Vakantie tijdens Ziektewet
Vakantie tijdens Ziektewet

Vakantie tijdens ziekte, wat zijn de regels?

Je zieke werknemer wil graag op vakantie. Mag dat? Welke rechten en regels gelden er voor werknemers en werkgevers? Zijn vakantiedagen onbeperkt inzetbaar? Lees meer over vakantie tijdens ziekte.

Vakantie tijdens ziekte

Stel dat je werknemer niet kan werken vanwege ziekte. Mag hij dan wel op vakantie gaan? Dat is een goede vraag. Een werknemer mag in principe vakantie opnemen wanneer hij wil, maar er zijn uitzonderingen.

Wanneer keur je een vakantieaanvraag tijdens ziekte goed? In sommige gevallen is het duidelijk dat een vakantie goed kan zijn voor het herstel van de zieke werknemer. In andere gevallen is er misschien twijfel. Kijk eens naar de volgende voorbeelden.

Voorbeelden vakantie tijdens ziekte

 • Je caissière heeft een gebroken arm. Ze kan zes weken niet werken. Na twee weken vraagt ze vakantie aan tot het einde van haar herstelperiode. Lekker even naar Zwitserland. Beter dan thuiszitten. Toch?
 • Je office-manager zit thuis met een burn-out. Hij werkt inmiddels twee maanden aan zijn herstel, maar kan nog niet volledig werken. De re-integratie gaat moeizaam. Even ertussenuit, een weekje feesten op Ibiza. Kan dat?

Als werkgever is het vaak lastig dit zelf te bepalen. Vraag daarom een bedrijfsarts om advies. Die kan beoordelen of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, kun je als werkgever de vakantieaanvraag accepteren.

Vakantie tijdens langdurig verzuim

Ook tijdens langdurig verzuim is vakantie mogelijk. Een langdurig zieke werknemer mag vakantiedagen inzetten om even een rustpauze te nemen tijdens zijn periode van re-integratieverplichtingen.

Alleen als de vakantie het herstel negatief zou beïnvloeden, mag je de vakantieaanvraag afwijzen.

Werknemers met een burn-out of een andere psychische aandoening krijgen bijvoorbeeld vaak de tip om 'leuke dingen' te gaan doen. In veel gevallen kan een vakantie namelijk bevorderlijk zijn voor het herstel.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Vakantie tijdens Ziektewet

Als een werknemer een uitkering krijgt volgens de Ziektewet gelden dezelfde regels voor de vakantieaanvraag, zolang hij bij jou in dienst is. Je krijgt wel te maken met een paar extra regels van het UWV. Namelijk:

 • Een zieke werknemer moet zijn vakantie doorgeven aan het UWV. Als hij naar het buitenland gaat, moet hij zijn verblijfadres uiterlijk twee weken van tevoren opgeven. 
 • De zieke werknemer moet informatie per post kunnen ontvangen van het UWV. Daarvoor is mogelijk een wijziging van het postadres nodig of iemand die zijn post kan lezen tijdens de vakantie.

Regels vakantie tijdens ziekte

Zorg dat je werknemers op de hoogte zijn van de regels rond vakantie en verzuim. Geef ze een helder verzuim­protocol. Hierin staan alle stappen bij ziekte­verzuim. Ook handig voor jezelf.

Het is verstandig om in je verzuim­protocol ook regels op te nemen over vakantie tijdens ziekte en ziekte tijdens vakantie.

Het is belangrijk dat de regels in het verzuim­protocol vooraf bij alle werknemers bekend zijn. Dan kun je er op wijzen bij vragen of conflicten. Betrek je personeel bij het maken of wijzigen van een protocol, zeker aIs er in jouw bedrijf een ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging is.

Voorbeeld verzuim­protocol

Wil je een verzuim­protocol maken? Gebruik dan dit voorbeeld verzuim­protocol.

Vakantie tijdens ziekteVakantiedagen tijdens ziekte

Een zieke werknemer heeft net als andere werknemers recht op vakantie. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte? En hoe lang zijn vakantiedagen houdbaar?

 • Zelfde opbouw vakantiedagen bij ziekte

  Als een werknemer ziek is bouwt hij nog steeds wettelijke vakantiedagen op. Ook al werkt hij niet of deels. Dit geldt niet altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover kunnen andere afspraken staan in de cao of de individuele arbeids­overeenkomst.
 • Vakantiedagen bij ziekte langer houdbaar

  De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen geldt niet als je werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen. Als je werknemer kan bewijzen dat hij niet in staat was te werken, zijn alle niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig. 

Lees meer over de regels rondom vakantiedagen.

Ziek geworden tijdens vakantie

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, behoudt hij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen.

Je werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was later opnieuw op te nemen. Je werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuim­protocol en zich dus op tijd ziek melden vanaf zijn vakantieadres.

Checklist vakantieverzuim

Hoe ga je om met een werknemer die ziek is geworden tijdens vakantie? Bekijk de checklist vakantieverzuim.

Vakantiegeld tijdens ziekte

Heeft een zieke werknemer ook recht op vakantiegeld? Ja. Zolang je werknemer in dienst is, moet je zijn vakantietoeslag ten minste een keer per kalenderjaar uitbetalen.

De opbouw van vakantiegeld gaat ook gewoon door tijdens ziekte. Zolang je zijn loon moet doorbetalen, bouwt de zieke werknemer vakantietoeslag op.

Ook als het loon minder is tijdens ziekte, bijvoorbeeld 70%, bouwt je zieke werknemer wel 100% vakantiegeld op.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Vragen over vakantie en ziekte

 • Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

  Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Een werknemer heeft wettelijk recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Dit komt vaak neer op 20 vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die je bovenop het wettelijk minimum aantal dagen geeft.

 • Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

  Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op even veel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of cao.

 • Wanneer moet je reageren op een vakantie-aanvraag?

  Je moet binnen twee weken reageren nadat je werknemer zijn vakantie-aanvraag heeft ingediend. Als je mogelijke gewichtige redenen om zijn verzoek af te wijzen niet binnen die periode aangeeft, is de vakantie vastgesteld volgens de wensen van je werknemer.

 • Hoelang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar?

  Je werknemer moet wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen tenzij hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

 • Wat is de Ziektewet?

  De Ziektewet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Het UWV betaalt deze uitkering, tot maximaal 2 jaar. Naast een uitkering krijgt de zieke werknemer ook hulp bij zijn re-integratie.

 • Moet ik loon doorbetalen tijdens ziekte?

  In principe betaal je alle werknemers die bij jou onder contract staan loon tijdens ziekte. Behalve werknemers die onder de Ziektewet vallen, zoals werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling. Zij krijgen een uitkering van het UWV.

 • Hoe regel ik verzuim­begeleiding?

  Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests