Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Ziekteverzuim terugdringen bedrijf
Ziekteverzuim terugdringen bedrijf

Hoe kun je het ziekte­verzuim in je bouwbedrijf terugdringen?

In deze belangrijke vraag zijn de verzuim­coaches van De Goudse gespecialiseerd. Werkgevers met een verzuim­verzekering van De Goudse kunnen kosteloos een beroep op hen doen. En dat kan héél nuttig zijn, weten ze bij Brabotech Metselwerken uit Etten-Leur. Een praktijkverhaal.

Ziekte­verzuim verlagen

Hoe kunnen we ons verhoudingsgewijs hoge ziekte­verzuim omlaagbrengen? Die vraag stelden ze zichzelf nog niet zo heel lang geleden bij metselbedrijf Brabotech.

Tim Timmermans, die het bouwbedrijf ondersteunt op het gebied van ziekte­verzuim, besprak de vraag met arbodienst ArboNed en kwam via hen al snel in gesprek met de Bouwcoach Verzuim en Personeel bij De Goudse.Tim Timmermans bouwbedrijf ziekteverzuim

Zwaar beroep

Timmermans vertelt dat er bij Brabotech rond de veertig metselaars werken, onder wie vrij veel oudere werknemers.

'Ze hebben als metselaar een zwaar beroep en sommigen doen hun werk al meer dan veertig jaar. Dan is het niet zo vreemd dat er soms arbeidsgerelateerde klachten zijn.'

Dat kan tot verzuim leiden en daar kwamen corona en de quarantainemaatregelen nog eens bovenop. Maar wat kun je daaraan doen? Wij leggen stenen en zijn geen expert in ziekte­verzuim­beheer. Gelukkig kregen we heel goede adviezen.

Enquête en kledingregeling

Die adviezen leidden in eerste instantie tot een (anonieme) enquête onder de medewerkers over veiligheid, werkbelasting en de balans tussen werk en privé. Daarbij werd ook ingegaan op de rol van de leidinggevende en de hulpmiddelen die het bedrijf beschikbaar stelt.

De uitkomsten leidden tot de invoering van een regeling voor kleding (inclusief helm), waardoor daar nu veel gestructureerdere aandacht voor is en er bijvoorbeeld nu gewaarborgd is dat versleten schoenen tijdig worden vervangen.

Tilcrusus

‘Ook’, vertelt Timmermans, ‘starten we binnenkort met een tilcursus, want als je goed tilt, kun je veel klachten voorkomen.’

Zwaarwerkregeling bouw-cao

De bouwcoach wees het bouwbedrijf ook op de zwaarwerkregeling die sinds 1 januari 2021 is opgenomen in de bouw-cao. Op grond daarvan kan een werknemer die zwaar werk doet en over drie jaar (of minder) de AOW-leeftijd bereikt, een uitkering ontvangen die het mogelijk maakt eerder te stoppen met werken.

We hebben toen bekeken wie daarvoor in aanmerking kwamen. Er zijn nu twee werknemers die ziek thuis zaten en die besloten hebben van de regeling gebruik te maken.

Onmisbaar advies om verzuim terug te dringen

Kortom, de verschillende handvatten die ons werden aangereikt zijn met beide handen gegrepen. ‘De bouwcoach was voor ons een onmisbare leidraad!’, aldus Timmermans.

Het is nog te vroeg om te kunnen zien wat dit voor het verzuim­percentage gaat opleveren, maar dat de adviezen van de belangrijk zijn om het verzuim terug te dringen staat voor Timmermans als een paal boven water. ‘De bouwcoach is echt de aangever geweest.’

7 oplossingen voor de bouw

Hoe voorkom je uitval van bouw­personeel? Bekijk 7 oplossingen om werknemers langer inzetbaar te houden.

Mohamed El Barkani

Mohamed El Barkani is Bouw- en Horecacoach Verzuim en personeel bij De Goudse Verzekeringen. Hij is vraagbaak en sparringpartner voor werkgevers in de bouw en horeca op het gebied van personeel, (voorkomen van) verzuim en re-integratie. Bekijk alle experts.

Whitepapers en online tests