Diploma sollicitant
Diploma sollicitant

Diploma sollicitant controleren, hoe doe je dat?

24493 Een sollicitant kan imponeren met een indrukwekkend CV en mooie diploma’s. Maar hoe weet je nu of een diploma of certificaat echt is? Gelukkig is er een diplomaregister. Zo werkt het.

Diploma's heb je in vele soorten en maten. Soms zijn het eenvoudige A4’tjes met tekst en een handtekening, maar vaak zijn er ook echtheidskenmerken te vinden, zoals een watermerk, een patroon, stempel of speciaal papier. Als een sollicitant je een diploma overhandigt, kan het er indrukwekkend uitzien, maar hoe weet je nu zeker of het geen vervalsing is? Je hoeft als ondernemer met personeel gelukkig geen diploma-expert te zijn.

Diplomaregister

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is een diplomaregister te vinden. In dit diplomaregister staan gegevens over diploma's, certificaten en getuigschriften van alle onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het ministerie van OCW.

Als werkgever kun je de sollicitant vragen om een digitaal of papieren uittreksel. Je krijgt dan een overzicht van de diploma’s die deze persoon op zijn naam heeft staan. Daarop staan de naam van de opleiding, de naam van de onderwijsinstelling en het examenjaar van de diplomahouder. Zo weet je zeker dat de persoon het betreffende diploma, certificaat of getuigschrift heeft behaald.

Goed personeel aannemen

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Diplomacheck, zo werkt het

Alleen de diplomahouders zelf, onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties hebben toegang tot het diplomaregister. Als werkgever heb je dus geen rechtstreekse toegang tot de diploma­gegevens van een werknemer of sollicitant. Je kunt er naar vragen bij de sollicitant waarvan je de diploma’s wilt checken.

Maar hoe weet je nu of het uittreksel dat je van hem of haar krijgt, echt is? Een uittreksel uit het diplomaregister is voorzien van een echtheidscertificaat. Daaruit blijkt dat het uittreksel echt is uitgegeven door DUO.

Tip

Vraag aan je sollicitant niet om een afgedrukt uittreksel, maar om een digitaal uittreksel (pdf). Een papieren uittreksel kan namelijk 2 á 3 weken op zich laten wachten en het kost de aanvrager 72 euro. Een digitaal uittreksel kan vaak gratis opgevraagd worden. De diplomahouder kan dit doen door in te loggen op Mijn DUO. Verwijs hem voor instructies naar de website van DUO.

Diploma’s in het diplomaregister

In het diplomaregister zijn diploma­gegevens opgenomen van de volgende onderwijssoorten:

 • Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1996 *
 • Hoger beroepsonderwijs vanaf 1996
 • Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 2007 **
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs vanaf 2007**
 • Voortgezet onderwijs vanaf 2006 **
 • Voortgezet onderwijs staatsexamen vanaf 2011
 • Voortgezet speciaal onderwijs vanaf 2012
 • Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen vanaf 2011
 • Extraneus voortgezet onderwijs vanaf 2012
 • Nederlands als tweede taal staatsexamen vanaf 2011
 • Inburgeringsexamen vanaf 2007

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010.
** AOC’s (Agragrische Opleidingscentra) vanaf 2011

Screening van personeel

Het checken van diploma's is onderdeel van de zogeheten screening van sollicitanten. Hierbij check je of de sollicitant wel echt is wie hij zegt dat hij is en of zijn CV en gegevens volledig kloppen. Dit wordt ook wel een antecedenten­onderzoek genoemd. Hierover lees je meer in het artikel Antecedenten­onderzoek personeel, zo werkt het.

Personeel aannemen vast

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

29542 Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests