Beoordelen werknemers gesprekken
Beoordelen werknemers gesprekken

De kunst van beoordelen, richt je op output

Het beoordelingsgesprek is en blijft lastig. Je doet tenslotte waarderende uitspraken over een werknemer. Dit kan gevoelig liggen. Het is daarom van belang om zo objectief mogelijk te blijven. Zo pak je het aan.

Maak je beoordelingsfouten, dan kunnen beoordelingsgesprekken meer kwaad dan goed doen. Om dit te voorkomen moet je de beoordelingscriteria scherp formuleren. Immers, helderheid vooraf voorkomt gekissebis achteraf. 

Op die manier kunnen jouw werknemers je feedback begrijpen en aannemen, zichzelf verbeteren en gemotiveerd raken. En dan kun jij je team optimaal laten presteren.

Gebruik een gratis beoordelingsformulier.

Beoordelingscyclus van 3 gesprekken per jaar

In veel organisaties maken plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken deel uit van de jaarlijkse beoordelingscyclus

Tijdens het planningsgesprek formuleer je doelstellingen en maak je afspraken voor de komende beoordelingsperiode. Deze doelstellingen of afspraken kun je baseren op het afdelingsplan, de functiebeschrijving, het competentieprofiel of de voorgaande beoordeling.

Tijdens het beoordelingsgesprek beoordeel je vervolgens in hoeverre de doelstellingen of afspraken zijn gerealiseerd. Tussentijds houd je de voortgang van deze afspraken in de gaten tijdens het zogenoemde voortgangsgesprek of functioneringsgesprek.

De belangrijkste kenmerken van de 3 gesprekken:

1. Planningsgesprek

2. Functioneringsgesprek

3. Beoordelingsgesprek

Tweerichtingsverkeer.Tweerichtingsverkeer.Eenrichtingsverkeer.
Gericht op de toekomst.Gericht op verleden en heden.Gericht op verleden en toekomst.
Resulteert in duidelijke doelstellingen en afspraken.Bewaking van de voortgang. Eventueel nieuwe doelstellingen en afspraken maken.Beoordeling mate van realisatie doelstellingen en afspraken.

Objectief beoordelen, 3 tips

Om tot een zo objectieve mogelijke beoordeling te komen met je werknemers helpt het om de volgende drie tips aan te houden:

 1. Beoordelen op output (maak altijd SMART-doelstellingen)
 2. Geef DOE-feedback het gehele jaar door over de voortgang van de realisatie van de doelen (DOE = Duidelijk, Open en Eerlijk feedback)
 3. Maak geen beoordelingsfouten

Beoordeel je werknemers op output

Beoordelen op output (resultaat) vraagt om een specifiek en gedetailleerd beeld van wat je concreet verwacht van je werknemer. Er zijn drie soorten doelen, van algemeen naar concreet, waarmee je deze verwachtingen kunt concretiseren:

 1. ER-doelen / vergrotende trap doelen
  Doelen zoals beter, goedkoper en klantgerichter. Een ER-doel is een algemeen uitgangspunt. Deze doelen zijn na te streven, maar ze zijn niet erg concreet.
 2. MAGIE-doelen
  Doelen die Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend zijn. Een MAGIE-doel zet werknemers in beweging.
 3. SMART-doelen
  Doelen die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Een SMART-doel geeft aan wanneer welke resultaten bereikt moeten zijn.

Bij beoordelen is het SMART-principe aan te bevelen. Daarmee voorkom je namelijk dat er een discussie ontstaat over wat nu exact onder een beoordelingsnorm of doelstelling wordt verstaan.

Voorbeelden oordelen op output

Wat voor concrete doelen kun je gebruiken om je medewerker te beoordelen? Een aantal voorbeelden:

 • Gerealiseerde besparingen.
 • Afkeuringen door kwaliteitsgebreken.
 • Bereikbaarheid.
 • Aantal en type klachten en manier van afhandelen.
 • Wachttijden aan balie of kassa.
 • Omzet per afdeling/artikel.
 • Foutenpercentage.
 • Binnen de tijd afronden van projecten.
 • Aantal declarabele uren.
 • Succesvolle ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

 

Jacco van den Berg

Jacco van den Berg, bedrijfseconoom, is van mening dat focus op sterke punten, het vergroten van het werkplezier, het aanboren van energiebronnen en autonomie op een positieve wijze bijdragen aan de prestaties en de ontwikkeling van werknemers en de groei en bloei van organisaties.

Whitepapers en online tests