Productief personeel team teamwork mix efficient werken werknemers
Productief personeel team teamwork mix efficient werken werknemers

Productief personeel, 5 tips uit de wetenschap

Als ondernemer wil je natuurlijk een productief team. Wat voor soort werknemers heb je dan nodig? Waar moet je op letten bij het aannemen van nieuw personeel? Vijf richtlijnen uit de wetenschap.

Hoe ziet het ideale team eruit? Onderzoekers zijn al lange tijd op zoek naar het antwoord op deze vraag. Er zijn ook al heel wat inzichten die jou als ondernemer kunnen helpen bij het samenstellen van een productief team. Vijf interessante conclusies uit recente onderzoeken op een rij.

1. Teamwork belangrijker dan talent

De legendarische basketbalspeler Michael Jordan riep het al, teamwork is belangrijker dan individueel toptalent. En dat werd ook bewezen door o.a de Nederlandse wetenschapper Roderick Swaab. Hij keek naar verschillende sporten om de juiste componenten voor het beste team te vinden. Swaab stelde percentueel vast wie de topspelers waren en keek naar het percentage topspelers per team. De teamprestaties werden gemeten over een periode van 10 jaar. Wat bleek? Basketbalteams en voetbalteams met meer topspelers, presteerden slechter dan teams met minder topspelers. Te veel talent is dus meestal niet goed voor een team. Dit kan ook voor jouw bedrijf gelden. Zoek dus naar personen die goed kunnen samenwerken en leg niet de nadruk op individuele prestaties.

2. Gelijkwaardigheid boven IQ

Zoek niet naar één hele slimme werknemer om je team aan te vullen. Dat werkt niet. Werknemers die op hetzelfde niveau van intelligentie zitten werken beter samen. Zij spreken ‘dezelfde taal’ en zijn daardoor productiever. Dit blijkt uit een onderzoek van Malone, Chabris en Woolley.

Teams met een gemiddeld hoger IQ scoren niet beter dan teams met een lager IQ. Ook motivatie blijkt niet doorslaggevend. De teams die in het onderzoek aangaven het meest gemotiveerd te zijn, scoorden niet het best. Ook teams met meer extraverte leden deden het niet beter dan andere teams. De teams die het beste scoren, zijn teams waarin alle leden ‘gelijkwaardig aan discussies bijdragen’, en waar dus niet een paar leden de groep domineren.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

3. Sociaal gevoel belangrijk

Werknemers die sociaal gevoelig zijn, doen het goed. Daarom presteren teams die voor een groot deel uit vrouwen bestaan ook beter. Dit blijkt uit hetzelfde onderzoek van Malone, Chabris en Woolley. Vrouwen scoorden namelijk beter dan mannen op ‘sociale sensitiviteit’. En dat gold ook voor de teams die het meest over deze eigenschap beschikten. Zij presteerden beter dan teams waarin minder oog was voor gevoelens van mensen.

Inlevingsvermogen in collega’s, klanten en andere zakelijke relaties blijkt dus van toegevoegde waarde in veel teams. Misschien dus maar op zoek naar een vrouw? Kijk in ieder geval goed of iemand echt persoonlijk betrokken lijkt te zijn tijdens een sollicitatiegesprek. Dit kan je team op den duur productiever maken.

4. Flexibiliteit en vertrouwen

Mensen die flexibel zijn en van aanpakken weten, zorgen ervoor dat een team sneller en beter werkt. Uit onderzoek van Christian Resick blijkt dat een zogenoemde ‘can do’- en ‘will do’-houding belangrijk is. Personen met de mentaliteit om dingen op te lossen, zijn actiever en dragen bij aan de productiviteit van een team.

‘Hoe sneller teamleden in staat en bereid zijn met elkaar op een lijn te zitten, des te beter kunnen ze gezamenlijk bepalen welke informatie relevant is en een vruchtbare discussie voeren over de stappen voorwaarts’, concludeert Resick. Hij waarschuwt daarbij voor teamleden die zelfredzaam zijn. Resick: ‘Zij zijn geneigd andere leden te wantrouwen en kunnen daarmee het hele team laten ontsporen.’

5. Extraverte managers, maar voorzichtig

Zoek je naar een persoon met leidinggevende capaciteiten? Zoek dan naar een extravert iemand. Extraverte personen kunnen over het algemeen beter leidinggeven. Ze hebben vaak het charisma en het aanstekende enthousiasme om gevolgd te worden. Uit een studie uit 2009 blijkt ook dat zo’n 96 procent van de leiders extravert is. Maar of ze ook goede resultaten boeken, hangt af van de samenstelling van de teams die ze leiden, zo schrijft hoogleraar Adam Grant.

Grant kwam tot de conclusie dat extraverte leiders 16 procent meer winst dan gemiddeld weten te halen uit passievere (introverte) werknemers. Maar bij proactieve (extraverte) werknemers werkt het anders. Als je hen te scherpe suggesties doet, werkt dit averechts. In het onderzoek van Grant lag bij proactieve werknemers de winst van extraverte leiders juist 14 procent onder het gemiddelde. ‘Extraverte leiders bezitten het enthousiasme en de assertiviteit om het beste uit passieve volgers te halen’, zegt Grant. ‘Maar ze proberen soms te veel de spotlight naar zich toe te trekken in situaties met proactieve werknemers. Dat werkt ontmoedigend.’

Bron: Management Team

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests