Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

BHV samenwerking bedrijven tips
BHV samenwerking bedrijven tips

Samenwerking bij BHV is cruciaal

Regelmatig merk ik dat werkgevers nogal eens ‘vergeten’ dat ze verplicht zijn om samen te werken met andere bedrijven op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Samenwerking is juist heel logisch en noodzakelijk.

Want wat als je moet ontruimen omdat er sprake is van een beginnende brand? Dan lijkt het toch erg logisch dat je de andere gebruikers van een pand of de omliggende bedrijven ook informeert? Toch blijkt dat juist dit onderdeel vergeten wordt in BHV-cursussen en dus ook in de praktijk.

Het is zinvol om samen met bedrijven in de omgeving na te gaan op welke manier mensen, specialismen en middelen kunnen worden ingezet. Zeker als je gezamenlijk in een gebouw werkt of op een terrein van elkaars faciliteiten gebruikmaakt.

Samenwerken, intern én extern

Bij samenwerken op het gebied van BHV kun je denken aan twee verschillende manieren: interne samenwerking en externe samenwerking.

  • Bij interne samenwerking gaat het bijvoorbeeld om de afspraken met beveiligers binnen je bedrijf en op het bedrijfsterrein. Je kunt (een deel van de) BHV-taken aan hen toewijzen.
  • Externe samenwerking kan ook van belang zijn. Denk aan samenwerken met alle bedrijven in een verzamelgebouw, een kantoorcomplex, een winkelcentrum of op een bedrijvenpark.

Samenwerken bij BHV loont!

Of en op welke manier er samengewerkt moet worden staat beschreven in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en in je BHV-plan (bij sommige organisaties beter bekend als het bedrijfsnoodplan).

Naast het beschrijven van de wijze van samenwerking is ook regelmatig samen oefenen aan te raden. Door samen met andere bedrijven te oefenen leer je veel van elkaar, begrijp je elkaar beter en, niet onbelangrijk, weet je elkaar te vinden!

Op deze manier wordt het voor de BHV’ers leuker en leerzamer om hun functie uit te oefenen en kan bovendien bespaard worden op dubbele kosten. Denk aan het samenwerken op het vlak van de BHV-cursussen en -trainingen, het gezamenlijk inkopen van brand- en blusmiddelen en onderhoudscontracten of bijvoorbeeld het samen dragen van de kosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Een goede buur…

Samenwerken op het gebied van BHV is dus leuk, leerzaam en nuttig, en het kan ook nog eens kosten besparen!

Overigens goed om te weten: samenwerking met omliggende bedrijven op het vlak van BHV is verplicht volgens de wet, maar de RI&E moet je als werkgever afzonderlijk maken.

Check dus wat de stand van zaken is van jouw RI&E en BHV-plan. Ga het gesprek aan met je collega-ondernemers, want een goede buur is beter dan een verre vriend.

Henk Meijer

Henk Meijer is geregistreerd Hoger Veiligheidskundige bij arbodienst Perspectief. “Mijn passie is dat alle werkgevers in Nederland een goed arbobeleid hanteren, waardoor hun medewerkers veilig kunnen werken en gezond naar huis gaan aan het einde van hun werkdag!”

Henk weet alles over de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), TRAA, ongevalsonderzoeken, veiligheid cultuur verander trajecten, VGM plannen, BHV, trainingen, blootstellingsonderzoek, PMO, PAGO, keuringen en Arbomanagement systemen. Hij is mede initiator van het Veiligheid Volgsysteem dat Perspectief ontwikkeld heeft. Daarnaast is hij bestuurslid van het Veiligheidsgilde.

Whitepapers en online tests