Inclusief werkgeverschap diversiteit werkvloer
Inclusief werkgeverschap diversiteit werkvloer

Inclusief werkgeverschap, wat en waarom?

Inclusief werkgeverschap maakt je bedrijf aantrekkelijk voor nieuw talent én het verlaagt de kans op ziekte­verzuim en uitval. Expert Saskia de Hoog legt het uit.

Wat is inclusief werkgeverschap?

Voor veel organisaties en bedrijven is het inmiddels duidelijk: meer diversiteit is noodzakelijk en levert betere resultaten.

Bij inclusieve werkgevers staat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop en maakt iemands gender, sekse, etniciteit, kleur, afkomst, geaardheid en of je wel of geen beperking hebt, niet uit voor zijn kansen. Deze werkgevers zetten in op diversiteit en creëren een cultuur waar medewerkers zichzelf kunnen zijn.

In hokjes denken

In het boek ‘IEDEREEN Inc.’ legt Jannet Vaessen, oprichter van WOMEN Inc., uit dat wij allemaal in ‘hokjes’ denken en dat dat op zich geen probleem is, maar dat het wel essentieel is dat we ons bewust worden van die onbewuste vooroordelen.

Dit geldt voor individuen maar des te meer voor mensen op invloedrijke posities zoals werkgevers, politici en mediamakers.

Seksestereotype denken kan belemmerend werken voor vrouwen en mannen in een organisatie. Bijvoorbeeld bij het realiseren van hun ideale verdeling van zorg en werk en bij het doorstromen naar hogere posities.

Zo kan de aanname heersen dat vrouwen die kinderen hebben niet ambitieus zijn. Dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen. Dat een man de financiële verantwoordelijkheid voor het gezin op zich hoort te nemen en als hij voor kinderen zorgt, niet stoer is.

Deze (on)bewuste vooroordelen kunnen doorwerken in de bedrijfscultuur, beleid, regelingen en op de werkvloer. Het heeft invloed op wie je als ‘high potential’ ziet. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor deze aannames in de organisatie.

De winst van inclusief werkgeverschap

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een uitgebalanceerde mix van mannen en vrouwen het 15 procent beter doen dan andere bedrijven; wie zorgt voor etnische diversiteit heeft 35 procent meer kans beter te presteren.

Ook zorgt een organisatiecultuur waar ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan werknemers ervoor dat zij zich prettig voelen in de organisatie en hun talenten optimaal kunnen inzetten.

In plaats van medewerkers in hokjes te duwen met rechtlijnig beleid is het van belang ze juist de ruimte te geven om zelf keuzes te maken en aan te geven waar ze behoefte aan hebben. Om dit mogelijk te maken zijn twee aspecten essentieel: de organisatiecultuur en de mogelijkheid tot eigen regie.

Saskia de Hoog

Saskia de Hoog werkt bij WOMEN Inc. als onderzoekscoördinator en is woordvoerder op het thema Geld. Ze is gespecialiseerd in thema's als gelijke beloning, de werk-zorgbalans en pensioen. WOMEN Inc. versterkt de financiële positie van vrouwen en adviseert overheid en werkgevers hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Whitepapers en online tests