Ontslaan horeca
Ontslaan horeca

Toch genoodzaakt tot ontslag?

Voor veel bedrijven is de invloed van de coronacrisis nog dagelijks merkbaar en helaas niet in positieve zin. Nu de maatregelen weer aangescherpt worden en perspectief op een 'terug naar normaal' niet te geven is, sta je als ondernemer mogelijk voor de keuze: moet ik nu toch ook vast personeel gaan ontslaan?

Ontslag is een ingrijpende keuze voor jou en voor je personeel. Een zorgvuldige afweging en voorbereiding helpen jou in je keuze. Met een goede aanloop kun je ook je medewerkers helpen bij het accepteren van het ontslag. Hoe pak je het aan? 6 tips van expert Paulien van Hilten voor werkgevers in de horeca:

 1. Bepaal je toekomstperspectief zo goed mogelijk
  Wat verwacht ik van de toekomst: voor de rest van dit jaar (en daarna)? Wat betekent dat voor mijn activiteiten, mijn liquiditeit en, mijn levensvatbaarheid, en hoeveel personeel heb ik dan nog nodig?
 2. Doorgaan of stoppen?
  Dit is een moeilijke keuze, maar ook hier geldt dat tijdig stoppen voor alle betrokkenen beter is dan te lang doorgaan. Bij stoppen heb je (hopelijk) nog de keuze tussen een bedrijfsbeëindiging of het aanvragen van je eigen faillissement. Als doorgaan nog een optie is,: maak dan een plan van aanpak.
 3. Bedenk hoeveel personele krimp noodzakelijk is 
  Dit zal zich uiteindelijk vertalen in de onderbouwing van de ontslagaanvraag. Mogelijk heb je hierbij - naast een arbeidsjurist - de hulp nodig van je boekhouder of accountant voor de financiële onderbouwing. Denk aan het berekenen van de kosten van de ontslagen en prognoses: wanneer krijg ik financieel wat meer lucht? Wanneer is er weer een gezonde situatie?
 4. Verdiep je in de procedure bij het UWV
  Op de website van het UWV staat veel uitleg over de noodzakelijke onderbouwing van het ontslag en zie je welke stukken je nodig hebt voor een ontslagvergunning. Bedenk verder dat er alternatieven zijn, zoals het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, in plaats van een ontslagprocedure. Raadpleeg een jurist om je te laten informeren over de mogelijkheden.
 5. Houdt rekening met de eisen vanuit de NOW-regeling
  In verband met de voorwaarden in de NOW-regelingen, verlangt het UWV een extra toelichting bij de aanvraag. Je moet aannemelijk maken (en toelichten) waarom de NOW-regelingen onvoldoende tegemoetkoming bieden om je personeel in dienst te kunnen houden. Het helpt als je dit ook cijfermatig inzichtelijk kunt maken.
 6. Informeer je medewerkers: tijdig, maar niet te vroeg
  Bepaal zorgvuldig een goed moment om je medewerkers te informeren. Zowel de medewerkers die ontslagen worden, als degenen die kunnen blijven. Houd er rekening mee dat een medewerker zich ineens ziek kan melden na het krijgen van de mededeling. Wanneer de ontslagaanvraag dan nog niet bij UWV is ingediend, heeft deze zieke medewerker in beginsel ontslagbescherming. Dat kan reden zijn om eerst de aanvraag in te dienen, en pas daarna je medewerker te informeren. Denk hier goed over na.

Voor meer informatie over ontslag op bedrijfseconomische gronden of ondersteuning, kun je contact opnemen met Horeca Maatwerk.

Paulien van Hilten

Afkomstig uit een horeca-ondernemersgezin waar zij 10 jaar haar steentje in heeft bijgedragen, kent Paulien ondernemers en ondernemerschap en wat dat vergt. Met de nodige ervaring in de commerciële advocatuur en een voltooide Grotius specialisatie arbeidsrecht op zak, zet zij haar kennis en kunde nu in voor de horeca-ondernemers via Horeca Maatwerk, onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland.

Whitepapers en online tests