Cybercrime MKB beveiliging
Cybercrime MKB beveiliging

51% MKB niet bang voor cybercrime

Meer dan de helft van de ondernemers in Nederland is niet bang voor cybercrime. Daarnaast weet ruim 17% niet eens wat het is.

Dat blijkt uit een poll van Ondernemen Met Personeel, ingevuld door 196 ondernemers en leidinggevenden.

Geen angst voor cybercrime

Net iets meer dan de helft van de respondenten (51%) zegt geen angst te hebben voor cybercrime. 31,6% is wel 'bang' voor dit fenomeen.

Toch is cybercrime een reëel gevaar. Ook als je een klein bedrijf hebt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de helft van de kleine ondernemers al eens het doelwit was van cybercrime. Ongeveer twintig procent van de ondernemers werd ook daadwerkelijk getroffen.

Cybercrime onbekend

Opvallend genoeg geeft ruim 17% van de ondernemers en leidinggevenden aan dat zij niet weten wat cybercrime is. 

Cybercriminaliteit

Bescherm je tegen cybercrime

Kleine bedrijven zijn steeds vaker het doelwit van cybercriminelen. Bescherm je bedrijf tegen hacks en datadiefstal.

Wat is cybercrime dan precies?

Cybercrime is het doelmatig aanvallen van computers. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld door het verspreiden van virussen of het blokkeren van bepaalde bestanden. Als je het slachtoffer wordt van cybercrime kan dit grote gevolgen hebben voor je bedrijf.

Voorbeelden van cybercrime zijn phishing, hacking, malware, ransomware en DDoS-aanvallen. Cybercrime kan leiden tot financiële schade, ontevreden klanten en reputatieschade. Je kunt zelfs aansprakelijk gesteld worden omdat er klant- of personeels­gegevens zijn gestolen.

Tips voor ondernemers

Gelukkig kun je veel doen om cybercrime te voorkomen en de schade te beperken. Benut de volgende tips voor ondernemers in het MKB. Klik op de link voor meer informatie:

Meest gelezen

Personeels­dossier en privacy, hoe zit dat?

Als werkgever ben je verplicht om van alle werknemers een personeels­dossier bij te houden. Je personeel moet erop kunnen vertrouwen dat je zorgvuldig met die gegevens omgaat en dat niet zomaar iedereen erbij kan. Hoe zit het met de privacywetgeving?

AVG en zieke werknemer, wat zijn de regels?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. Wat mag jij als werkgever van een zieke werknemer vragen en vastleggen? En wat mag niet?

Hoe lang bewaar je werknemers­gegevens en personeels­dossiers?

In de loop van de tijd verzamel je als werkgever veel informatie over je werknemers. Hoe lang mag je die gegevens eigenlijk bewaren? Of, in sommige gevallen: hoe lang moet je werknemers­gegevens en personeels­dossiers bewaren? Lees meer over de wettelijke bewaartermijn en bewaarplicht.

Whitepapers en online tests