering nodig om je werknemer door te betalen als hij ziek is. Ook een ongevallen­verzekering, aansprakelijkheids­verzekering en nabestaanden­verzekering zijn nuttig. Bekijk de top 5 personeels­verzekeringen.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests