Wetswijzigingen 1 juli 2023 Personeel MKB Nieuwe wetten
Wetswijzigingen 1 juli 2023 Personeel MKB Nieuwe wetten

Wetswijzigingen 1 juli 2023 rond personeel

Halverwege het jaar zijn er een aantal nieuwe wetten voor ondernemers met personeel. Welke wetswijzigingen zijn er op 1 juli 2023? En wat is er nog op komst? Een handig overzicht.

Stijging minimumloon 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 zal het wettelijke minimumloon opnieuw stijgen. Nu met 3,13%. Per 1 juli 2023 is het minimumloon voor volwassenen 1.995 euro per maand. Dat is omgerekend 460,40 euro per week en 92,08 euro per dag.

Tabel minimumloon 1 juli 2023

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
Minimumloon 20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
Minimumloon 19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
Minimumloon 18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
Minimumloon 17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
Minimumloon 16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
Minimumloon 15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Minimumloon per uur

Er is nog geen wettelijk minimumloon per uur. In 2024 wordt het minimumuurloon geïntroduceerd. Voor nu kun je zelf het uurloon berekenen. Het minimumloon voor volwassenen is 11,51 euro per uur bij een 40-urige werkweek.

Loontabel 1 juli 2023 per branche

De cao-lonen zullen naar verwachting ook verder stijgen op 1 juli 2023. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat en download de nieuwste loontabellen.

Het minimum jeugdloon en het minimumloon voor BBL-leerlingen stijgen ook mee. Pas daarom je lonen op tijd aan waar dit nodig is. Je mag een werknemer niet onderbetalen, ook niet per ongeluk. Dan kun je een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

Bekijk alle nieuwe bedragen in het overzicht minimumloon 2023.

Nieuwe pensioenwet gaat in

Op 1 juli 2023 gaat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in. Je hebt tot 1 januari 2028 de tijd om je pensioenregeling aan te passen naar de nieuwe regels. Er zijn drie belangrijke veranderingen. Namelijk:

 • Vaste premie
  Het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een vaste premie (het bedrag dat je betaalt). De maximale wettelijke premie is vastgelegd op 30 procent van het inkomen van je werknemer. De exacte hoogte van de premie in het nieuwe pensioenstelsel wordt bepaald door het pensioenfonds, op basis van het verwachte rendement en de deelnemers.
 • Uitkering pensioen flexibeler
  De hoogte van de pensioen-uitkering wordt bepaald door het behaalde rendement op de ingelegde premies. Pensioenfondsen kunnen makkelijker uitkeringen indexeren, omdat ze geen grote buffers meer hoeven aan te houden. Bij een slechter draaiende economie kunnen premies ook makkelijker verlaagd worden.
 • Meer inzicht en persoonlijker
  Elke werknemer weet straks hoe vol zijn of haar pensioenpot zit en hoeveel rendement daarop is behaald. Daarnaast wordt per leeftijdsgroep anders belegd: voor jongeren met meer risico, voor ouderen met minder risico. Daardoor zijn rendement en zekerheid belangrijke onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel.

Uiterlijk op 1 januari 2028 moet iedereen er klaar voor zijn. Dat betekent dat je 4,5 jaar de tijd hebt om je pensioenregeling aan te passen. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.

Visie op re-integratie zieke werknemer

Per 1 juli 2023 zijn jij en je zieke werknemer verplicht om een visie te geven op de re-integratie. Die kijk op de voortgang moet je vastleggen in het plan van aanpak. Ook bij het bijstellen van dat plan kan de visie van beide partijen aangepast worden. Daarnaast moet je tijdens de eerstejaarsevaluatie opnieuw je visie op de re-integratie geven. 

Het is belangrijk dat je volledig voldoet aan de regels bij de verzuim­begeleiding en de re-integratie van een langdurig zieke werknemer.

Als na twee jaar blijkt dat je niet aan de regels hebt voldaan, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat je langer het loon moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Met een compleet dossier voorkom je dat. Je werknemer krijgt dan sneller een uitkering.

Welke stappen zet je nog meer bij de re-integratie? Volg de regels uit de Wet verbetering Poortwachter.

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Betaling zieke AOW'er verkort

Als je een werknemer hebt die de AOW-leeftijd al heeft bereikt en hij valt uit door ziekte, dan hoef je nog maar zes weken loon door te betalen. Voorheen was dat 13 weken. Hierdoor loop je nog minder risico bij het in dienst nemen en houden van oudere werknemers.

Voor werknemers die voor 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de nieuwe termijn van 6 weken gelden.

Korte loondoorbetaling bij ziekte oudere werknemer

Vergeleken bij andere werknemers is de loondoorbetaling bij ziekte een stuk korter. Je bent normaal gesproken verplicht om 104 weken het loon door te betalen als een werknemer ziek is. Dat is twee jaar. Bij werknemers met de AOW-leeftijd is dat dus een flink stuk korter.

Oudere werknemer in dienst nemen of houden? Bekijk 7 oplossingen voor je personeels­tekort.

Andere regels bij ontslag via UWV

De Uitvoeringsregels bij ontslag via het UWV zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Voor het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer of bij ontslag door bedrijfseconomische redenen, moet je een ontslagvergunning UWV aanvragen.

Bij de beoordeling hanteert het UWV nu de nieuwe regels. Als je bedrijf aan een cao gebonden is, moet je bijvoorbeeld toestemming krijgen van een cao-commissie voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Bekijk de volledige uitvoeringsregels op de website van het UWV.  

Wet werken waar je wilt

In de Wet werken waar je wilt staat dat je een verzoek van je werknemers om thuis te werken in principe moet accepteren, als dit mogelijk is voor het type werk dat zij doen. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die juist op kantoor willen gaan werken of ergens anders.

Deze wet is een aanpassing van de bestaande Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De invoering zal waarschijnlijk niet op 1 juli zijn, maar op zijn vroegst in 2024.

Voor kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers is er een uitzondering. Lees meer over de Wet werken waar je wilt.

Wetswijzigingen ondernemers 1 juli 2023Wetswijzigingen 1 juli 2023 Nieuwe wetten MKB personeel bedrijven

Naast belangrijke nieuwe wetten rond personeel zijn er ook nog enkele wetswijzigingen op 1 juli 2023 die van invloed kunnen zijn op jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Mogelijk zullen er later in 2023 nog meer wetswijzigingen volgen. En op 1 januari 2024 worden een aantal belangrijke nieuwe wetten verwacht voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Nieuwe wetten Prinsjesdag 2023

Op Prinsjesdag 2023 zal er nog meer duidelijk worden over de toekomstplannen van het kabinet. In 2024 worden een paar ingrijpende veranderingen verwacht. Zo is er een verplichte AOV op komst voor ondernemers in het MKB en zzp'ers.

En hoe zit het bijvoorbeeld met het aangekondigde verbod op het nulurencontract en andere flexcontracten? Houd onze berichtgeving daarover goed in de gaten.

Nieuwe wetten 2023 en 2024 in je inbox

Ben je benieuwd naar de komende wetswijzigingen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief met daarin ook tips en voorbeeld-documenten voor ondernemers met personeel.

Reminder: wettelijke vakantiedagen vervallen

Ook goed om rekening mee te houden: Op 1 juli 2023 vervallen de wettelijke vakantiedagen uit 2022 die je werknemers nog niet hebben opgenomen. De wettelijke vakantiedagen vervallen altijd een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen langer bewaard worden.

Hoe lang mag je vakantiedagen bewaren? Bekijk ook de regels voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Wetswijzigingen 2023

Ben je op zoek naar wetten die eerder in 2023 zijn ingetreden? Bijvoorbeeld alle wetten per 1 januari 2023? Bekijk dan het overzicht met nieuwe wetten 2023 voor werkgevers.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Vragen over wetswijzigingen 1 juli 2023

 • Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen rond personeel?

  Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 juli 2023 naar 1995,00 euro bruto per maand. De nieuwe pensioenwet gaat in. AOW'ers die ziek worden hoef je nog maar 6 weken loon door te betalen. En bij de re-integratie moeten jij en je zieke werknemer een visie opstellen. Bekijk het volledige overzicht van nieuwe wetten op 1 juli 2023 voor ondernemers met personeel.

 • Hoe kan ik wetswijzigingen 1 juli 2023 invoeren?

  Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van de nieuwe wetten per 1 juli 2023. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je arbeidscontracten en het verzuim­protocol aan.

 • Welke wetswijzigingen zijn er op 1 juli 2023 per branche?

  Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn op 1 juli 2023. Houd vooral de nieuwste cao voor jouw branche in de gaten en de nieuwe loontabellen. Zo kan er een hoger cao-loon van toepassing zijn en kunnen er andere regels gelden voor pensioen en loondoorbetaling bij ziekte.

 • Waar kan ik wetswijzigingen voor ondernemers vinden?

  Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels in het MKB. Op de website van de KvK vind je een actueel overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers per kwartaal.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests