Advies nodig over risico's rond arbeidsongeschiktheid?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Fysieke belasting rugpijn werk ergonomie tips personeel kantoor
Fysieke belasting rugpijn werk ergonomie tips personeel kantoor

5 tips om fysieke belasting aan te pakken

Klachten aan het bewegingsapparaat. Ze vormen een veel voorkomende oorzaak van ziekte­verzuim. Hoe kun je zulke klachten beperken? Tips van expert Ad van Zundert.

Bewegingsapparaat?
Een derde van de arbeidsongeschiktheid (WAO-intrede) komt door klachten aan het bewegingsapparaat. Te zwaar tillen, te veel dragen, werken met trillend gereedschap of een ongunstige werkhouding kunnen oorzaken zijn. Maar ook fysieke onderbelasting (te weinig bewegen of te lang zitten) is ongezond.

1. Zorg voor een actuele RI&E

Breng alle fysieke belasting in kaart en beschrijf de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Dit doe je bij het maken van de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Je kunt dan letten op de soort fysieke belasting (fysiek zwaar, repeterend werk, ongunstige werkhoudingen of statische belasting van mensen) maar ook op de hoeveelheid, de duur en de grootte van de werkzaamheden. Als je weet welke risico’s en gevolgen er bij jou in het bedrijf aanwezig zijn, kun je gerichte maatregelen bedenken om fysieke belasting te verlichten.

2. Doe verdiepende onderzoeken

Gelukkig hoef je niet alles zelf te bedenken. TNO heeft gratis beoordelingstools ontwikkeld die je kunt gebruiken voor indicatief onderzoek, als aanvulling op de RI&E. Namelijk:

 

  • De checklist fysieke belasting (CFB). Hiermee krijg je snel een indicatie van de mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. Let op: deze checklist vervangt je RI&E niet.
  • Heb je een bedrijf met vooral beeldschermwerkplekken? Ook dan kunnen je werknemers last krijgen van fysieke belasting. Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kun je nagaan of de werkzaamheden binnen jouw kantoor op een gezonde manier worden uitgevoerd.

3. Kijk naar de arbocatalogus

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een kaderwet. Er staat dus niet in hoe je dingen moet doen maar wel welke resultaten je moet bereiken. Wil je maatregelen en voorbeelden weten? Kijk dan eens naar de arbocatalogus die bij jouw branche hoort.

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe zij invulling geven aan gezond en veilig werken. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken binnen de branche waartoe jouw bedrijf behoort (bijvoorbeeld gezondheidszorg, kleinmetaal etc.). 


4. Schakel professionals in

Bij fysieke belasting is het belangrijk om de juiste experts in te schakelen. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Die is altijd betrokken bij het in kaart brengen van de risico’s.

Voor de oplossing zal hij vaak samenwerken met bijvoorbeeld een ergonoom op het gebied van fysieke belasting en werkhouding. De ergonoom kan ook meekijken op de werkvloer en een werkplek goed instellen of de juiste hulpmiddelen adviseren of, nog beter, jou of jouw werknemers opleiden zodat ze het zelf kunnen doen.

5. Geeft voorlichting aan je personeel

Nu heb je alle risico’s in beeld gebracht, de juiste maatregelen getroffen en de beste hulpmiddelen aangeschaft. Dan ben je er nog niet.

Soms zien we dat de nieuwste hulpmiddelen worden aangeschaft maar dat wordt vergeten om goed uit te leggen hoe ze werken. Of er is maar één persoon in het hele bedrijf die het apparaat goed kan bedienen. Dan creëer je eigenlijk weer onveilige situaties.

Voorlichting is ook een verplichting van de werkgever. Dus als goed 'huisvader', geef je ook (herhaaldelijk) voorlichting. En in de Arbowet staat ook: de werknemer is verplicht de instructie op te volgen.

Ad van Zundert

Ad van Zundert is al geruime tijd als veiligheidskundige werkzaam in de arbozorg en sinds 2007 werkzaam bij ArboNed. Als veiligheidskundige en consultant voert hij naast veiligheidskundige werkzaamheden ook de RI&E uit, vaak samen met zijn klanten. Daarnaast verzorgt Ad als trainer de cursus preventiemedewerker.

Whitepapers en online tests