Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Ketenregeling contracten
Ketenregeling contracten

Hoe werkt de ketenregeling bij arbeidscontracten?

De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijk contract overgaat in een vast contract. Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wettelijke regeling. Expert Tjeerd Poot legt uit hoe de regeling werkt.

Een tijdelijk contract gaat over in een vast contract als sprake is van een keten van meer dan drie tijdelijke contracten. Het vierde contract geldt dan als aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet tussen deze tijdelijke contracten niet meer dan zes maanden zitten.

Een tijdelijk contract gaat ook over in een vast contract als de keten van tijdelijke contracten een periode van 24 maanden* heeft overschreden. Met ingang van de dag waarop die periode is verstreken, geldt het laatste contract als aangegaan voor onbepaalde tijd.

* In 2020 is de ketenregeling uitgebreid naar 3 contracten in 3 jaar tijd. Dus 36 maanden in plaats van 24.

Ketenregeling 2023 en 2024

In 2024 worden de regels waarschijnlijk weer aangepast. Lees meer over de ketenbepaling in 2023 en 2024.

Voor het berekenen van de periode van 24 maanden tellen tussenpozen mee, tenzij deze langer zijn dan zes maanden. Ook hier geldt dat de keten opnieuw start als de tussenpoos langer heeft geduurd dan zes maanden.

Opvolgend werkgeverschap

Een keten geldt in beginsel tussen een werkgever en een werknemer. Stapt een werknemer over naar een andere werkgever, dan start bij de andere werkgever een nieuwe keten. Dit is anders wanneer de nieuwe werkgever als een 'opvolgend werkgever' kan worden beschouwd. Van opvolgend werkgeverschap is sprake als de werknemer hetzelfde werk blijft doen (oftewel 'wanneer de werkgevers ten aanzien van de arbeid worden geacht elkaars opvolger te zijn').

Het standaardvoorbeeld is het geval waarin een uitzendkracht na zijn periode van uitzending in dienst treedt bij het bedrijf waar hij naar uitgezonden was en hetzelfde werk blijft doen. In dat geval is het bedrijf de opvolgend werkgever.

Anders dan voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het daarbij niet meer van belang of de opvolgende werkgever bekend is met de persoon en geschiktheid van de werknemer.

Bijvoorbeeld: als een bedrijf failliet gaat en wordt doorgestart door een ander (die niet bekend is met 'hoe de werknemer is en doet'), en de werknemer blijft hetzelfde werk doen, dan was er voorheen geen, maar nu wel sprake van opvolgend werkgeverschap.

Uitzonderingen ketenregeling

Het is niet mogelijk om zelf af te wijken van de wettelijke ketenregeling. Dus ook als je met een werknemer afspreekt dat een contract voor bepaalde tijd zal gelden, geldt deze voor onbepaalde tijd als dit zo volgt uit de ketenregeling. In de wet zijn wel enkele uitzonderingen gemaakt:

Vierde contract van drie maanden

Bij wijze van uitzondering geldt een vierde contract in een keten die een periode van 24 maanden heeft overschreden toch voor bepaalde tijd in plaats van voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet worden voldaan aan drie eisen:

  • het contract moet direct aansluiten op het derde contract
  • het contract moet zijn gesloten door dezelfde partijen (geen opvolgend werkgever)
  • het contract mag niet langer duren dan drie maanden.

Beroepsbegeleidende leerweg

De ketenregeling is niet van toepassing op arbeids­overeenkomsten die zijn aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dit is een leerweg die sommige deelnemers in het mbo volgen. Wanneer een bbl-arbeids­overeenkomst wordt opgevolgd door een reguliere arbeids­overeenkomst, start dan pas de keten.

Bijbaantjes

Bij bijbaantjes kan sprake zijn van een uitzondering. De ketenregeling is namelijk niet van toepassing op arbeids­overeenkomsten met werknemers die nog geen 18 jaar zijn en gemiddeld minder dan 12 uur per week werken. Als een werknemer gedurende een tijdelijk contract 18 jaar wordt, geldt vanaf dat moment het contract als eerste in de keten.

Uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten geldt een eigen ketenregeling. Deze is opgenomen in de cao (de ABU-cao of NBBU-cao).

Profvoetballers

De regering heeft voor enkele bedrijfstakken bij wijze van hoge uitzondering bepaald dat daarvoor de ketenregeling niet geldt. Een voorbeeld daarvan is de professionele voetballerij.

Geheugensteuntje: 3x2x6-regel

De 3x2x6-regel is een geheugensteuntje voor de ketenregeling. De cijfers betekenen het volgende:

  1. De drie staat voor drie tijdelijke contracten, waarna het vierde contract voor onbepaalde tijd geldt.
  2. De twee staat voor de periode van 24 maanden, oftewel twee jaar. Daarna wordt een reeks van tijdelijke contracten omgezet in een vast contract.
  3. De zes staat voor de maximumduur van een tussenpoos om een keten niet te verbreken.

Voor de invoering van de Wwz op 1 juli 2015 was sprake van een 3x3x3-regel. Sindsdien is er eerder sprake van een vast contract: al na twee jaar in plaats van na drie jaar. Bovendien duurt het sinds 1 juli 2015 langer voordat een keten is doorbroken: zes maanden in plaats van vier maanden.

Lopende ketens van voor de Wwz

Het is mogelijk dat je te maken hebt met lopende ketens van voor de Wwz. Bijvoorbeeld als je al medewerkers met tijdelijke contracten in dienst hebt. Om te beoordelen of je een contract nog voor bepaalde tijd kunt aangaan, moet je bezien hoever de keten is gevorderd.

Sinds 1 juli 2015 wordt dit beoordeeld naar nieuw recht (3x2x6 in plaats van 3x3x3). Bij twijfel is het goed om dit door een jurist te laten controleren.

Tjeerd Poot

Tjeerd Poot is senior arbeids­recht­specialist bij Poot Arbeidsrecht. Hij heeft zich toegelegd op de ontwikkelingen binnen het ontslagrecht. Een van zijn specialismen is de Wet werk en zekerheid en Wet dba. Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Tjeerd of kijk op de website van Poot Arbeidsrecht.

Whitepapers en online tests