Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Vervroegde WIA
Vervroegde WIA

Vervroegde WIA-aanvraag, hoe werkt het?

Soms is al vroeg duidelijk dat een zieke werknemer niet meer zal herstellen. Zijn eigen werk maar ook ander aangepast werk lijken niet haalbaar. Dan kun je vervroegd WIA aanvragen. Lees in dit artikel hoe het werkt. Ilona de Wolf, WGA-expert en WIA-coach, zet de regels op een rij.

Wat is een vervroegde WIA-aanvraag?

Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zijn er verschillende soorten uitkeringen (je vraagt een WIA aan maar niet perse de WGA, IVA of andere uitkeringen). 

Normaal gesproken ontvangt een werknemer na 88 weken ziekte een brief van het UWV om een WIA aan te vragen, deze moet uiterlijk in de 93e week worden aangevraagd. Na het bereiken van het eind van de WIA wachttijd, 104 weken kan een WIA uitkering ingaan.

Met een vervroegde WIA-aanvraag doe je een eerder beroep op de zogeheten IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomens­verzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Omdat een vervroegde WIA-aanvraag alleen mogelijk is voor een IVA-uitkering en niet voor een WGA-uitkering, wordt ook wel gesproken over een vervroegde IVA-aanvraag.

Waarom een vervroegde IVA-uitkering aanvragen?

De vervroegde IVA-uitkering heeft voor zowel de werkgever als de werknemer voordelen.

Voordelen werkgever:

  • Er is geen re-integratie verplichting meer (pas na de toekenning van de vervroegde IVA). Dus de inzet van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of tweede-spoortraject kunnen achterwege blijven. Ook het opstellen en blijven evalueren van het plan van aanpak is niet meer nodig. De re-integratie kan afgesloten worden.
  • Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan weet je al in een vroeg stadium dat de uitkering van deze werknemer niet aan jou zal worden toegerekend.
  • De werknemer krijgt een IVA-uitkering ter hoogte van 75 procent van het gemaximeerde dagloon. Deze uitkering mag je als werkgever verrekenen met het loon dat je zelf moet doorbetalen tijdens ziekte. 

Je mag wel de IVA-uitkering verrekenen met het loon dat je op basis van de contractuele afspraken moet betalen.

Wel goed om te weten: als een IVA-uitkering vervroegd wordt toegekend, betekent dit niet dat je werknemer uit dienst gaat of kan gaan. Het ontslagverbod bij ziekte blijft bestaan (Artikel 7:670 van het Burgelijk Wetboek).

De arbeids­overeenkomst blijft doorlopen totdat het einde van de WIA wachttijd is bereikt. Dit betekent dat alle contractuele afspraken (bijvoorbeeld uit de arbeids­overeenkomst of de CAO) van kracht blijven.

Staat daarin dat je als werkgever 100 procent loon moet betalen, ook in het tweede ziektejaar? Dan moet je dit ook blijven doen na een vervroegde IVA-toekenning.

Voordelen werknemer:

  • Betaalt de werkgever normaal gesproken in het tweede ziektejaar 70 procent van het loon door? Bij een vervroegde IVA-toekenning is het totale inkomen 75 procent.
  • Er is geen re-integratie verplichting meer. Er is, in die zin, rust voor de werknemer. Er zijn daardoor geen verplichte afspraken meer met de casemanager en de bedrijfsarts. Het re-integratie dossier wordt gesloten. De werknemer kan zich (nog meer) focussen op zijn medische situatie.
  • De IVA-uitkering loopt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wanneer vraag je een vervroegde IVA-uitkering aan?

Een vervroegde IVA kan door de werknemer aangevraagd worden als hij minimaal 3 weken ziek is en voordat de werknemer 68 weken ziek is.

Omdat de vervroegde IVA altijd pas 10 weken na de aanvraag kan worden toegekend, gaat de IVA-uitkering op z’n vroegst in vanaf de 13de week en uiterlijk in de 78ste week van de ziekte.

Kans op herstel

Je moet als ondernemer deze termijnen dus in de gaten houden en daarnaast weten dat de vervroegde IVA-uitkering alleen wordt toegekend als er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en een medische eindsituatie.

Als er nog kans op herstel is, hoe klein ook, dan zal het UWV een vervroegde IVA uitkering waarschijnlijk niet toekennen.

Wie vraagt de vervroegde IVA-uitkering aan?

Nu is het nog zo dat alleen de werknemer de vervroegde IVA-uitkering kan aanvragen. De IVA is namelijk onderdeel van de WIA en dat is een werknemers­verzekering. Daarom kan alleen de werknemer deze aanvragen.

Hoe vraag je de vervroegde IVA-uitkering aan?

De vervroegde IVA wordt schriftelijk door de werknemer aangevraagd bij het UWV. Daarvoor moeten er twee formulieren worden ingevuld, namelijk:

  1. Formulier WIA-aanvraag
  2. Verklaring bedrijfsarts

WIA-aanvraag

De WIA-aanvraag doet je werknemer digitaal met zijn DigiD-code.

Ilona de Wolf

Ilona de Wolf heeft een jarenlange ervaring als Senior WGA-expert bij De Goudse. Zij adviseert en begeleidt werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en/of een WIA aanvullings­verzekering hebben bij De Goudse.

Whitepapers en online tests