Wet gelijke kansen werving selectie discriminatie personeel sollicitant
Wet gelijke kansen werving selectie discriminatie personeel sollicitant

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

Geen discriminatie en vooroordeel meer bij het aannemen van personeel. Daar moet de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan bijdragen. Wat staat er in de wet? Wanneer gaat de wet in? En wat moet je regelen als kleine werkgever?

Wat is de Wet gelijke kansen bij werving en selectie?

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht alle werkgevers in Nederland om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van personeel.

Voor wie geldt de Wet gelijke kansen bij werving en selectie?

De wet heeft gevolgen voor grote en kleine werkgevers en ook voor intermediairs, zoals uitzendbureaus en recruiters. Er zijn wel verschillen. Werkgevers met 25 werknemers of minder hoeven niet alles vast te leggen, maar moeten wel een werkwijze hebben om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen.

Het gaat om een gelijke behandeling voor alle sollicitanten, ook stagiairs.

Wat als je niet voldoet aan de Wet gelijke kansen?

De Arbeidsinspectie gaat controleren of bedrijven een goede werkwijze hebben bij werving en selectie. Als dat niet zo is, kan de Arbeidsinspectie eerst een waarschuwing geven om tekortkomingen op te lossen.

Als de tekortkomingen niet hersteld worden kun je een bestuurlijke boete krijgen van maximaal 4.500 euro. Bedrijven die een boete hebben ontvangen worden ook openbaar gemaakt. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Wanneer gaat de Wet gelijke kansen werving en selectie in?

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gaat naar verwachting halverwege 2024 gelden, waarschijnlijk op 1 juli 2024. Dit is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft de wet inmiddels aangenomen.

Door de Wet gelijke kansen worden twee bestaande wetten aangepast: de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Nieuwe wetten 2024

Blijf op de hoogte. Via onze gratis nieuwsbrief ontvang je updates over deze en andere nieuwe wetten voor ondernemers met personeel.

Waarom de Wet gelijke kansen nodig is? Wet gelijke kansen werving personeel zoeken regels

Het doel van de 'Wet gelijke kansen' is werkgevers bewuster te maken van hun werving en selectie en de kans op discriminatie te verkleinen. Daarmee moet de arbeidsmarktdiscriminatie in Nederland afnemen.

Werkgevers zonder duidelijk beleid op dit gebied gaan vaker af op een eerste indruk en uiterlijke kenmerken. Hierdoor is er minder diversiteit binnen bedrijven.

Het is dus van belang stil te staan bij deze onbewust levende (voor)oordelen en te zorgen voor een eerlijke sollicitatieprocedure.

Aan de slag met diversiteit

Hoe divers is jouw team? Lees meer over het belang van diversiteit op de werkvloer.

Hoe kun je de Wet gelijke kansen toepassen?

Om de Wet gelijke kansen toe te passen moet je zorgen voor een eerlijke werving en selectie. Hoe doe je dat? De wet geeft al wat meer uitleg voor grote en kleine werkgevers. Dit moet je regelen:

Werkwijze voor werving en selectie

Zorg voor een werkwijze waaruit blijkt dat er alleen maar geworven wordt op basis van relevante functie-eisen. Je mag dus niet op zoek naar een 'knappe blonde secretaresse'. Uiterlijke kenmerken mogen niet naar voren komen in je functie-omschrijving en ook geen rol spelen bij de uiteindelijke selectie. 

Lees meer over het maken van een goed functieprofiel.

De werkwijze voor werving en selectie moet controleerbaar en systematisch ingericht zijn. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten deze werkwijze op schrift uitwerken. Kleinere bedrijven hoeven hun werkwijze niet volledig op te schrijven, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Uitzonderingen voor kleine bedrijven

Heb je 25 werknemers of minder, dan hoef je de werkwijze voor werving en selectie niet volledig vast te leggen, behalve in de volgende drie gevallen:

 • Als de Arbeidsinspectie dit van je eist, bijvoorbeeld nadat er uit een inspectie is gebleken dat er sprake is van discriminatie.
 • Als je in de afgelopen drie jaar gerechtelijk bent veroordeeld voor arbeidsmarktdiscriminatie.
 • Als er een oordeel is van het College voor de Rechten van de Mens in verband met een verboden onderscheid.

Wat is de vergewisplicht gelijke kansen werving en selectie?

Als je samenwerkt met een uitzendbureau, een recruiter of een andere dienstverlener voor arbeidsbemiddeling, dan moet je goed opletten. Je hebt namelijk een vergewisplicht. Wat is dat precies?

De intermediair waarmee je samenwerkt (zoals een uitzendbureau) heeft zelf de verplichting om te zorgen voor gelijke kansen bij werving en selectie. Maar jij moet nagaan of die dienstverlener wel een goede werkwijze heeft tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Dat is jouw vergewisplicht. 

Vraag dus wat hun werkwijze is voor je in zee gaat met een bureau. Vraag ook of er software wordt gebruikt die niet kan leiden tot discriminatie.

Ook als je zelf software gebruikt voor werving en selectie, moet je goed onderzoeken of er daardoor geen (onbedoelde) discriminatie ontstaat. Dit valt ook onder je vergewisplicht.

Vergewisplicht kleine werkgever

Als kleine werkgevers, met 25 werknemers of minder, moet je ook voldoen aan de vergewisplicht. Wanneer er bij een inspectie blijkt dat jouw bedrijf niet voldoet aan deze plicht, kan de arbeidsinspecteur eisen dat je een document opstelt en bewaart. In dit document moet staan dat je bent nagegaan of de intermediair een werkwijze heeft voor gelijke kansen bij werving en selectie. Grotere bedrijven moeten altijd zo'n document opstellen en bewaren.

Verdere eisen aan de werkwijze worden nog uitgewerkt en vastgelegd in aanvullende regels. Ook worden er hulpmiddelen voor werkgevers ontwikkeld, zodat je volledig aan de wet kunt voldoen.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Zorg voor gelijke kansen bij werving en selectie in 2023

Het zorgen voor gelijke kansen bij werving en selectie is dus heel belangrijk. Je voldoet daarmee aan de nieuwe wet, maar er zijn nog meer voordelen. Ga er dus nu al mee aan de slag. Dan wordt je bedrijf aantrekkelijk voor meer sollicitanten, klanten, leveranciers en andere partijen.

Gelijke kansen voor sollicitanten, de voordelen:

 • Je bedrijf voldoet aan de wet
 • Je voorkomt boetes
 • Je staat bekend als goede werkgever
 • Je bouwt aan een veelzijdig team
 • De kwaliteit van werk staat centraal
 • Je voorkomt een personeels­tekort

Door nu al open te staan voor sollicitanten met allerlei achtergronden, kenmerken en kwaliteiten kun je het verschil maken met andere bedrijven. Diversiteit op de werkvloer levert nieuwe inzichten op en stimuleert innovatie. Daarom is het een belangrijk onderdeel van je strategische personeels­planning.

Wetten tegen discriminatie 2023

In het huidige arbeidsrecht zijn er ook al belangrijke regels tegen discriminatie. In je vacatures mag je geen onderscheid maken op grond van geslacht, leeftijd, geloof, ras, seksuele gerichtheid of nationaliteit.

Onder bepaalde voorwaarden zijn uitzonderingen toegestaan. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regels voor vacatures en pas je sollicitatieprocedure aan. Zo voorkom je dat je onbedoeld discrimineert.

Verboden vragen aan sollicitant

Vermijd bijvoorbeeld deze 6 verboden vragen tijdens het sollicitatiegesprek.

Rechtsbijstand voor ondernemers

Rechtsbijstand­verzekering

De kans op een conflict is altijd aanwezig en juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je als ondernemer verzekerd van juridische hulp.

Vragen over Wet gelijke kansen en discriminatie

 • Wat zegt de Wet gelijke kansen?

  De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie bevat regels tegen discriminatie. Alle werkgevers in Nederland moeten een werkwijze hebben om discriminatie te voorkomen bij de werving en selectie van personeel. Ook intermediairs, zoals uitzendbureaus en recruiters moeten voldoen aan deze wet. De Arbeidsinspectie gaat controleren of de wet wordt toegepast.

 • Hoe voorkom je discriminatie binnen je bedrijf?

  Het is belangrijk om alert te zijn op (voor)oordelen binnen je onderneming. Daarmee volg je als werkgever nu al de verplichtingen uit de Arbowet. In deze wet staat dat je een goed beleid moet voeren voor psychosociale arbeidsbelasting. Denk daarbij aan pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, stalking en belaging. Ook bij de werving en selectie moet je zorgen voor gelijke kansen. Zo voorkom je discriminatie op de werkvloer.

 • Mag je een oudere sollicitant afwijzen?

  Nee, een kandidaat afwijzen op basis van zijn leeftijd is arbeidsdiscriminatie. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om een sollicitant af te wijzen omdat deze te oud of te jong is. Ieder jaar zijn er verschillende rechtszaken omdat een sollicitant te horen heeft gekregen dat hij of zij 'te oud' zou zijn voor een bepaalde functie. Houd je dus aan de regels bij werving en selectie.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests