Geen verzuim beloning kosten gezond personeel
Geen verzuim beloning kosten gezond personeel

Werknemers die (bijna) nooit verzuimen verdienen waardering

Langdurig zieken. Dat is waar bedrijven zich met hun verzuimbeleid vaak op richten. Nulverzuimers krijgen daardoor niet de aandacht die ze verdienen, terwijl dat wel verstandig is om te doen!

Kort verzuim bedraagt 15% van verzuimkosten

Bijna driekwart van de ziekmeldingen bestaat uit kort verzuim (maximaal 1 week). Denk aan griepjes en ander klein leed. Dit kort verzuim is goed voor 15 procent van de verzuimkosten. Kortdurend verzuim is nadelig voor de medewerker. Het leidt tot onderbreking van het werkritme en het kan zijn dat hij niet goed in zijn vel zit.

Wanneer iemand vaker kort verzuimt is de kans op langdurig verzuim groot. Ook heeft het nadelige gevolgen voor de collega’s. Het verstoort namelijk de planning en de personele bezetting.

Nulverzuimers zijn positief, hoopvol en veerkrachtig

Dan de nulverzuimers. Oftewel, de werknemers die (bijna) nooit verzuimen. Zij hebben te maken met hetzelfde beleid, dezelfde leidinggevende. Alleen zij melden zich niet ziek. Hoe komt dat?

Vaak verkeren zij in goede gezondheid en hebben een hoge arbeidsethos. Ze zijn hoopvol, denken in mogelijkheden en zijn veerkrachtig. Ze weten hun zaken goed te plannen en uit te voeren. Ze zijn vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd om te werken. Ze zijn dan ook het gezonde deel van je team.

Niet zomaar ziekmelden

Hij voelt zich belangrijk. Hij wordt gemist als hij er niet is, zijn teamgevoel is goed. Hij ervaart werkplezier. Redenen voor een medewerker om zich niet ziek te melden. Toch komt dit vooral door zijn persoonlijke kenmerken. Zo leren nulverzuimers tijdens hun opvoeding al vaak dat je ‘je niet zomaar ziekmeldt’.

Natuurlijk hebben nulverzuimers ook met klachten te maken. Alleen zij gaan er anders mee om. Bij een stressvolle situatie leren zij in balans te blijven. Bijvoorbeeld door sociale steun, afleiding of ondersteuning door een professional. Ze zien klachten niet automatisch als reden om zich ziek te melden. Nulverzuimers zoeken altijd een manier om, ondanks hun (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, toch te werken.

Tips voor leidinggevenden

Als leidinggevende is het belangrijk om te zorgen voor een positieve sfeer in het team. Hoe?

  • Door je medewerkers het gevoel te geven dat ze ergens bij horen. Dat ze gemist worden als ze er niet zijn.
  • Geef positieve feedback en spreek je waardering uit.
  • Vraag je nulverzuimers mee te denken over verbinding in het team. Dat kan leiden tot verrassende ideeën.

Nulverzuimers verdienen een schouderklopje. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor anderen. Vraag ook of ze hun verhaal met andere collega’s willen delen. Hoe blijven zij gezond? Hoe weten zij privé en werk goed in balans te houden? En hoe laten zij hun werk niet beïnvloeden bij een life-event?

Kortom, laat de nulverzuimers hun collega’s inspireren! Dan snijdt het mes aan twee kanten.

Folko Jan Wijnholds

Folko Jan is Mfn Mediator, Coach en trainer bij arbodienst Perspectief. “Uit ervaring weet ik wat het betekent als het niet lukt in je functie of in de samenwerking met collega’s of leidinggevenden.” Wat doe je als werknemers een afnemende motivatie en inzet vertonen? Hoe spreek je iemand aan op gedrag, zonder dat de relatie verslechterd? Soms lukt dat niet en dreigt de arbeidsrelatie vast te lopen. In die situaties kan Folko Jan als mediator op een open en onbevooroordeelde wijze partijen helpen om een gezamenlijke oplossing te bereiken. Als coach vindt hij het belangrijk dat iemand weer zicht krijgt op wat hij wil, kan en mag. “Als coach wil ik mensen en organisaties beter, succesvoller maken.”

Whitepapers en online tests