Sollicitatiegesprek voeren
Sollicitatiegesprek voeren

Welke vragen stel je bij het sollicitatiegesprek?

6687 Om de juiste kandidaat voor een functie te kiezen, moet je ook de juiste vragen stellen tijdens het sollicitatiegesprek. Daardoor ontdek je of er sprake is van een klik. Met dit lijstje heb je alvast enkele goede vragen paraat.

Vragen sollicitatiegesprek

Voor de meeste sollicitatiegesprekken staat minder dan een uur. Het is de kunst om in die korte tijd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de sollicitant. Daarbij ga je na of de onderlinge verwachtingen kloppen. Om die voor jezelf duidelijk te hebben, is het belangrijk om een functieprofiel op te stellen.

Omdat veel werkgevers dezelfde sollicitatievragen stellen, is er een grote kans dat kandidaten ze tot in de puntjes hebben voorbereid.

Vraag daarom goed door en laat de kandidaat zijn verhaal altijd onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk. Ook kun je enkele minder voorspelbare vragen stellen.

Welke vragen mag je stellen bij het sollicitatiegesprek?

 • Kun je wat vertellen over jezelf?Deze populaire vraag is geschikt om het ijs te breken. Je geeft de sollicitant hiermee de ruimte om meer over zichzelf vertellen dan wat hij in zijn sollicitatiebrief en cv heeft gezet. Het is uiteraard niet de bedoeling dat hij zijn hele levensverhaal vertelt. Wel hoop je natuurlijk meer te weten te komen over zijn achtergrond. In het verhaal van de sollicitant probeer je raakvlakken te vinden met de functie.
 • Wat zijn je goede eigenschappen?Hiermee kan de sollicitant laten zien waarom je juist hem moet aannemen. Bijvoorbeeld omdat hij perfect past in de bedrijfscultuur of de gevraagde competenties in ruime mate bezit. Neem daarbij geen genoegen met algemene kwalificaties. Als de sollicitant zegt dat hij klantgericht is, vraag je om concrete situaties te beschrijven waarin hij dat heeft laten zien.
 • Wat zijn je minder goede eigenschappen?Voor een volledig beeld vraag je natuurlijk ook naar de minder goede eigenschappen van de sollicitant. Het antwoord zegt iets over zijn zelfkennis. Dit is belangrijk, omdat je het meest hebt aan iemand die zich bewust is van zijn zwakheden en bereid is om ervan te leren. Het is weinig geloofwaardig, en zelfs arrogant, als hij aangeeft dat hij helemaal geen zwakheden bezit.
 • Wat spreekt je aan in deze functie?Met deze vraag stel je vast of de kandidaat oprechte interesse toont. Als dat zo is, zal hij met meerdere argumenten kunnen aangeven waarom de functie hem op het lijf is geschreven. Let daarbij op of de argumenten kloppen met de functie-eisen. Je selecteert liever iemand die weloverwogen kiest voor een specifieke functie dan iemand die gaat voor iedere beschikbare baan.
 • Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?Meestal antwoorden sollicitanten dat ze op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of meer verantwoordelijkheid. Maar er kunnen ook andere zaken spelen, zoals disfunctioneren. Wees verder alert op sollicitanten die op een negatieve manier praten over de huidige werkgever. De kans is groot dat ze op een later moment op dezelfde manier praten over jouw bedrijf.
 • Waar sta je over vijf jaar?Niemand weet precies wat voor werk hij over vijf jaar doet en voor welke werkgever dat zal zijn. Toch kan dit een goede vraag zijn, omdat het een beeld schetst van iemands ambities. Je wilt bijvoorbeeld weten of de sollicitant een bepaald carrièrepad voor ogen heeft. Als zijn toekomstplannen min of meer parallel lopen met die van je bedrijf, dan is de kans op een duurzame samenwerking groter.
 • Hoe heb je dit gesprek voorbereid?Deze vraag is wat minder voorspelbaar. Door hem te stellen, kom je erachter hoeveel de kandidaat geeft om de baan. Hoe hoger de motivatie, hoe uitvoeriger hij zich zal voorbereiden op het gesprek. Zo brengt een serieuze kandidaat zeker een bezoekje aan de website van het bedrijf. Maar nog beter is het natuurlijk als hij op de hoogte is van minder voor de hand liggende wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld door nieuwsberichten over het bedrijf te lezen.

Goed personeel aannemen

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Welke vragen mag je niet stellen aan een sollicitant?

 • Ben je zwanger?
 • Ben je moslim?
 • Ben je PVV’er?
 • Ben je homo?
 • Ben je getrouwd?
 • Ben je ziek?

De Wet gelijke behandeling schrijft voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.

Sollicitatievragen die kunnen leiden tot discriminatie, zoals de vraag naar een eventuele zwangerschap of kinderwens, zijn verboden.

Bovendien mag je als werkgever ook niet vragen naar de gezondheid van de sollicitant of naar het ziekte­verzuim bij een vorige werkgever.

Sollicitatiecode

De sollicitatiecode is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Personeels­management & Organisatieontwikkeling (NVP) in overleg met de Stichting van de Arbeid.

De code bevat basisregels voor sollicitaties. Hiermee zorg je als werkgever voor een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure.

De STAR-methode is een gesprekstechniek die je helpt om een sollicitatiegesprek op een gestructureerde wijze aan te pakken. De afkorting 'STAR' staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests