Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Tips corona horeca
Tips corona horeca

Personeel in coronatijd, 7 tips

Op 1 juni werd een deel van de horeca heropend. Een mooie stap in de goede richting! De heropening gaat gepaard met een aantal maatregelen, zoals de regel van 1,5 meter afstand. Hoe ga je daarmee om? 7 tips voor werkgevers in de horeca.

Corona en personeel in de horeca

De maatregelen in de horeca zijn niet eenvoudig toe te passen. Hoe houd je het werkbaar voor je personeel? Hier volgen 7 tips om werknemers veilig te laten werken in deze coronatijd​.

 1. Houd medewerkers gemotiveerd
  Zorg voor goede communicatie. Wees transparant over belangrijke ontwikkelingen. Voer regelmatig overleg en houd een vinger aan de pols. Spreek vooral ook je waardering uit naar je werknemers. Dat motiveert om de nieuwe regels toe te passen.
 2. Maak duidelijke afspraken over contact met anderen
  Leg maatregelen voor contacten binnen je bedrijf met gasten, leveranciers en collega’s onderling duidelijk vast. Je kunt hierbij gebruik maken van het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland. Dit schept duidelijkheid over de verwachte werkwijze in je horecazaak.
 3. Vraag de NOW-regeling aan
  De overheid biedt een noodpakket als tegemoetkoming in de loonkosten, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Deze tegemoetkomingsregeling is met vier maanden verlengd: NOW 2.0

  Stel je medewerkers op de hoogte van de subsidieverlening. Dit doe je rechtstreeks of, als je die hebt, via je ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging.

  Is de tegemoetkoming niet voldoende, overweeg dan om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden aan te vragen. Laat je informeren over de mogelijkheden en gevolgen. Bedenk dit op tijd, want deze ontslagprocedure neemt ook tijd in beslag en gaat daarmee dus gepaard met de nodige kosten.
 4. Overleg over uitbetaling van vakantiegeld 
  Veelal wordt het opgebouwde vakantiegeld in de maand mei of juni aan de medewerkers uitbetaald. Hier hebben je medewerkers recht op. De huidige coronacrisis doet daar niets aan af.

  Als het niet lukt om het vakantiegeld aan je personeel uit te betalen, geef dit dan zo snel mogelijk aan bij je medewerkers. Je kan ze vragen om akkoord te gaan met betaling van het vakantiegeld later in het jaar. Wanneer een medewerker hiertoe bereid is, zorg er dan voor dat zijn of haar akkoord ook schriftelijk vastligt. Bovendien is het van belang dat je de gemaakte afspraken nakomt.
 5. Maak afspraken over minder werk dan contracturen
  Werkt je medewerker niet het aantal overeengekomen uren en betaal je deze uren wel volledig door? Maak dan afspraken (schriftelijk!) met de medewerker over wat er moet gebeuren met de uren die niet zijn gewerkt maar wel zijn betaald. Denk aan de opname van extra vakantie-uren of de opbouw van minuren.
 6. Vraag zonodig uitstel van betaling loonheffing
  Lukt het niet om de loonheffing op tijd te betalen? Vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling.
 7. Wijs op de risico’s bij reizen
  De openstelling van landen met vergelijkbare gezondheidsrisico’s brengt met zich mee dat de verplichte loondoorbetaling bij ziekte ook geldt als de medewerker het coronavirus tijdens zijn vakantie heeft opgelopen.

  Kan de medewerker niet werken omdat hij in quarantaine moet na terugkomst van een vakantie uit een land met code geel of oranje? Dan is het te verdedigen dat de medewerker geen aanspraak kan maken op doorbetaling van zijn loon. De minister heeft namelijk aangegeven dat een vakantie naar een land met code geel of oranje op eigen risico is.

Sharon van Dansik

Sharon van Dansik werkt als jurist arbeidsrecht bij Horeca Maatwerk (onderdeel van KHN). Haar jarenlange ervaring in en passie voor de horeca zorgt ervoor dat zij zich verbonden voelt met haar cliënten. Haar horeca achtergrond gebruikt zij dan ook in combinatie met haar juridische kennis bij het adviseren, begeleiden en trainen van horecawerkgevers. Daarbij streeft zij altijd naar het beste resultaat voor haar cliënten.

Whitepapers en online tests