Voer jij beoordelingsgesprekken?

Tijdens een beoordelingsgesprek maak je de balans op over het functioneren van een medewerker. Deze gesprekken vinden meestal aan het einde van het jaar plaats. 

Ja, ze zijn al ingepland in mijn agenda
29%
Nee, dat doe ik nooit
18%
O ja, die moet ik nog inplannen
29%
Soms, wanneer ik daar tijd voor heb
23%
Aantal stemmen: 82