Loonsancties bij ziekte­verzuim personeel

Rondom de re-integratie van een langdurig zieke werknemer kun je te maken krijgen met loonsancties. Jij als werkgever kunt bijvoorbeeld een loonsanctie krijgen van het UWV. Zo werkt het.

Loonsancties UWV

Als je zieke werknemer na twee jaar verzuim niet kan werken, vraagt hij een wia-uitkering aan bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan de re-integratie van je zieke werknemer. Als het UWV vindt dat de re-integratie niet goed is verlopen, krijg jij als werkgever een loonsanctie. Dit gebeurt best vaak, bijna 1 op de 10 aanvragen voor een wia-uitkering eindigt in een loonsanctie voor de werkgever. De loonsanctie betekent dat een extra jaar loon doorbetaald moet worden aan de werknemer en dat de werknemer geen wia-uitkering krijgt.

Welke loonsancties kun je krijgen van het UWV?

Het UWV kan jou een administratieve loonsanctie opleggen of een inhoudelijke loonsanctie.

1. Administratieve loonsanctie

Een administratieve loonsanctie krijg je als er stukken ontbreken in het re-integratiedossier of als de aanvraag onvolledig of te laat is gedaan. Vaak kun je alsnog aan de administratieve verplichtingen voldoen. Als je dat snel doet, vervalt de sanctie en wordt de wia-aanvraag alsnog in behandeling genomen.

2. Inhoudelijke loonsanctie

Bij een inhoudelijke loonsanctie is het UWV van mening dat er re-integratiekansen zijn gemist. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je bedrijfsarts medisch gezien geen mogelijkheden meer ziet voor re-integratie, maar de verzekeringsarts van het UWV daar anders over denkt. Dit is de meest voorkomende reden voor loonsancties. Zorg dus dat je altijd kritisch kijkt naar het oordeel van je bedrijfsarts. Als ondernemer heb je waarschijnlijk geen uitgebreide medische kennis, maar zo zit de wet nu eenmaal in elkaar.

Je kunt deze inhoudelijke loonsanctie ook krijgen als je te snel of ten onrechte de conclusie trekt dat iemand niet meer kan werken bij jouw bedrijf (het eerste spoor) en daarom gezocht moet worden naar ander werk bij een andere werkgever (tweede spoor). Deze conclusie moet je dus goed onderbouwen en alle mogelijkheden tot werkhervatting onderzoeken. Wanneer deze conclusie onderbouwd is, maar vervolgens niet direct actie wordt ondernomen om een tweede spoor in te zetten, of wanneer het tweede spoor niet voldoende is gericht op werkhervatting elders, kan dat ook leiden tot een loonsanctie.

Een derde veel voorkomende reden om een inhoudelijke loonsanctie te krijgen, is het ontbreken van adequate behandeling. Een behandelaar van je zieke werknemer zegt bijvoorbeeld dat er niets meer gedaan kan worden aan de situatie, maar het UWV kan van mening zijn dat een andere specialist wél progressie had kunnen boeken. Dan kun jij als werkgever deze loonsanctie krijgen. Ook dit lijkt misschien oneerlijk, maar volgens de wet ligt de verantwoordelijkheid bij jou als werkgever.

Tips om loonsancties te voorkomen of bekorten

Op het oordeel van de bedrijfsarts, moet je altijd kritisch zijn. Ook als er maar kleine mogelijkheden zijn op werkhervatting, moet je iets doen in het kader van re-integratie. Daar ben jij als werkgever verantwoordelijk voor. Dit geldt ook voor de begeleiding door andere partijen die je inzet, zoals voor een tweede spoortraject. Wees altijd kritisch op het handelen van een ingezette expert. Een paar tips:

  • Vraag bij twijfel om een second opinion bij een andere bedrijfsarts of vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV.
  • Om je bij de re-integratie te laten adviseren en sancties te voorkomen, kun je ook op zoek gaan naar een goede casemanager. Je hebt casemanagers die ‘Poortwachter-proof’ werken. Dat betekent onder andere dat ze loonsancties proberen te voorkomen. Hieraan kan een garantie verbonden zijn waarbij je een eventuele sanctie niet zelf hoeft te betalen, als de adviezen van de casemanager zijn opgevolgd. Vraag bij je arbodienst of je verzekeraar of je zo’n casemanager kunt krijgen en of dit binnen je verzuim­verzekering valt.
  • Je kunt als werkgever bezwaar aantekenen tegen de sanctie van het UWV. Let op de termijn van 6 weken waarbinnen het bezwaar bij het UWV moet zijn ingediend. Het is verstandig om een jurist in te schakelen die meekijkt naar de slagingskans en je kan helpen om een goed bezwaar in te dienen.
  • Als je de tekortkoming oplost waarvoor het UWV de sanctie oplegde, kun je bij het UWV een verzoek indienen om de sanctie te bekorten. Het UWV geeft hier binnen 3 weken een reactie op. Wanneer je verzoek wordt ingewilligd, wordt de sanctie 6 weken later opgeheven.

Loonsanctie voor je werknemer

Naast loonsancties aan jou vanuit het UWV, moet jij in sommige gevallen ook een loonsanctie opleggen aan je werknemer. Dit doe je wanneer hij onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Lees meer hierover in het artikel Loonsanctie voor je zieke werknemer.

Ilona de Wolf

Ilona de Wolf heeft ruime ervaring als WGA-expert en WIA-coach. Zij adviseert en begeleidt werkgevers die een WGA (WGA eigenrisicodragen) en/of een WIA verzekering hebben bij De Goudse. In de rol van WIA-expert heeft zij het contact met werknemers.

Whitepapers en online tests