Advies nodig over risico's rond arbeidsongeschiktheid?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

AOV ondernemers kosten
AOV ondernemers kosten

Arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV), ja of nee?

Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) kost gemiddeld 156 euro netto per maand. Eén op de drie ondernemers met personeel heeft zich inmiddels verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. En jij?

Verzekering arbeidsongeschiktheid ondernemer

Waarschijnlijk heb je je personeel al goed verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat doe je met een ziekte­verzuim­verzekering. Maar wat als jijzelf uitvalt door een ongeluk, een vervelende ziekte of vanwege een burn-out? Het kan iedereen gebeuren. Je bent niet onsterfelijk.

Met een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) regel je een stabiel inkomen voor de periode dat je niet kunt werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering onderzoek ondernemers

AOV voor ondernemers met personeel

 • Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 29,8 procent van de ondernemers met personeel (zmp'ers) een AOV heeft voor zichzelf.
 • Bij ondernemers zonder personeel (zzp'ers) is dat percentage een stuk lager, 12,7 procent.
 • Vier op de tien zzp'ers heeft zelfs helemaal geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid.
 • De 4 belangrijkste redenen om niet verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid zijn: (1) de maandelijkse kosten, (2) de kosten wegen niet op tegen de baten, (3) liever het risico zelf dragen en (4) terugvallen op inkomen partner.

Uit een poll van Ondernemen met personeel blijkt ook dat eenderde (33%) van de werkgevers in Nederland een AOV heeft. 53 procent gaf aan geen AOV te hebben en 14 procent wist niet wat een AOV was.

Heb jij een AOV?

AOV 2023

AOV voor ZZP

Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP) een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. In 2021 was dat nog 63 procent en in 2019 was dat 59 procent. Steeds meer zelfstandig ondernemers dekten zich tegen dit financiële risico in door te sparen en/of te beleggen. Dit blijkt uit cijfers van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS.AOV ZZP

AOV, waarom nuttig?

 • Met een arbeidsongeschiktheids­verzekering zorg je ervoor dat jij je inkomen behoudt en dat je geholpen wordt bij je re-integratie.
 • Mocht je tijdelijk of langdurig uit de running zijn, dan weet je van tevoren wat je uitkering is bij ieder percentage arbeidsongeschiktheid. Op die manier ben je zeker van je inkomen.
 • Bij veel verzekeraars krijg je ook coaching om arbeidsongeschiktheid te voorkomen (preventie). Bekijk bijvoorbeeld de Ondernemers-AOV van De Goudse verzekeringen.

Verzekering voor jouw beroep

Ga na welke verzekering het beste aansluit bij jouw onderneming en jouw werkzaamheden. Er bestaan arbeidsongeschiktheids­verzekeringen voor specifieke beroepsgroepen. Zo is er bijvoorbeeld een: 

AOV voor ZZP of DGA

Er is ook een AOV voor zzp'ers, geschikt voor ondernemers zonder personeel. Het afsluiten van een AOV geeft zzp'ers belangrijke financiële zekerheid voor zichzelf, hun gezin en hun bedrijf. 

En er is een AOV voor DGA, specifiek geschikt voor de Directeur-Grootaandeelhouder van een bedrijf. Als DGA heb je bij arbeidsongeschiktheid (meestal) geen recht op een uitkering van de overheid of het UWV. Met een passende AOV zorg je voor de nodige zekerheid.

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Als je (tijdelijk) niet kunt werken heeft dat een flinke impact. Lees meer over de:

AOV verplicht, wanneer? 

Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) is nog niet bij wet verplicht voor ondernemers. Er zijn wel plannen om een verplichte AOV in te voeren voor alle ondernemers in Nederland, dus ook voor ondernemers in het MKB en voor alle ZZP'ers. 

De verplichte arbeidsongeschiktheids­verzekering (aov) voor ondernemers moet maximaal 195 euro per maand kosten. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Basis­verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ).

De belangrijkste punten uit het voorstel voor de verplichte AOV:

 • Wie langer dan een jaar ziek is en daardoor geen minimumloon kan verdienen, krijgt een uitkering. 
 • De uitkering bedraagt 70% van de gemiddelde winst van je bedrijf, maar maximaal het minimumloon. 
 • De uitkering krijg je tot aan de geldende AOW-leeftijd.
 • De AOV kost maximaal 195 euro per maand. 
 • Zelfstandigen die liever een eigen verzekering regelen en aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zich afmelden voor de verplichte verzekering.

In de zomer van 2024 werd dit wetsvoorstel ingediend. Wanneer de AOV-wet ingaat is nog niet bekend. De verwachting is dat dit op zijn vroegst in 2027 of 2028 zal gebeuren. 

Verplichte AOV?

Voor sommige beroepen geldt nu al een verplichte AOV. Controleer dit als je lid bent van een beroepsvereniging.

Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Ondernemers met personeel betalen gemiddeld 6,7 procent van hun bruto-ondernemersinkomen aan AOV-premie, aldus het CBS. Gemiddeld betalen ondernemers ongeveer 260 euro bruto per maand voor hun arbeidsongeschiktheids­verzekering. Dan kom je gemiddeld uit op 156 euro per maand.

Je kunt zelf de hoogte van de uitkering bepalen en de eindleeftijd. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere maand 2.500 euro te ontvangen tot aan je 67ste.

Je kunt ook een wachttijd instellen, als je bijvoorbeeld de eerste twee maanden zonder inkomen zelf kunt overbruggen. Dat scheelt weer in je premie.

Kosten AOV in jouw situatie

Ben je van plan een AOV af te sluiten? Dan ben je vast benieuwd naar de kosten. De exacte premiekosten voor een AOV zijn met name afhankelijk van:

 • het type werk dat je doet (beroep)
 • je leeftijd
 • je gewenste uitkering
 • je eindleeftijd
 • je eigenrisicotermijn

Als jij onderneemt in een branche waar meer risico's voorkomen, zal je premie hoger zijn. Bekijk twee voorbeeldberekeningen voor de kosten van een AOV:

Soort onderneming:Consultancy (adviseur)
Leeftijd:30 jaar
Bruto jaarinkomen:65.000 euro
Eindleeftijd werken:68 jaar
Eigen risicotermijn:3 jaar
AOV-premie bruto per maand:168 euro
AOV-premie netto per maand:85 euro

Een AOV kost de consultant in dit rekenvoorbeeld (bij een werkweek van 36 uren) ongeveer 0,59 euro per uur.

Soort onderneming:Bouw (schilder)
Leeftijd:45 jaar
Bruto jaarinkomen:45.000 euro
Eindleeftijd werken:68 jaar
Eigen risicotermijn:2 maanden
AOV-premie bruto per maand:338 euro
AOV-premie netto per maand:171 euro

Een AOV kost de schilder is in dit rekenvoorbeeld (bij een werkweek van 36 uren) ongeveer 1,19 euro per uur.

In de bovenstaande 2 rekenvoorbeelden wordt er uitgegaan van een dekking zonder jaarlijkse indexering en een korting van 5%.

Wil je meer weten wat een AOV in jouw situatie kost? Gebruik dan nog meer handige premievoorbeelden (halverwege de pagina) van verschillende beroepen, zoals een huisarts of een aannemer.

Je kunt ook een offerte aanvragen voor jouw situatie bij enkele verzekeraars naar keuze.

AOV fiscaal aftrekbaar

Je mag de premie van de AOV van jouw inkomsten aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting. De premie voor een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als je een arbeidsongeschiktheids­verzekering hebt waarbij je een periodieke uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt.

Dit scheelt je als ondernemer ongeveer 40 tot 50 procent in de kosten. Gemiddeld kom je dan uit op 156 euro netto per maand.

Je betaalt wel belasting over de eventuele uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, je ziet deze bedragen terug in jouw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Besparen op je AOV-premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV ondernemer

Vind je een AOV aan de dure kant? Dan kun je op een aantal manieren besparen op je AOV-premie. Bijvoorbeeld:

 1. Eigen risico verhogen

  De hoogte van de maandelijkse premie is afhankelijk van je eigen risico. Als je voor een langere periode van eigen risico kiest, verlaag je de premie. Je moet dan wel de eerste periode (X aantal maanden) van ziekte zelf kunnen opvangen.

 2. Verzekerd bedrag verlagen

  Je kunt ervoor kiezen niet je hele inkomen te verzekeren, maar slechts een deel. Hiermee kun je ook de premie verlagen. Denk wel goed na of en hoe je dit inkomensgat zelf kunt dichten bij langdurige ziekte.

 3. Eindleeftijd aanpassen

  De premie is ook afhankelijk van de verzekerde periode. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de eindleeftijd te verlagen en in die laatste jaren van je carrière zelf het risico op te vangen. Bijvoorbeeld van je 62ste tot je 67ste. Dit is wel riskant, je moet dan zeker weten dat je in die periode een goede buffer of een ander alternatief hebt.

Heb je een AOV echt nodig? Gebruik de risico-checklist in het gratis whitepaper Welke verzekeringen heb ik nodig?

Advies voor ondernemers

De keuze voor een geschikte AOV is van veel factoren afhankelijk. Het is slim om een onafhankelijke verzekerings­adviseur in te schakelen. Die kan samen met jou de risico's en opties in kaart brengen en polissen en premies vergelijken.

Je kunt ook kiezen voor een Broodfonds in combinatie met een AOV. In een Broodfonds spaar je een financiële buffer op samen met andere ondernemers. Kijk samen met een adviseur goed naar de mogelijkheden. Bij arbeidsongeschiktheid keert een Broodfonds namelijk maar een beperkte periode (maximaal 2 jaar) uit. Daarmee kun je een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid opvangen.

Indicatie kosten AOV

Wil je liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan een offerte aan.

bereken je premie en kosten

Wat kost een AOV voor jou?

Iedereen kan ziek worden of een ongeval krijgen. Met een AOV bescherm je jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vind je premie-voorbeelden.

Vragen over de arbeidsongeschiktheids­verzekering

 • Wat is een AOV?

  AOV staat voor arbeidsongeschiktheids­verzekering. Deze verzekering is bedoeld voor ondernemers die zeker willen zijn van hun inkomen als ze door ziekte niet kunnen werken.

 • Hoeveel geld krijg ik bij ziekte?

  Met een AOV zorg je voor een persoonlijk inkomen als je niet kunt werken vanwege een ernstig ongeval of ziekte. Je krijgt dan een vooraf afgesproken bedrag uitbetaald door je verzekeraar. Bijvoorbeeld 80 of 90 procent van je normale inkomen.

 • Wat kost een AOV?

  Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) kost gemiddeld 260 euro bruto per maand, gemiddeld kom je dan uit op 156 euro netto per maand. De exacte kosten van een AOV verschillen per beroep en hangen ook af van jouw wensen als ondernemer. De premie wordt samengesteld op basis van leeftijd, looptijd, beroep, het verzekerde bedrag en het eigen risico.

 • Is een AOV-premie aftrekbaar?

  Ja, de premie voor een AOV is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit scheelt flink in de kosten (40% tot 50%, afhankelijk van de belastingschijf voor jouw inkomen). Dan kom je gemiddeld uit op 156 euro netto per maand. Een AOV is geen zakelijke aftrekpost, maar een persoonlijke verzekering.

 • Wanneer is een medische keuring nodig?

  Bij het aanvragen van een AOV is een keuring niet meer standaard vereist. Maar als je gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn. Ook als je een beroep doet op je verzekering is er vaak een keuring nodig. Bekijk vragen en antwoorden over de medische acceptatie AOV.

 • Ontvang ik een AOV-uitkering als ik corona krijg?

  Ja, als corona bij jou arbeidsongeschiktheid veroorzaakt krijg je een uitkering door je AOV. Er is geen dekking als je gewoon zou kunnen werken of als je thuis blijft vanwege vrees voor besmetting of omdat je preventief in quarantaine moet. Bekijk meer vragen over corona en de arbeidsongeschiktheids­verzekering.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel door WGA-expert Ilona de Wolf.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests