Inspectie SZW, vriend of vijand?

Dankzij het regeerakkoord worden er miljoenen extra per jaar vrijgemaakt voor handhaving door de Inspectie SZW. Waarom? Expert Henk Meijer ging op onderzoek uit.

De oplopende investering is conform het Inspectie Control Framework (ICF). In dit ICF zijn diverse scenario’s uitgewerkt waarmee de Inspectie SZW het parlement heeft aangegeven welke inzet met welk budget mogelijk is.

Budget voor beter toezicht

'De Inspectie wordt dus fors versterkt', zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers. 'De handhavingsketen wordt hiermee in staat gesteld om beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en het intensiever aanpakken van schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting.'

De komende jaren wordt het budget voor de handhavingsketen van de Inspectie fasegewijs vergroot:

  • 2018 – 13 miljoen
  • 2019 – 25 miljoen
  • 2020 – 31 miljoen
  • 2021 – 38 miljoen
  • 2022 – 50 miljoen

Werknemer zelf verantwoordelijk?

Regelmatig heb ik discussies met werkgevers en ondernemers die stellen: 'Maar de werknemer heeft toch ook verantwoordelijkheden? Hij is toch ook aansprakelijk als hij bewust iets nalaat? Vaak gaat het hier om het niet (juist) dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals helmen, veiligheidsschoenen, handschoenen, mondkapjes, etc. ‘Ik heb mijn medewerkers hier al tig keer op aangesproken, maar wat ik ook zeg, ze blijven die dingen gewoon niet dragen…'

Een andere ondernemer geeft aan: 'Ik kan ze daarom toch ook niet naar huis sturen? Ik heb de mensen hard nodig en ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Ik laat mijn mensen tegenwoordig een briefje tekenen als ze bepaalde PBM’s niet willen dragen, ik geef hier dan toestemming voor maar wijs mensen er wel op dat ze zelf verantwoordelijk zijn', gaf een ondernemer aan.

Veiligheid en wetgeving niet omzeilen

Laatst had ik geen zin om de veiligheidsgordel in mijn auto te dragen, ik had lekker getafeld en alles zat voor mijn gevoel veel te strak. Ik heb mijn vrouw een briefje laten opstellen met daarop: ‘Henk hoeft vandaag geen veiligheidsgordel te dragen', datum, was getekend, enz. Benieuwd hoe meneer agent zal reageren als ik hem dit briefje laat zien…

Als werkgever ben en blijf je altijd eindverantwoordelijk, de wetgeving mag eenvoudig niet ‘omzeild’ worden. Ik adviseer dus onder andere om altijd een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie te hebben (en te houden!) en een goed beleid op PBM’s waarin voorlichting en toezicht goed beschreven staan. Zo houd je de inspecteur van SZW te vriend en voorkom je dat het jou vijand wordt.

En medewerkers die dan toch de PBM’s niet willen dragen zul je denken? Deze werknemers zou ik aangeven dat ze blijkbaar niet langer voor je bedrijf willen werken… Het dragen van de PBM’s hoort nou eenmaal bij deze job, punt uit!

Henk Meijer

Henk Meijer is geregistreerd Hoger Veiligheidskundige bij arbodienst Perspectief. “Mijn passie is dat alle werkgevers in Nederland een goed arbobeleid hanteren, waardoor hun medewerkers veilig kunnen werken en gezond naar huis gaan aan het einde van hun werkdag!”

Henk weet alles over de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), TRAA, ongevalsonderzoeken, veiligheid cultuur verander trajecten, VGM plannen, BHV, trainingen, blootstellingsonderzoek, PMO, PAGO, keuringen en Arbomanagement systemen. Hij is mede initiator van het Veiligheid Volgsysteem dat Perspectief ontwikkeld heeft. Daarnaast is hij bestuurslid van het Veiligheidsgilde.

Whitepapers en online tests