Behoud van personeel en personeelsbehoud MKB
Behoud van personeel en personeelsbehoud MKB

Personeels­behoud, hoe pak je het aan?

Weer een werknemer die vertrekt. Daar zit je nu echt niet op te wachten. Je komt al personeel tekort. Wat kun je doen? Voorkom een leegloop en ga aan de slag met personeels­behoud. Gebruik dit stappenplan voor ondernemers.

'Ik ben gewoon toe aan een andere uitdaging', verklaart je werknemer. Je schiet direct in de stress. Niet nu! Hoe ga ik dit opvangen? Weer een goede werknemer die vertrekt. Wat heb ik verkeerd gedaan?

Als een werknemer vertrekt betekent dat niet dat je gefaald hebt als werkgever. Dat kan nou eenmaal gebeuren. Maar als het heel vaak gebeurt, kun je je wel afvragen waarom. Stel die vraag ook aan je werknemer in een exitgesprek. En probeer de echte reden te achterhalen. Daar kun je veel aan hebben. Wat kun je nog meer doen als ondernemer om een leegloop te voorkomen?

Behoud van personeel is cruciaal

Personeels­behoud is cruciaal voor ieder bedrijf dat vooruit wil. Door het groeiende personeels­tekort in veel branches, kun je steeds lastiger werknemers vinden. Je bedrijf kan hierdoor zelfs flink in de problemen komen.

Wist je dit?

Het kost gemiddeld 3.500 euro om een nieuwe werknemer te vinden.

Hoe meer goede werknemers je aan boord kunt houden, hoe groter de kans is dat je bedrijf gezond blijft en kan groeien. Ga dus actief aan de slag met personeels­behoud. Hoe pak je dat slim aan? Doorloop de volgende stappen voor werkgevers. 

1. Voorkom vertrek werknemer

Iets waar je direct mee aan de slag kunt is letten op signalen dat een werknemer gaat vertrekken. Medewerkers geven namelijk ongewild signalen af als ze weg willen.

Verschillende onderzoekers hebben een aantal signalen ontdekt die aangeven dat iemand mogelijk gaat vertrekken. Een werknemer is bijvoorbeeld:

 • Minder productief en betrokken.
 • Minder actief in een werkoverleg.
 • Niet snel bereid lange termijn-projecten op te pakken.
 • Kritisch op de leiding of juist onverschillig.
 • Niet uit op promotie.
 • Minder geïnteresseerd in trainingen of workshops.

Ga het gesprek aan

Als je dit soort signalen herkent bij je werknemer, ben je mogelijk al te laat. Maar misschien ook niet! Wat kun je doen? Ga voorzichtig, maar open en eerlijk het gesprek aan. Stel vooral vragen. Misschien is er een probleem dat je samen kunt oplossen, waardoor het voor je werknemer weer aantrekkelijk wordt om te blijven.

Er hoeft natuurlijk niet altijd een directe vertrekwens te zijn bij je werknemer. Misschien is er sprake van ontmoediging door zijn thuissituatie, een conflict met een collega of een fysiek of mentaal probleem.

Bovenstaande signalen kunnen namelijk ook voortekenen zijn dat je werknemer dreigt uit te vallen. Ook in dat geval kun je het gesprek aangaan en kijken of je kunt bijdragen aan een oplossing, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon.

Bekijk ook de signalen van verzuim en hoe je daarmee omgaat als werkgever.

2. Binden en boeien van personeel

Werknemers gemotiveerd houden is cruciaal voor ieder bedrijf dat wil presteren. Maar hoe doe je dat? Er is helaas geen standaardrecept voor motivatie. Het is namelijk heel persoonlijk. Wat iemand motiveert verschilt per persoon.

Zoek daarom naar de intrinsieke motivatie van iedere werknemer. Probeer je personeel vervolgens te binden en boeien met gedeelde kernwaarden binnen je bedrijf. Lees hierover het artikel Hoe kernwaarden je personeel vooruit helpen.

In de meeste gevallen heeft het vooral te maken met de juiste mate van aandacht geven. Als jij kunt luisteren naar je werknemer en er oprecht iets mee probeert te doen, kom je al een heel eind. Met onderlinge waardering en respect bouw je aan een duurzame werkrelatie.

Stop working, start coaching

Personeel motiveren kun je leren. Lees het artikel Van vakman tot peoplemanager in 5 stappen.

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

3. Zorg voor goed werkgeverschap

Personeels­behoud heeft te maken met goed werkgeverschap. Zorgvuldig zijn, verwachtingen waarmaken en werknemers gelijk behandelen zijn belangrijke onderdelen daarvan. 

Goed werkgeverschap is zelfs een wettelijke verplichting. Volgens de wet moet iedereen met personeel in dienst zich gedragen als een goede werkgever. Je houden aan de wetten rondom personeel is een belangrijke voorwaarde om werknemers voor lange tijd aan je bedrijf te binden.

Verdiep je daarom in het Arbeidsrecht en geef je werknemers wat ze verdienen. Als je medewerkers zien dat je jouw verplichtingen nakomt en personeels­zaken goed regelt, zullen ze zich prettig voelen binnen je bedrijf en langer aan boord blijven.

Wist je dit?

Een werknemer heeft ook verplichtingen. Hij moet voldoen aan zijn contract en de wet over goed werknemerschap. Het moet natuurlijk wel van twee kanten komen.

4. Mik op meer werkgeluk

Werknemers willen graag gehoord worden en waardering krijgen. Dat maakt hen gelukkig, zo blijkt uit onderzoek. Gelukkige werknemers zijn productiever en vertrekken niet zo snel. Dus het werken aan de band met je werknemers kan je veel opleveren.

Gelukkige werknemers zijn loyale werknemers

Wist je dat werkplezier de belangrijkste factor is voor personeels­behoud? Bring back the fun! Bekijk 5 tips voor meer werkplezier.

Over het algemeen hechten werknemers meer waarde aan respect en waardering dan aan een goed salaris. Een oprecht compliment van een leidinggevende kan al veel doen. En bedenk: Hoeveel kost het nou om regelmatig een schouderklopje te geven? En hoeveel levert het op?

Wist je dit?

69% van de werknemers wil harder werken als ze meer waardering krijgen.

Zorg ervoor dat je werknemers voldoende ruimte krijgen om werkzaamheden zelfstandig in te vullen. Door het delegeren van taken zorg je voor uitdagend werk. De toegenomen verantwoordelijkheid leidt bij je werknemers tot meer werkplezier. Daardoor is de kans op vertrek veel kleiner.

5. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Hoewel dit niet de belangrijkste factor is, kunnen arbeidsvoorwaarden wel een rol spelen in het aanblijven van een werknemer. Het is tenslotte ook een vorm van waardering en respect voor je werknemer.

 • Een passend loon geven is belangrijk, anders zullen werknemers sneller overstappen naar een beter betaalde baan. 
 • Met goede secundaire arbeidsvoorwaarden kun je ook het verschil maken.
  • Denk aan een vorm van prestatiebeloning, zoals een bonus of een winstuitkering, waarmee je werknemers kunt stimuleren hun best te doen.
  • Daarnaast kun je bijvoorbeeld zorgen voor ontspanning op het werk. Hiermee zorg je voor fitte werknemers en een betere werksfeer.

Ga na welke arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn voor jouw werknemers. Misschien is de mogelijkheid om thuis te werken in combinatie een goede thuiswerkvergoeding wel de stille wens van jouw werknemer. Kijk zo per persoon wat je kunt aanbieden.

Er zijn zelfs bedrijven die nieuwe werknemers lokken met een huis en een scooter. Dat klinkt rigoureus, maar een investering in betere arbeidsvoorwaarden betaalt zich al snel terug. Je gaat namelijk flink besparen op de (hoge) kosten voor het werven en inwerken van minder gekwalificeerde werknemers.

6. Blijf in gesprek

Verstop je niet in een kantoortje of achter 'het werk'. Praat met je mensen. Vraag regelmatig of ze het naar hun zin hebben en vraag wat er beter kan. Open communicatie draagt bij aan het vertrouwen dat je personeel heeft in jou als werkgever.

Je ontdekt ook sneller wat de behoeften zijn van je werknemers en daar kun je op inspelen. Probeer dit spontaan te doen, onder vier ogen. Zorg er daarnaast voor dat je tijd inplant voor functioneringsgesprekken. In het functioneringsgesprek kun je gericht vragen naar de huidige beleving en de wensen van je werknemer.

Hoe voer je een goed functioneringsgesprek?

Bepaal van tevoren wat je gaat vragen. Schrijf tijdens het gesprek actiepunten op en doe er ook echt iets mee. Gebruik dit formulier functioneringsgesprek.

7. Stimuleer groei en ontwikkeling Personeelsbehoud behoud van personeel

Een mens wil van nature groeien en zich ontwikkelen. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel om goede medewerkers te binden en te boeien. Als werknemers binnen jouw bedrijf al hun capaciteiten kunnen inzetten, is er namelijk weinig reden om naar een andere baan te zoeken. Wat kun je aanbieden?

 • Opleiding of training
  Dit is de meest voor de hand liggende manier om groei en ontwikkeling te stimuleren. Zorg wel dat de opleiding of training zinvol is en daadwerkelijk iets oplevert.
 • Alternatieve doorgroeimogelijkheden
  Er staan ook een hoop alternatieve mogelijkheden tot je beschikking, zoals het wisselen van functie of jobcrafting. Daarmee kun je binnen je bedrijf afwisseling, doorgroei en persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Subsidies voor scholing

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau zijn er mogelijkheden om via subsidies te werken aan de scholing van je personeel. Een paar opties op een rij:

 • STAP
  Sinds 1 maart 2022 kunnen jij en je werknemers gebruikmaken van het STAP budget voor scholing. Je kunt tot 1000 euro per jaar vergoed krijgen per persoon voor cursussen en trainingen.
 • SLIM
  Mogelijk kun je ook SLIM subsidie benutten voor werkgevers. Hiermee kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor je werknemers financieren.
 • NL leert door
  Je kunt ook deelnemen aan gratis online cursussen en trainingen dankzij de subsidie Nederland leert door.

Bekijk nog 5 tips om je beste mensen te behouden.

Personeels­behoud onderdeel personeels­beleid

Maak personeels­behoud een vast onderdeel van je personeels­beleid. Ga regelmatig na hoe groot het verloop is binnen jouw bedrijf. Meet ook het werkplezier van je huidige team en kijk of jouw pogingen tot personeels­behoud succes hebben.

Actielijst behoud personeel

Plan voor jezelf elke week, maand of kwartaal tijd in om na te denken over het behouden van personeel. Gebruik bovenstaande stappen en tips. Selecteer daaruit actiepunten die voor jouw bedrijf belangrijk zijn en probeer die acties uit te voeren.

Betrek ook eventuele businesspartners of managers binnen je bedrijf bij deze plannen. Zo ga je gericht aan de slag met personeels­behoud en is je kans van slagen een stuk groter. Succes!

Ben jij een goede werkgever?

Personeel aantrekken en behouden begint bij jezelf. Doe de ondernemerstest en breng verbeteringen aan waar nodig.

Crisisregeling personeels­behoud

Er komt waarschijnlijk een nieuwe regeling voor personeel in noodsituaties: De Crisisregeling Personeels­behoud. Deze regeling is bedoeld voor uitzonderlijke situaties, die buiten het ondernemersrisico vallen. Door de regeling kun je werknemers herplaatsen of een financiële tegemoetkoming (subsidie) krijgen waardoor je personeel in dienst kan houden tijdens een crisis.

 

De regeling kan nog aangepast worden. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in 2024 naar de Tweede Kamer en wordt mogelijk in 2025 ingevoerd.

Personeel behouden bij crisis

Door deze crisisregeling kun je werknemers in dienst houden. Je hebt twee opties:

 1. Herplaatsing
  Bij herplaatsing mag je tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van je werknemer(s) wijzigen. Je kunt ze tijdelijk een andere functie geven of op een andere locatie laten werken. Je moet je personeel wel 100% blijven doorbetalen.
 2. Tegemoetkoming (subsidie)
  Je kunt (ook) een financiële tegemoetkoming krijgen, zodat je het loon kan blijven betalen over de uren die vervallen. Het gaat om een financiële bijdrage van maximaal 60 procent voor loon over niet-gewerkte uren, met een opslag van 23,5 procent voor werkgeverslasten (zoals premies en loonbelasting). Bij gebruik van de tegemoetkoming wordt ook een bijdrage gevraagd van je bedrijf en je personeel. Je draagt dus samen de kosten.

Bij de volgende situaties kun je gebruikmaken van de crisisregeling personeels­behoud:

 • Brand in het bedrijfspand, waardoor werkzaamheden niet langer uitgevoerd kunnen worden.
 • Extreme weersomstandigheden, waardoor schade toegebracht is aan bedrijfspand(en). Denk aan: overstromingen, blikseminslag, schade door hagel, en aardbevingen.
 • Maatregelen die de overheid neemt om de gevolgen van extreme weersomstandigheden (vooraf) te beperken, waardoor Nederlandse bedrijven niet volop kunnen produceren.
 • Maatregelen die de overheid opgelegt vanwege het uitbreken van een dierziekte, zoals het (gedeeltelijk) stilleggen van de productie, verwerking en/of vervoer van al dan niet besmette dieren.

De minister kan incidenteel ook bij andere noodsituaties de regeling toepassen. Bijvoorbeeld bij:

 • Langdurige en onverwachte uitval van vitale openbare infrastructuur, zoals internet of energie.
 • Oorlog, gewapende conflicten en burgeroorlog.
 • Sancties van buitenlandse overheden waardoor Nederlandse bedrijven worden geraakt.
 • Rampen en terroristische aanslagen.
 • Overheidsmaatregelen voor de bestrijding van een epidemie of pandemie (zoals bij de coronacrisis).

Vragen over personeels­behoud

 • Wat is een personeels­tekort?

  Als een bedrijf niet genoeg werknemers heeft is er sprake van een personeels­tekort. Als er meerdere bedrijven in een branche of regio moeite hebben met het vinden van personeel is er sprake van een breder personeels­tekort.

 • Waarom aan de slag met personeels­behoud?

  Het behouden van personeel is cruciaal om je bedrijf stabiel te houden. Als het verloop groot is kun je moeilijk verder bouwen aan je bedrijf en kun je zelfs flink in de problemen komen. Omdat werving en selectie van personeel heel duur is en steeds lastiger wordt, kun je beter focussen op het behouden van werknemers. Dit kan je veel opleveren.

 • Hoeveel loon moet je betalen?

  Houd altijd rekening met het minimumloon en een eventuele cao voor jouw branche. Maak samen met je werknemer afspraken voor een goed loon. Maar wat is redelijk in de huidige markt? Lees het artikel Loon bepalen voor een nieuwe werknemer.

 • Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

  Als je voldoet aan de wet over goed werkgeverschap zul je aantrekkelijk worden voor personeel. Je kunt nieuw talent aantrekken en je huidige team langer behouden. Daarmee kun je dus het verschil maken. Lees meer over de 6 beginselen van goed werkgeverschap.

Personeel aannemen in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Personeels­verloop verlagen, 9 tips

Bedankt en tot ziens! Daar gaat weer een gewaardeerde werknemer. Hoe hoog is het personeels­verloop in jouw bedrijf? Voorkom dat werknemers ongewenst vertrekken. 9 tips om je personeels­verloop te beperken.

Whitepapers en online tests