Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken

Vergroot het succes van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken kent wisselende successen. Vaak ontstaan problemen als bedrijven bij de invoering onvoldoende rekening houden met de drijfveren van hun personeel. Expert Wilma Kuipers legt uit hoe je dat voorkomt.

Veel bedrijven zien de voordelen van Het Nieuwe Werken. Ze gaan ermee aan de slag, omdat het kan leiden tot effectiever en efficiënter werken, betere kennisdeling en aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast is de besparing op kantoorruimte een mooi bijkomend voordeel.

Wat is Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken is een overkoepelende term voor een nieuwe manier van werken. Hierbij gebruiken werknemers onder meer verschillende soorten ICT-middelen, werken ze op verschillende locaties anders dan het kantoor en is sprake van flexibiliteit in werktijden.

Uit recent onderzoek van Profile Dynamics en TNO blijkt echter dat het effect van Het Nieuwe Werken op de beoogde voordelen niet zelden achterblijft. Zo kunnen werknemers anders reageren dan voorzien op de genomen maatregelen, waardoor de resultaten uiteindelijk tegenvallen.

Drijfveren van werknemers

Veel bedrijven ondervinden dat wanneer Het Nieuwe Werken ergens anders fantastisch werkt, dit geen garantie is voor succes in de eigen organisatie. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het door de ene afdeling of werknemer wordt toegejuicht, terwijl de haren bij de ander recht overeind gaan staan.

Uit het eerder genoemde onderzoek komt naar voren dat het verstandig is om bij de invoering geen one-size-fits-all-aanpak te kiezen. Het is bij andere of nieuwe manieren van werken juist beter om rekening te houden met de cultuur van het bedrijf en de drijfveren van individuele werknemers.

Vragen voor werkgevers

Voor een succesvolle invoering moeten werkgevers zich twee vragen stellen over Het Nieuwe Werken:

Wat wil ik met de invoering ervan bereiken?

Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar een middel om ergens te komen. Als het antwoord bestaat uit meerdere doelstellingen, breng er dan een rangorde in aan. Niet elk doel bereik je namelijk op dezelfde manier. Het Nieuwe Werken is ook geen middel om overal tegelijk te komen.

Wat drijft mijn werknemers?

Met deze vraag kun je Het Nieuwe Werken afstemmen op je personeel. Het is daarbij interessant om naast het gedrag van je werknemers ook de achterliggende redenen te bestuderen. Je kijkt dan niet alleen naar de mate waarin zij gebruikmaken van bepaalde faciliteiten, maar ook naar hun intrinsieke motivatie of drijfveren. Ook kun je de manier van werken beter laten aansluiten op de voorkeuren van werknemers.

Zeven drijfveren

De intrinsieke motivatie of drijfveren van je personeel zijn essentieel bij Het Nieuwe Werken. Die bepalen namelijk waarom je werknemers er affiniteit mee hebben en hoe dat doorwerkt in hun gedrag. De bij dit onderzoek gebruikte drijfverenanalyse meet de voorkeuren die mensen hebben voor de volgende zeven drijfveren:

  • Paars: drijfveer die staat voor het zoeken naar veiligheid en geborgenheid
  • Rood: wil macht en hecht aan daadkracht en snelheid
  • Blauw: staat voor een hang naar orde en structuur en betrouwbaarheid
  • Oranje: vertegenwoordigt drijfveren als competitie, winnen en doelgerichtheid
  • Groen: wordt gemotiveerd door sociale verbinding en harmonie
  • Geel: staat voor vrijheid, creativiteit, vernieuwing
  • Turkoois: zoekt naar rust door relativering, in het besef dat alles met elkaar samenhangt

Mensen met een sterk blauwe drijfveer bijvoorbeeld hebben behoefte aan heldere plannen, regels en duidelijke afspraken. Zijn die er niet, dan kunnen zij het gevoel krijgen dat het in de organisatie een rommeltje is. Mensen met sterke gele en oranje drijfveren hechten juist veel minder aan structuur en stellen de mogelijkheid om zelf tijd en werk in te delen op prijs.

Verleid je werknemers

Het is de kunst om te ontdekken wat je werknemers drijft, zodat je er rekening mee kunt houden in je manier van leidinggeven. Mensen werken namelijk harder voor een leidinggevende die hen ondersteunt in hun werk en de werknemer centraal stelt. Met een dergelijke leidinggevende waarderen zij hun bedrijf ook meer.

Deze manier van leidinggeven sluit aan bij wat mensen willen en nodig hebben. Met de hiervoor genoemde drijfverenanalyse heb je een belangrijk hulpmiddel in handen om Het Nieuwe Werken af te stemmen op je werknemers. Zo verleid je ze tot gedrag dat zij plezierig vinden en parallel loopt aan het belang van de organisatie.

Wilma Kuipers

Wilma Kuipers is partner en mede-eigenaar van Profile Dynamics. Zij heeft een achtergrond op het gebied van life sciences. Met haar oud-collega Hans de Jong ontwikkelde ze de methode Profile Dynamics® om mens en werk dichter bij elkaar te brengen. Het geeft werknemers inzicht in hun persoonlijke drijfveren en organisaties meer grip op de factor ‘mens’. Voor beiden een win-win.

Whitepapers en online tests