Voor werknemers met zorgtaken:

Werknemers krijgen steeds meer zorgtaken. Zij moeten bijvoorbeeld voor een ziek of hulpbehoevend familielid zorgen. Hoe ga jij hiermee om?

Geef ik betaald verlof
8%
Bied ik meer flexibiliteit
47%
Heb ik niets geregeld
22%
Geef ik onbetaald verlof
22%
Aantal stemmen: 36