Schulden personeel helpen 2 wegen
Schulden personeel helpen 2 wegen

Personeel uit de schulden helpen, 2 trajecten

Er zijn verschillende manieren om je werknemers uit de schulden te krijgen. Expert Robbert van Brenkelen beschrijft de twee hoofdtrajecten van schuldhulpverlening.

Een werknemer met schulden kan je bedrijf veel geld kosten. Het is daarom verstandig hem zo snel en efficiënt mogelijk te helpen. Hieronder een uitleg van de trajecten die je werknemer kan doorlopen om uit de schulden te komen. Jij als werkgever kunt hem hierop wijzen en hem ondersteunen waar nodig.

Traject 1, WSNP - het wettelijke traject

Allereerst is er de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is in het leven geroepen om een tweede kans te bieden aan mensen die in de knel kwamen door schulden. Zo'n persoon meldt zich daarvoor bij de gemeente, moet een flinke berg administratie aanleveren en krijgt met wachtlijsten te maken.

Als hij dan al door de rechter toegelaten wordt, krijgt hij een bewindvoerder toegewezen die erop toeziet dat alle regels gevolgd worden en er sprake is van 'goed gedrag'. Daarover volgen tussentijdse rapportages aan de rechter-commissaris en daarna bepaalt de rechtbank of hij inderdaad een schone lei krijgt.

Dat valt nog niet mee…

De WSNP eist ijzeren discipline van de 'saniet' (persoon met schulden). De bewindvoerder bewaakt het belang van de schuldeisers, het duurt minstens drie jaar en er is weinig persoonlijke aandacht. In 2015 verliet slechts 42,7 procent van alle mensen die zich formeel hadden aangemeld de regeling met goed gevolg.

Doelgroep

De WSNP is in een andere tijd ontworpen. De gemiddelde schuldenaar van nu heeft een complexer profiel. We zien bijvoorbeeld dat de groep middeninkomens - waarvan momenteel ruim 20 procent met problematische schulden kampt - vaker in de problemen komt. Denk daarbij aan ondernemers of aan mensen die eigenlijk best in hun koophuis zouden kunnen blijven wonen.

Als je alleen te maken hebt met onbetaalde rekeningen en boetes, kan dat met vakkundige hulp vaak best opgelost worden, zonder het eigen huis te verkopen of het eigen bedrijf te sluiten. Maar als je in het wettelijke WSNP-traject komt, worden alle leningen op dezelfde hoop gegooid met de achterstallige betalingen en dan is verkoop van een huis en/of bedrijf vaak vereist. Het is natuurlijk wat anders wanneer er bij die leningen achterstanden zijn, de woonlasten te hoog zijn (geworden) of het huis 'onder water' staat.

Traject 2, MSNP - het minnelijke traject

Dit is de moderne variant van schuldhulp. Het 'minnelijke traject' rust op twee pijlers; Budgetbeheer en het Crediteurenakkoord. De kracht zit hem in de snelheid van handelen. Omdat de moderne schuldhulpverlener zelf ondernemer is, begrijpt hij het belang van snel werken. En van actie op meerdere fronten. Daarvan profiteer jij als werkgever en ook je personeels­lid met schulden.

Maatwerk, daar gaat het om

Het minnelijke traject is geen muurvaste reeks procedures, maar maatwerk dat erop gericht is een overeenkomst met de schuldeisers te sluiten. Bijvoorbeeld bij afkoop van schulden is het voor de schuldeiser een kwestie van gunnen. Dan sta je sterker als je vertegenwoordigd wordt door een betrouwbare partner.

Beheer op basis van betrouwbaarheid

Voorwaarde voor een duurzame oplossing voor werknemers met schulden is Budgetbeheer. Het inkomen van de werknemer komt op zijn beheersrekening binnen, de budgetbeheerder betaalt daarvan de vaste lasten en de aflossing van de schulden. Schuldeisers kunnen er zo op rekenen dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk nagekomen zullen worden. En de schuldenaar krijgt per week of per maand leefgeld overgemaakt op een aparte huishoudrekening. Over dat geld kan hij dan vrij beschikken.

Coaching naar financiële verantwoordelijkheid

Coaching gedurende het gehele traject zorgt ervoor dat iemand na de periode van budgetbeheer voortaan goed met zijn geld omgaat. Sommigen geven er na aflossing van de schulden de voorkeur aan het zo te houden; Betalingen, vaste lasten en sparen worden voor ze geregeld en ze krijgen het overige als leefgeld om vrij te besteden. Zo gaan ze niet weer in de fout en is er altijd een gezonde financiële huishouding.

Speciale trajecten voor ondernemers met schulden

De komende tijd zal ik ook uitgebreid ingaan op efficiënte trajecten voor ondernemers om de financiële sores achter te laten, en verder te gaan met je (ondernemende) leven.

Voorbeeld: Je bent een succesvol ondernemer, je werkt daarvoor zo hard dat je partner op een dag zegt: 'schat, ik voel me zo alleen, laten we gaan scheiden'. Heb je dan eigenlijk enig idee wat dat voor gevolgen heeft voor je onderneming?

Robbert van Brenkelen

Robbert van Brenkelen is Business Development- & B2B manager voor Cortdaed Debt Management & Coaching, een moderne schuldhulpverlener met ruim 1100 betalende cliënten en 50 werknemers. In deze functie werkt hij samen met topmensen op HR-gebied om bij de grote bedrijven en organisaties in Nederland het schuldenprobleem op de agenda te zetten, zodat de medewerkers beter presteren, minder ziek zijn en positiever in het leven staan.
Robbert heeft meer dan dertig jaar ervaring als ondernemer en manager.
Contact: robbert@cortdaed.nl, 06-107 235 93.

Whitepapers en online tests