Motivatie werknemers
Motivatie werknemers

Help, mijn team is gedemotiveerd!

Hoe houd je werknemers gemotiveerd zonder loonsverhogingen of promoties? Expert Wilma Kuipers geeft tips om je medewerkers gemotiveerd te houden.

Wat kun je als manager doen om in deze tijd je mensen gemotiveerd te houden en het beste uit je team te halen? Anders gezegd: hoe motiveer je medewerkers als je geen gouden bergen meer in het vooruitzicht kunt stellen en mensen er misschien zelfs financieel op achteruitgaan?

Het goede nieuws is dat veel mensen gevoelig zijn voor prikkels die niet direct met geld of ambitie samenhangen, maar met andere zaken die het werk leuk maken. Vier tips voor een andere benadering van je team:

1. Ken jezelf

Goede teamprestaties beginnen bij jezelf. Stel jezelf daarom als eerste de vraag: wie ben ik, wat voor leider ben ik en wat is mijn rol in het team? Kan ik mijn team wel motiveren? Hoe kom ik op mijn mensen over? Weten waar je kracht zit, is ook weten wanneer je beter een stap opzij kunt doen en iets aan een ander kunt overlaten. Je zou niet de eerste leidinggevende zijn die zijn mensen onbewust en onbedoeld in de weg zit. Als je eigen rol in het speelveld helder is, en je weet wat je mensen van jou nodig hebben om goed te kunnen functioneren (en omgekeerd), dan heb je een eerste sleutel tot goede teamprestaties in handen.

2. Ken je team

Wat hebben je mensen nodig? Wat drijft hen? Met inzicht in motivatie en drijfveren kan het werk van teamleden sneller en beter onderling worden afgestemd. Wie zijn je teamleden en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Kennen ze elkaar goed, weten ze van elkaar waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden? De kunst is te ontdekken wat iemand persoonlijk drijft en motiveert en daarop taken en rollen af te stemmen. Met die kennis kan een team tot grote(re) hoogten komen en is het team beter op veranderingen voorbereid.

3. Schenk verantwoordelijkheid en vertrouwen

Misschien wel de moeilijkste stap voor veel leidinggevenden: medewerkers zelf verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, bijvoorbeeld door meer te delegeren. Ondernemers als Ricardo Semler van Semco of, dichter bij huis, het Nederlandse financieel adviesbureau Finext, laten zien dat dit niet alleen voor de medewerkers motiverend werkt, maar dat het ook tot uitstekende bedrijfsresultaten kan leiden.

In deze organisaties bepalen medewerkers zelf bijvoorbeeld hun werktijden, baas en salaris. Er wordt samengewerkt op basis van vertrouwen en openheid. Die kernwaarden zijn belangrijker dan structuren. De gedachte hierachter is dat als je mensen eigen verantwoordelijkheid geeft, ze meer gemotiveerd zijn om hun taken en activiteiten tot een goed resultaat te brengen. En dat werkt, zo blijkt.

4. Ga aan de slag

Natuurlijk ben je niet in één dag waar Semco en Finext nu staan; zij hebben jaren gewerkt aan hun huidige organisatiemodel en dit steeds verder verfijnd. Daarnaast ben je afhankelijk van je organisatie(cultuur). Maar, een stap in de richting is zeker mogelijk. Kijk bijvoorbeeld eens samen met je team hoe de taken het best kunnen worden verdeeld, hoe je mensen daarin het best kunnen worden ondersteund, welke mate van verantwoordelijkheid ze wel en niet willen dragen of aankunnen et cetera.

Zo ontstaat er een nieuwe dynamiek waarmee niet alleen jij als manager, maar het team als geheel, het beste uit zichzelf kan halen. Ik geloof dat als medewerkers kunnen doen wat hen echt motiveert, ze niet vast blijven zitten in een keurslijf van bonussen en vastigheid, maar andere bronnen van plezier in het werk aanboren. En daar worden ze niet alleen zelf gelukkiger van, maar het laat ook team en organisatie beter functioneren.

Wilma Kuipers

Wilma Kuipers is partner en mede-eigenaar van Profile Dynamics. Zij heeft een achtergrond op het gebied van life sciences. Met haar oud-collega Hans de Jong ontwikkelde ze de methode Profile Dynamics® om mens en werk dichter bij elkaar te brengen. Het geeft werknemers inzicht in hun persoonlijke drijfveren en organisaties meer grip op de factor ‘mens’. Voor beiden een win-win.

Whitepapers en online tests