Vervroegde WIA-aanvraag
Vervroegde WIA-aanvraag

Vervroegde WIA-aanvraag, hoe werkt het?

Soms is al vroeg duidelijk dat een zieke werknemer niet meer zal herstellen. Zijn eigen werk maar ook ander aangepast werk lijken niet haalbaar. Dan kun je vervroegd WIA aanvragen. Zo werkt het.

Wat is een vervroegde WIA-aanvraag?

Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kun je verschillende uitkeringen aanvragen. Normaal gesproken kan een werknemer pas na twee jaar ziekte een WIA-aanvraag doen. Met een vervroegde WIA-aanvraag doe je een eerder beroep op de zogeheten IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomens­verzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Omdat een vervroegde WIA-aanvraag alleen mogelijk is voor een IVA-uitkering en niet voor een WGA-uitkering, wordt ook wel gesproken over een vervroegde IVA-aanvraag.

Waarom een vervroegde IVA-uitkering aanvragen?

De vervroegde IVA-uitkering heeft voor zowel de werkgever als de werknemer voordelen.

Voordelen werkgever:

  • De werknemer krijgt een IVA-uitkering ter hoogte van 75 procent van het laatst verdiende loon. Deze uitkering mag je als werkgever verrekenen met het loon dat je zelf moet doorbetalen tijdens ziekte.
  • Er is geen re-integratie verplichting meer. Dus de inzet van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of tweede-spoortraject kunnen achterwege blijven. Ook het opstellen en blijven evalueren van het plan van aanpak is niet meer nodig. De re-integratie kan afgesloten worden.
  • Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan weet je al in een vroeg stadium dat de uitkering van deze werknemer niet aan jou zal worden toegerekend.

Wel goed om te weten: als een IVA-uitkering vervroegd wordt toegekend, betekent dit niet dat je werknemer uit dienst gaat. De arbeids­overeenkomst blijft doorlopen. Dit betekent dat alle contractuele afspraken (bijvoorbeeld uit de arbeids­overeenkomst of de CAO) van kracht blijven.

Staat daarin dat je als werkgever 100 procent loon moet betalen, ook in het tweede ziektejaar? Dan moet je dit ook blijven doen na een vervroegde IVA-toekenning. Je mag wel de IVA-uitkering verrekenen met het loon dat je op basis van de contractuele afspraken moet betalen.

Voordelen werknemer:

  • Betaalt de werkgever normaal gesproken in het tweede ziektejaar 70 procent van het loon door? Bij een vervroegde IVA-toekenning is het totale inkomen 75 procent.
  • Er is geen re-integratie verplichting meer. Er is, in die zin, rust voor de werknemer. Er zijn daardoor geen verplichte afspraken meer met de casemanager en de bedrijfsarts. Het re-integratie dossier wordt gesloten.
  • Er is duidelijkheid over het inkomen na het tweede ziektejaar. De IVA-uitkering loopt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wanneer vraag je een vervroegde IVA-uitkering aan?

Een vervroegde IVA kan aangevraagd worden als de werknemer minimaal 3 weken ziek is en voordat de werknemer 68 weken ziek is. Omdat de vervroegde IVA altijd pas 10 weken na de aanvraag kan worden toegekend, gaat de IVA-uitkering op z’n vroegst in vanaf de 13de week en uiterlijk in de 78ste week van de ziekte.

Je moet als ondernemer deze termijnen dus in de gaten houden en daarnaast weten dat de vervroegde IVA-uitkering alleen wordt toegekend als er sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie. Als er nog kans op herstel is, hoe klein ook, dan is een vervroegde IVA in principe niet mogelijk.

Wie vraagt de vervroegde IVA-uitkering aan?

Nu is het nog zo dat alleen de werknemer de vervroegde IVA-uitkering kan aanvragen. De IVA is namelijk onderdeel van de WIA en dat is een werknemers­verzekering. Daarom kan alleen de werknemer deze aanvragen.

Het lastige is dat juist de mensen die voor de vervroegde IVA in aanmerking komen, vaak niet in staat zijn om de aanvraag te doen. Daarom wordt er bekeken of er ook mogelijkheden zijn om de werkgever in staat te stellen de vervroegde IVA aan te vragen.

Hoe vraag je de vervroegde IVA-uitkering aan?

De vervroegde IVA wordt schriftelijk door de werknemer aangevraagd bij het UWV. Daarvoor moeten er twee formulieren worden ingevuld, namelijk:

  1. Formulier WIA-aanvraag
  2. Verklaring bedrijfsarts

De WIA-aanvraag doet je werknemer digitaal met zijn DigiD-code. Wil de werknemer liever niet online de aanvraag doen? Dan kan hij het aanvraagformulier ook telefonisch bij het UWV opvragen (via 0900-9294).

Naast deze formulieren invullen is er nog een derde en laatste stap voor de werknemer: Per post versturen van de medische informatie.

Natascha Schenk

Natascha Schenk werkte bij De Goudse als VerzuimCoach. Zij heeft een juridische achtergrond en kent de wetgeving omtrent sociale zekerheid als geen ander. Zij adviseerde ondernemers dagelijks over de re-integratie van hun zieke werknemers.

Whitepapers en online tests