Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid

Coachen op duurzame inzetbaarheid

Wil je ook duurzaam inzetbare medewerkers? Het is mogelijk om je personeel hierin te begeleiden. Expert Karen Hitters van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) geeft enkele aandachtspunten.

Wil je met je bedrijf aan de slag met de onderwerpen vitaliteit, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid of het terugdringen van het ziekte­verzuim? Bijvoorbeeld met een gezondheidsprogramma? Bedenk dan dat je als leidinggevende een coach bent voor je bedrijf en de individuele werknemers.

Vergelijk je rol met de coach van een voetbalteam. Hoe behaalt die successen met zijn spelers? Hoe zorgt die ervoor dat de teamleden en het team duurzaam inzetbaar zijn en successen behalen?

In het kort zijn enkele randvoorwaarden te noemen voor een succesvol team:

  • een duidelijk (team)doel stellen
  • een gestructureerde voorbereiding treffen
  • iedereen inzetten op zijn talent en dat verder ontwikkelen
  • luisteren naar de verschillende individuen en behoeften in een team
  • aanspreken op individuele verantwoordelijkheden en teamverantwoordelijkheden

BRAVO-aanpak

De bovenstaande randvoorwaarden kun je als uitgangspunt nemen bij een gezondheidsprogramma voor je bedrijf. Een van de (relatief) bekende aanpakken hiervoor is de zogenaamde BRAVO-aanpak: Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol, Voeding en Ontspanning. Hiermee werk je volgens een stappenplan aan verschillende gezondheidsgerelateerde thema’s.

Onderzoek en praktijk

Meerdere organisaties hebben inmiddels ervaring opgedaan met de BRAVO-aanpak. Een voorbeeld hiervan is het Zweedse bedrijf SCA in Cuijk (voorheen Georgia Pacific). De BRAVO-aanpak hielp de medewerkers van dit bedrijf bij het verbeteren van hun gezondheid.

Uit onderzoek naar de BRAVO-aanpak en uit de praktijk valt alvast het een en ander op te maken. Zo is een van de succesfactoren een gedreven projectleider (coach) met voldoende tijd. Daarnaast moeten initiatieven laagdrempelig en structureel zijn. Dat wil zeggen dat zij aansluiten bij de dagelijkse praktijk en behoeften van de deelnemers, in het DNA van de organisatie terechtkomen en niet eenmalig zijn.

Motieven

De naam BRAVO suggereert dat je er bent als je aan deze (gezondheids)thema’s aandacht besteedt bij je personeel, maar dat is niet zo. Want welk doel streef je na? Hoe kun je daar met je initiatieven aan bijdragen? Hoe zorg je ervoor dat het in alle haarvaten van je bedrijf terechtkomt en niet bij losse projecten of leuke activiteiten blijft?

Welke strategie volgt je bedrijf? Gaat het puur om de cijfers, zoals het terugdringen van het ziekte­verzuim en het vergroten van de productiviteit? Of is het werkgeversimago de drijvende kracht?

Tips

  • Breng een koppeling aan met je bedrijfsstrategie: Door vanuit een breder kader te denken, stap je niet in de valkuil van ad-hocsuccessen. Sluit daarom aan bij de taal van het bedrijf. Zorg ervoor dat duurzame inzetbaarheid of gezondheidsmanagement geen losstaand project is.
  • Luister goed naar de behoeften van je werknemers: Vergeet niet dat mensen individuen zijn. Luister naar hun motieven om aan hun gezondheid te werken en analyseer hun behoeften.
  • Wees blij met kleine stapjes: Verwacht niet dat iedereen alles meteen doet. Stel daarom niet te ambitieuze doelen. Gedragsverandering kost namelijk tijd en trekt zich niets aan van je planning.

Karen Hitters

Karen Hitters werkt als adviseur bij het Kenniscentrum Sport. Zij is expert op het gebied van bewegen op het werk, gezondheidsmanagement en gedragsverandering.

Whitepapers en online tests