Diversiteit
Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer, 5 voordelen

Een divers personeels­bestand biedt meerwaarde voor je bedrijf. Zo kan dit bijdragen aan de tevredenheid van je personeel. Ontdek de voordelen van diversiteit op de werkvloer.

Wat is diversiteit op de werkvloer?

Bij diversiteit houd je rekening met de verschillen tussen mensen en bied je gelijke kansen. Het gaat om gelijkwaardigheid op het gebied van: sekse (gender), leeftijd, afkomst, etniciteit, kleur, geaardheid en beperking.

Deze verschillen zijn alledaags, maar op de werkvloer minder vanzelfsprekend. Veel bedrijven vormen namelijk nog geen optimale afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Diversiteitsbeleid

Met een diversiteitsbeleid kun je hier verandering in brengen. Dit betekent dat je aan de ene kant tijdens de werving en selectie aandacht besteedt aan diversiteit.

Aan de andere kant werk je aan een bedrijfscultuur waarin werknemers zich openstellen voor elkaars achtergrond. Hieronder lees je wat dit kan opleveren.

Zorg voor meer diversiteit. Benoem je doelen in je personeels­beleid en pas je sollicitatieprocedure aan waar nodig.

Slechts 20 procent heeft diversiteitsbeleid

80 procent van de ondernemers in het MKB heeft nog geen beleid voor diversiteit. Dat blijkt uit een poll van ondernemen met personeel in februari 2022. Bekijk hieronder de uitslag.

Diversiteit beleid 20 procent

Voordelen diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer heeft veel voordelen voor werknemers en werkgevers. Ontdek vijf belangrijke pluspunten:

1. Grotere vijver van talent personeel

Ieder bedrijf is afhankelijk van voldoende aanbod van talentvolle werknemers. Als in je bedrijf een verscheidenheid aan mensen welkom is, heeft dat als voordeel dat je vist in een grotere vijver van talent.

Nederland heeft bijvoorbeeld een grote groep (potentiële) werknemers met een beperking. Zij beschikken vaak over bijzondere talenten die andere werknemers in mindere mate bezitten.

Maak ruimte voor nieuwe banen

Je kunt met jobcarving banen creëren voor nieuwe werknemers met specifieke talenten. Daarmee kun je ook je huidige werknemers vrij spelen voor het werk waar zij goed in zijn.

2. Tevreden werknemers

Werknemers vinden het fijn als je rekening houdt met hun persoonlijke wensen en behoeften. Je doet dit onder meer door binnen je bedrijf aan de slag te gaan met diversiteit.

Als daar behoefte aan is, kun je bijvoorbeeld rekening houden met bijzondere (religieuze) feestdagen van groepen werknemers. Daarbij kun je bijvoorbeeld wat flexibeler omgaan met vrije dagen en werktijden. De kans is groot dat je hier tevreden werknemers voor terugkrijgt.

Maak werk van werkgeluk

Wist je dat werkplezier het belangrijkste 'medicijn' is tegen verzuim? Bekijk 5 manieren om werkplezier te vergroten.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

3. Meer innovatie

Een gemixt personeels­bestand wordt vaak gekoppeld aan innovatie. De vernieuwende ideeën die daarvoor nodig zijn, vind je sneller als je team uit uiteenlopende mensen bestaat.

Dan kun je bijvoorbeeld denken aan werknemers met een andere culturele achtergrond. Zij beschikken vaak over andere kennis en manieren van denken. Dit kan heel verfrissend werken en zomaar leiden tot innovatieve producten en diensten.

4. Blije klanten

Diversiteit kun je ook inzetten om je klanten beter te bedienen. In een winkel kun je oudere werknemers bijvoorbeeld inschakelen als verkoop­personeel. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat dit een slimme zet kan zijn.

Zo kwam naar voren dat oudere klanten graag worden geholpen door ouder winkel­personeel. Zij waarderen vooral de ervaring van deze verkopers. Dat geldt overigens ook voor jongere klanten, die eveneens een voorkeur hadden voor oudere verkopers.

5. Maatschappelijke betrokkenheid

Met een divers personeels­bestand geef je blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee laat je aan zowel klanten als sollicitanten zien dat je iedereen gelijke kansen wilt bieden.

Wet goed werkgeverschap

Volgens de wet ben je zelfs verplicht om een 'goede werkgever' te zijn. Zo moet je bijvoorbeeld zorgen voor gelijke kansen. Goed werkgeverschap heeft veel voordelen.

Inspanningen op dit gebied passen daarom prima binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit straalt niet alleen positief af op je bedrijf, maar zorgt er ook voor dat je een steentje bijdraagt aan een duurzame arbeidsmarkt.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Volgens deze wet moet er genderdiversiteit zijn in de (sub)top van het bedrijfsleven. Ook met een MKB-bedrijf kun je inhaken op deze wet. Op de website van de SER lees je daar meer over.

Oplossingen voor je personeels­tekort

In veel branches is er een tekort aan goede werknemers. Met diversiteit op de werkvloer kun je een personeels­tekort voorkomen of beperken.

Tijdens je werving en selectie kun je op zoek gaan naar werknemers uit verschillende doelgroepen. Zoals:

 • Personeel met een beperking

Het klinkt misschien eng, iemand met een arbeidsbeperking. Maar weet je wel wat het precies inhoudt? Lees meer over alle soorten arbeidsbeperkingen. Waarschijnlijk zit in deze brede doelgroep echt wel iemand die uitstekend binnen jouw bedrijf past.

Personeel met autisme is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor nauwgezet en repetitief werk. Je kunt zelfs succesvol een restaurant runnen met blinde en slechtziende obers, zo bewijst onderneemster Sandra Ballij. Dus denk niet in beperkingen, maar juist in mogelijkheden voor je bedrijf.

 • Personeel uit het buitenland

Verleg je grenzen. Misschien kun je iemand uit het buitenland inhuren of in dienst nemen. Hiervoor gelden wel een aantal regels. Zo moet je eerst proberen om iemand te werven in zogenoemde EER-landen. Lees meer over de wetten en regels rond het aannemen van personeel uit het buitenland.

Via de website Werk.nl van het UWV kun je een uitgebreide Europese CV- en vacaturebank gebruiken om personeel uit het buitenland te werven.

 • Vluchtelingen en asielzoekers

Misschien zijn de talenten die jij zoekt al aanwezig in Nederland. Vluchtelingen met een verblijfstatus mogen gewoon in Nederland werken. Asielzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden ook aan de slag.

Binnen deze twee groepen zijn veel geschoolde werknemers te vinden. Als werkgever kun je zelfs subsidies benutten als je deze personen in dienst neemt.

Via landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties kun je meer te weten komen over de mogelijkheden om een vluchteling in dienst te nemen. Er zijn ook opleidingsprogramma's die vluchtelingen in korte tijd omscholen tot een beroep waar in Nederland veel behoefte aan is. Misschien kun je aanhaken op zulke initiatieven. 

Meer oplossingen voor je personeels­tekort

Voorkom dat je bedrijf stilvalt. Bekijk nog 4 oplossingen voor je personeels­tekort.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Vragen over diversiteit en goed werkgeverschap

 • Wat is goed werkgeverschap?

  Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van je positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. De scholingsplicht is nog een aanvulling op goed werkgeverschap.

 • Hoe zorg ik voor diversiteit op de werkvloer?

  Maak in je personeels­beleid ruimte voor diversiteit. Denk na hoe je dit kunt stimuleren binnen je eigen bedrijf. Geef iedereen een eerlijke kans in je sollicitatieprocedures en richt je bij de werving op nieuwe doelgroepen. Zorg ook dat discriminatie in je bedrijf niet voorkomt.

 • Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

  Wanneer je – in de ogen van een werknemer – geen goede werkgever bent kan hij naar de rechter stappen. De wet bepaalt dat de werknemer zich als goed werknemer moet gedragen. Maar als werkgever heb je een sterkere positie. Dat weegt dus zwaarder.

 • Hoe kan de term goed werkgeverschap nog meer gebruikt worden?

  De term goed werkgeverschap wordt ook wel gebruikt in bredere zin. Daarmee wordt dan bedoeld dat je goed voor je werknemers zorgt. Bijvoorbeeld door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, een passend salaris uit te betalen, de werk-privébalans te ondersteunen en een veilige werkomgeving te bieden.

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests