Artificial Intelligence AI personeel
Artificial Intelligence AI personeel

Werving en selectie met Artificial Intelligence, 5 tips

Technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en dus ook op de arbeidsmarkt. Wat zijn bijvoorbeeld de kansen en risico’s van Artificial Intelligence (AI) voor werkgevers? Expert Suzan Steeman geeft een uitleg en 5 handige tips.

Welke rol speelt Artificial Intelligence bij werving en selectie?

Suzan Steeman: 'AI is momenteel in opmars binnen recruitment, maar hoe en in welke mate deze technologie wordt ingezet binnen bedrijven verschilt.'

'Soms dient AI enkel als ondersteuning binnen de sollicitatieprocedure en soms is er al sprake van een bijna volledige automatisering van dit proces. Momenteel wordt AI voornamelijk gebruikt om geschikte kandidaten te zoeken en beoordelen.'

Let op: Vanwegede privacywetgeving AVG is de volledige automatisering van het selectieproces niet toegestaan.

Maar wat is AI precies?

'Kortgezegd is deze technologie de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Deze systemen of machines bootsen de menselijke intelligentie na, waardoor ze zelfstandig taken kunnen uitvoeren en zichzelf hierbij tijdens dit proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie.'

Match tussen kandidaat en vacature

'In dit proces spelen algoritmes een belangrijke rol. Dit zijn instructies die een computer vertellen wat die moet doen. Hierdoor komt er, na input van data, een resultaat uit. Bijvoorbeeld de match tussen een kandidaat en een vacature.'

'Bij werving en selectie wordt het algoritme gevoed met data waarvan wordt gedacht dat ze helpen bij het vinden van de meest geschikte kandidaat, zoals persoons­kenmerken, foto’s, geluidsopnamen, taalvaardigheden en diploma’s.'

Wat zijn de voor- en nadelen van AI tijden het werving- en selectieproces?

Er wordt vaak lovend gesproken over AI binnen werving- en selectieprocessen op de arbeidsmarkt. Zo zou het vooroordelen tegengaan en gelijkheid (inclusiviteit en diversiteit) binnen bedrijven bevorderen. Maar klopt dit wel?

'Er zitten zeker een aantal voordelen aan het gebruik van AI bij werving en selectie. Zo scheelt het veel tijd en werk als deze technologie kan beoordelen welke CV’s en profielen van kandidaten geschikt kunnen zijn voor een vacature. Dit is efficiënter en bespaart kosten.'

'Daarnaast kunnen algoritmes bestaande selectiepatronen blootleggen, die leiden tot nieuwe inzichten over bestaande vooroordelen en selectiecriteria binnen een bedrijf. Deze inzichten kunnen vooringenomenheid verkleinen en diversiteit op de arbeidsmarkt bevorderen.'

Gamification

'Verder kunnen gamification, dat is het inzetten van games om de potentie van een kandidaat te voorspellen, en automatische videoanalyses gebruikt worden om kandidaten te selecteren op basis van hun daadwerkelijke kwaliteiten en niet op basis van vooroordelen van de werkgever.'

Ga zorgvuldig met AI om

'Toch zeggen experts dat er zorgvuldig met AI omgegaan moet worden, om te voorkomen dat ongelijkheid op de arbeidsmarkt juist toeneemt. Er wordt vaak verondersteld dat AI en algoritmes neutraal zijn.'

'Dit is zeker niet het geval, omdat algoritmes worden getraind op basis van historische data die gevoelig zijn voor bias.Bias is een Engelse term en duidt op vooringenomenheid, vooroordeel of vertekening in een steekproef.Verder neemt deze technologie vaak de bewust of onbewuste vooroordelen van de programmeur over. Hierdoor ontstaat er zogeheten algorithmic bias.'

Zoals Adriana van Dooijeweert (voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens) stelt: 'AI biedt veel kansen, maar kent ook risico’s voor de arbeidsmarkt. Computers zijn bijvoorbeeld niet immuun voor genderongelijkheid bij werving en selectie. (…)'

'Wij roepen werkgevers dan ook op om gebruik te maken van representatieve data en goede algoritmes. Iedereen verdient een eerlijke kans op een baan.'

Artificial Intelligence, 5 tips voor werkgevers

Hoe kun je als werkgever nou op een goede manier gebruikmaken van AI bij werving en selectie? Dit zijn de tips die naar voren kwamen uit de WOMEN Inc. rapportage ‘AI, gender en de arbeidsmarkt’:

  1. Maak medewerkers bewust van de risico’s en kansen van AI. Bijvoorbeeld via trainingen over onbewuste vooroordelen (unconscious bias) of door hulp te bieden bij het ontwikkelen van neutrale vacatureteksten.
  2. Doe onderzoek naar het gebruik van AI en de gevolgen hiervan binnen je eigen organisatie. 

  3. Ontwikkel als organisatie een visie op eerlijke werving en selectie en de rol die AI hierin speelt.
  4. Als je met AI aan de slag gaat, neem dan de verantwoordelijkheid om cijfers en algoritmes te gebruiken die alle kandidaten een zo eerlijk mogelijke kans geeft.
  5. Zorg als werkgever voor een betere samenwerking tussen IT en HR, zodat vragen en verzoeken direct doorgevoerd kunnen worden. 


Gelijke kansen door Artificial Intelligence?

WOMEN Inc. deed een verkennend onderzoek naar de kansen en risico’s van Artificial Intelligence voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen tijdens werving- en selectieprocessen: ‘AI, gender en de arbeidsmarkt’.

Inclusieve werving en selectie

Wil jij aan de slag met diversiteit? Lees in het magazine ‘Zo werkt het: Inclusieve werving en selectie' hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

Suzan Steeman

Suzan Steeman werkt bij WOMEN Inc. als expert arbeidsmarkt en woordvoerder. Ze is gespecialiseerd in thema's als de werk-zorgbalans, loonkloof en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. WOMEN Inc. versterkt de financiële positie van vrouwen en adviseert overheid en werkgevers hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Whitepapers en online tests