Whk beschikking 2024 premie
Whk beschikking 2024 premie

Whk-beschikking 2024, zo bespaar je op de premie

Heb jij de Whk-beschikking 2024 ontvangen? Dan weet je hoeveel Whk-premie je moet betalen. Maar klopt het bedrag wel? Hoe komt de Belastingdienst tot deze berekening? Een uitleg van de Whk en hoe je er slim op kunt besparen door expert Jeffrey van der Molen, consultant Whk.

Whk-beschikking 2024

Aan het einde van ieder jaar ontvang je als werkgever een Whk-beschikking. Dit is een brief van de Belastingdienst over de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk). Alle werkgevers in Nederland moeten daar in principe aan mee betalen.

Whk-beschikking 2024, wat staat erop?

Op de Whk-beschikking 2024 staat het percentage dat door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht. Als werkgever moet je het bedrag betalen in het boekjaar waarover de beschikking gaat.

Op de beschikking voor 2024 staat dus de premie die je dat jaar moet betalen. Maar klopt dit wel? Waarom betaal je deze premie eigenlijk? En hoe kun je het bedrag verlagen?

Ongeveer 70% van alle beschikkingen met uitkeringslasten wordt te hoog vastgesteld.

Wat is Whk-premie?

Het is goed om te weten wat Whk-premie precies is. Dit percentage heeft namelijk betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die in de Ziektewet en/of in de WGA terecht zijn gekomen. 

Onderdelen Whk-premie

De Whk-premie bestaat uit twee delen:

  1. Premiedeel WGA
  2. Premiedeel Ziektewet

In de Whk-beschikking staat een totaalpercentage van beide premiedelen bij elkaar opgeteld. Dit percentage moet over het premieloon aan de Belastingdienst afgedragen worden.

Ook als je zelf geen werknemers hebt gehad in deze categorieën moet je hier toch aan mee betalen. De Whk-premie is één van de verplichte premies werknemers­verzekeringen.

Eigenrisicodrager betaalt geen premie

Heb je er eerder voor gekozen om eigenrisicodrager voor de WGA of eigenrisicodrager voor de Ziektewet te zijn? Dan betaal je voor dat deel geen premie. Het premiepercentage op de Whk-beschikking moet dan 0 procent zijn bij WGA of Ziektewet.

Let op: Als je eigenrisicodrager bent moet je zelf de uitkeringen en de kosten betalen voor de re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Dit kan duurder uitvallen, maar hier kun je een verzekering voor afsluiten.

Premie Whk bijdrage werknemer 

Je hoeft de Whk-premie niet volledig zelf te betalen. Je kunt ervoor kiezen je werknemer(s) mee te laten betalen. Het gaat dan om maximaal 50 procent van de premie WGA.

De bijdrage van je werknemer gaat dan af van zijn nettoloon. Dit moet je op de loonstrook vermelden als 'bijdrage premie Whk' of 'gedifferentieerde premie Whk'.

Dit geldt alleen voor de WGA-premie. Voor de Ziektewet (ZW) mag je de premie niet gedeeltelijk door je personeel laten betalen.

Premie Whk 2024 berekenen

Voor de berekening van de premie maakt de Belastingdienst onderscheid tussen drie soorten organisaties. Er wordt gekeken naar de grootte van het bedrijf op basis van de premieloonsom van twee jaar geleden. Voor de beschikking in 2024 wordt dus gekeken naar 2022.

  1. Je bent een kleine werkgever als je in 2022 minder dan 942.500 euro aan premieloon had. Je ontvangt dan een vaste sectorpremie, afhankelijk van jouw sectorindeling.
  2. Je bent een middelgrote werkgever als je in 2022 tussen de 942.500 en 3.770.000 euro aan premieloon had. De berekening van de premie is deels individueel en deels sectoraal bepaald.
  3. Je bent een grote werkgever als je premieloon in 2022 méér dan 3.770.000 euro was. De berekening van de premie is volledig individueel bepaald.

Voor kleine werkgevers geldt dus een vaste sectorpremie. Deze is gebaseerd op de feitelijke uitkeringslast in de sector waarin je bedrijf actief is.

Berekening Whk-premie

De premieberekening die de Belastingdienst vervolgens hanteert, is ingewikkeld. Er zijn verschillende componenten die worden meegewogen bij het vaststellen van de premie. Bijvoorbeeld het gemiddelde verzuim in jouw branche en de totale loonsom van je onderneming. Daarnaast speelt mee hoeveel uitkeringen je in het verleden hebt betaald aan langdurig zieken.

Verkeerde berekening Whk-premie

Volgens de wet is een werkgever tien jaar lang, vanaf toekenning van een WGA-uitkering, verantwoordelijk voor de financiële lasten van de uitkering. Als er fouten in de Whk-beschikking staan moet je dit zo snel mogelijk corrigeren. Anders kan dit betekenen dat je tien jaar lang onterecht een te hoge Whk-premie betaalt.

Controle Whk-beschikking 2024

Het is dus verstandig je Whk-beschikking 2024 goed te controleren. En omdat je waarschijnlijk zelf geen specialist bent op dit gebied, kun je de hulp inschakelen van een Whk-expert. Daarmee kun je een hoop geld besparen. 

Als je dieper graaft, is de kans groter dat je iets vindt. Wij hebben er plezier in om de puzzel op te lossen en soms wel tienduizenden euro’s te besparen voor onze opdrachtgevers.


- Jeffrey van der Molen, consultant Whk bij VCSW

Betaal niet te veel Whk-premie

Fouten van de Belastingdienst betekenen vaak dat de premie te hoog is. Soms zo hoog dat je als werkgever op de langere termijn aanzienlijke bedragen te veel betaalt. Het is dus zeker de moeite waard om te laten onderzoeken of er fouten zijn gemaakt in de Whk-beschikking 2024.

Jeffrey van der Molen

Jeffrey van der Molen is consultant Whk bij VCSW. Als consultant Whk is hij verantwoordelijk voor de controle op de gedifferentieerde premie Whk. Hij maakt dit inzichtelijk voor de klanten van VCSW. Jeffrey is een echte liefhebber van het vak en bijt zich graag vast in de complexe materie, met het doel: het maximale resultaat te behalen voor ondernemend Nederland.

Whitepapers en online tests